چاپ        ارسال به دوست

زمانبندی جلسات دفاع از پایان نامه - نیمسال 1401

زمانبندی جلسات دفاع از پایان نامه - نیمسال 1401

نام دانشجو

ورودی

رشته

تعداد واحد

استاد راهنما اول

استاد راهنمای دوم

مشاور

 داور

 داور

تاریخ دفاع

ساعت

فرزانه پورجبار

99

روانشناسی

4

دکتر هادی اکبری نژاد

 

خانم شروین زنجانی

دکتر پریا فاروقی

خانم وجیهه خواجه

1401/08/29

11:00

هدایت مفخم

98

کسب و کار

6

دکتر علیرضا بافنده

 

 

دکتر وحید فتاحی

دکتر نسرین راضی

1401/09/01

12:00

فاطمه روحی

99

روانشناسی

4

دکتر هادی اکبری نژاد

 

خانم وجیهه خواجه

دکتر میکائیل حسین زاده

خانم شروین زنجانی

1401/09/02

09:00

نسیم رحیمی

99

زیست شناسی

6

دکترنرگس دستمالچی

 

 

دکتر ثریا بابائی

دکترخلیل حاجی اصغرزاده

1401/09/12

12:00

حامد ستاری

99

مکاترونیک

6

دکتر کریم صمدزمینی

 

 

دکتر عوض نقی پور

دکتر فیروز اسماعیلی

1401/09/15

11:40

یونس عطرفی

98

حسابداری

6

دکتریونس نهندی

 

 

دکتر حیدر محمدزاده

دکتر علی ستاری

1401/10/10

09:00

ماریا صفرزاده

99

بیوانفورماتیک

6

دکتر کریم صمدزمینی

 

 

دکتر محمدحسین نوروزی

دکتر عوض نقی پور

1401/10/14

11:00

ناهید طیب نیا

99

بیوانفورماتیک

6

دکتر عوض نقی پور

 

 

دکتر کریم صمدزمینی

دکتر علیرضا لطفیان

1401/10/21

14:00

بیتا شهیدی

99

مالی-ریسک

6

دکتر علی ستاری

دکتر لیلا فرویزی

 

دکتر داود احمدیان

دکتر سید علی پایتختی

1401/11/01

11:00

فرزاد شهیدی

99

مالی-ریسک

6

دکتر علی ستاری

دکتر لیلا فرویزی

 

دکتر داود احمدیان

دکتر سید علی پایتختی

1401/11/01

12:00

وحید سلطانی

97

حسابداری

6

دکترعلی ستاری

 

 

دکتر هادی اسلامیان

دکتر حیدر محمدزاده

1401/11/01

14:00

نگار یعقوب آذری

99

شبکه

6

دکتر عوض نقی پور

 

 

دکتر کریم صمد زمینی

دکتر محمدحسین نوروزی

1401/11/05

11:00

مرتضی عطاری

99

شبکه

6

دکتر عوض نقی پور

 

 

دکتر کریم صمد زمینی

دکتر محمدحسین نوروزی

1401/11/05

12:30

محمد اسدی سرند

99

حسابداری

6

دکتر علی ستاری

 

 

دکتر سیدهادی اسلامیان

دکتر ابراهیم نویدی

1401/11/06

08:00

نسرین جنتی

99

حسابداری

6

دکتر یونس نهندی

 

 

دکتر ابراهیم نویدی

دکتر علی ستاری

1401/11/06

09:00

مهرداد کریم زاده

99

بازرگانی بین الملل

4

دکتر محمدحسین دانشور

 

 

دکتر عباس سنگی

دکتر نسرین راضی

1401/11/11

09:00

مرتضی مقدم

99

بازرگانی بین الملل

4

دکترهادی اسلامیان

 

 

دکتر محمدحسین دانشور

دکتر عباس سنگی

1401/11/11

09:30

مهدیه اقاجانی

98

معماری

6

دکتر عباس غفاری

دکتر عاصم شعرباف

 

دکتر رعنا نجاری

دکتر فرهاد احمد نژاد

1401/11/11

11:00

حبیب غفارزاده

98

بازرگانی بین الملل

4

دکترحکیمه نیکی

 

 

دکتر عباس سنگی

دکتر نسرین راضی

1401/11/11

12:00

آیناز خبازی

98

ارتباط تصویری

6

دکتر علی جواهر

آقای جواد پیرمرزآباد

 

دکتر حسن ستاری

آقای سجاد اسعدی

1401/11/11

12:00

اکبرموحد

98

ارتباط تصویری

6

دکترعلی جواهر

آقای جلال پیرمرزآباد

 

آقای جواد پیرمرزآباد

دکتر فرزاد تقی لر

1401/11/11

13:00

علیرضا مولائی

99

بازرگانی بین الملل

4

دکتر کریم اسکندری

 

 

دکتر عباس سنگی

دکتر نسرین راضی

1401/11/12

08:00

فرهاد جبرئیلی

98

مالی-ریسک

6

دکتر نسرین راضی

 

دکتر داود احمدیان

دکتر ابراهیم نویدی

دکتر سیدعلی پایتختی

1401/11/12

12:00

اکرم علی اکبری

99

مالی-ریسک

6

دکتر داود احمدیان

 

 

