هیات موسس
موسسه آموزش عالی نبی‌اکرم


دکتر سیدمحمدرضا میلانی حسینی

سیدمحمدرضا میلانی حسینی

مدرک تحصیلی: دکتری
رشته تحصیلی: شیمی تجزیه
رتبه علمی: استاد


دکتر جواد فیض

جواد فیض

مدرک تحصیلی: دکتری
رشته تحصیلی: مهندسی برق
رتبه علمی: استاد


حاج آقا نجف آقازاده

نجف آقازاده

مدرک تحصیلی: معادل دکتری
رشته تحصیلی: فقه اصول، کلام، ادبیات عرب
رتبه علمی: استادیار


محمود شکرالهی‌فر

محمود شکرالهی‌فر

مدرک تحصیلی: دانشجوی دکتری
رشته تحصیلی: مهندسی زبان
رتبه علمی: مربی


سید‌علی میلانی حسینی

سید‌علی میلانی حسینی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی: مهندسی کشاورزی
رتبه علمی: مربی

UCNA