رشته های تحصیلی مجموعه گروه‌های

فنی و مهندسی 

 

رشته تحصیلی

مدیر گروه

معاون گروه

گروه مهندسی کامپیوتر و برق

کارشناسی ارشد هوش مصنوعی و رباتیکز

آقای دکتر کریم صمد‌زمینی


کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر شبکه های کامپیوتری

آقای دکتر کریم صمد‌زمینی

 

کارشناسی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار

آقای دکتر کریم صمد‌زمینی


کارشناسی مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر

آقای دکتر کریم صمد‌زمینی


کارشناسی مهندسی کامپیوتر - فناوری اطلاعات

آقای دکتر کریم صمد‌زمینی


کارشناسی مهندسی برق

آقای دکتر کریم صمد‌زمینی

 

گروه مکانیک و مکاترونیک

کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک طراحی کاربردی

آقای دکتر فیروز اسماعیلی

 

کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک تبدیل انرژی

آقای دکتر فیروز اسماعیلی

 

کارشناسی ارشد مهندسی مکاترونیک

آقای دکتر فیروز اسماعیلی

 

کارشناسی مهندسی مکانیک

آقای دکتر فیروز اسماعیلی

 

کارشناسی مهندسی انرژی

آقای دکتر فیروز اسماعیلی

 

گروه عمران

کارشناسی ارشد مهندسی عمران - سازه

خانم دکتر شیوا ولایتی

 

کارشناسی ارشد مهندسی عمران مدیریت ساخت

خانم دکتر شیوا ولایتی

 

مهندسی عمران

خانم دکتر شیوا ولایتی

 

تمامی حقوق این سایت متعلق به موسسه آموزش عالی نبی اکرم (ص) تبریز می باشد.