دکتر ابراهیم نویدی

دکتر سیدعلی پایتختی

1401/11/12

13:00

فرهاد ابوالقاسمی

97

ارتباط تصویری

6

دکتر فرزاد تقی لر

آقای جواد پیرمرزآباد

 

دکتر علی جواهر

آقای جلال پیرمرزآباد

1401/11/16

11:00

سالار تارویردی

99

ارتباط تصویری

6

دکتر علی جواهر

 

 

آقای جواد پیرمرزآباد

دکتر حسن ستاری

1401/11/16

12:00

المیرا شبان

98

بازیگری

6

دکتر حسین عبداللهی

 

 

دکتر ناصرمطلب زاده

دکتر فرزاد تقی لر

1401/11/17

12:00

ویدا اسلامی

98

انیمیشن

6

دکتر کریم صمدزمینی

آقای محسن حسینی

 

دکتر علی جواهر

آقای جلال پیرمرزآباد

1401/11/17

13:00

مهسا دعاچی

98

انیمیشن

6

دکتر ناصر گل محمدی

 

 

دکتر علی جواهر

آقای جلال پیرمرزآباد

1401/11/18

10:00

منیژه پیرمحبوب

98

انیمیشن

6

دکتر ناصر گل محمدی

 

 

دکتر فرزاد تقی لر

آقای جلال پیرمرزآباد

1401/11/18

11:00

وحید گوهرخواه

99

مالی-ریسک

6

دکتر علی ستاری

 

 

دکتر سیدعلی پایتختی

دکتر داود احمدیان

1401/11/18

11:00

مهدی خروشی

99

انیمیشن

6

دکترناصر گل محمدی

 

 

دکتر فرزاد تقی لر

آقای محسن حسینی اصل

1401/11/18

12:00

مهدیه ذالیان

99

حسابداری

6

دکتر مهدی زینالی

 

 

دکتر علی ستاری

دکتر ابراهیم نویدی

1401/11/18

12:00

رسول عیب پوش

99

مالی-ریسک

6

دکترعلی ستاری

دکتر لیلا فرویزی

 

دکتر ابراهیم نویدی

دکتر سیدعلی پایتختی

1401/11/18

13:00

بهرام لطفی منش

99

هوش مصنوعی

6

دکتر فیض درخشی

 

دکتر کریم صمد زمینی

دکتر عوض نقی پور

دکتر محمدحسین نوروزی

1401/11/19

08:45

امید آمانی

99

هوش مصنوعی

6

دکتر فیض درخشی

 

دکتر کریم صمد زمینی

دکتر عوض نقی پور

دکتر محمدحسین نوروزی

1401/11/19

10:00

مریم بایگان

98

معماری

6

دکتر عباس غفاری

دکتر فرهاد احمدنژاد

 

دکتر رعنا نجاری

دکترحسن ستاری

1401/11/19

10:00

غلامرضا شعاری

99

شبکه

6

دکتر کریم صمدزمینی

 

 

دکتر عوض نقی پور

دکتر محمدحسین نوروزی

1401/11/19

11:00

نادیه عابدی

98

معماری

6

دکتر عباس غفاری

 

 

دکتر رعنا نجاری

دکتر حسین اسمعیلی

1401/11/19

12:15

سیدرضا اکبرپور

99

شبکه

6

دکتر کریم صمدزمینی

 

 

دکتر عوض نقی پور

دکتر علیرضا لطفیان

1401/11/19

13:00

اسماء علی پور

98

مالی-ریسک

6

دکتر علی ستاری

 

 

دکتر ابراهیم نویدی

دکتر داود احمدیان

 

 

بهنام جعفری

98

حسابداری

6

دکتر علی اکبر نونهال

 

 

دکتر هادی اسلامیان

دکتر حیدر محمدزاده

 

 

هادی بصیری

99

تبدیل انرژی

6

دکتر فیروز اسماعیلی

 

دکترامین خدادادی

دکتر حسین جعفرزاده

دکتر توحید ادیبی

 

 

المیرا رضائی

97

کسب و کار

6

دکتر علی ستاری

 

 

دکتر نسرین راضی

دکتر علیرضا بافنده

 

 

کریم پزشگی

98

کارگردانی

8

دکتر فرزاد تقی لر

 

 

دکتر ناصر مطلب زاده

آقای منصور حمیدی

 

 

احمد سمیعیان

98

ارتباط تصویری

6

دکتر علی جواهر

آقای جواد پیرمرزآباد

 

آقای جلال پیرمرزآباد

دکتر فرزاد تقی لر

 

 

سالار خدایاری

98

ارتباط تصویری

6

دکترعلی جواهر

آقای جواد پیرمرزآباد

 

آقای جلال پیرمرزآباد

دکتر فرزاد تقی لر

 

 

نیلوفر اوجانلار

97

مترجمی

4

دکترحسین صبوری

 

 

 

 

 

 

وحید کریم معجنی

97

کارگردانی

8

دکتر آرزو نصیری

 

دکتر حسین عبداللهی

دکتر ناصر مطلب زاده

دکتر فرزاد تقی لر

 

 

فرناز مطلوبی

98

ارتباط تصویری

6

دکتر علی جواهر

آقای جواد پیرمرزآباد

 

آقای سجاد اسعدی

دکتر حسن ستاری

 

 

لیلا اصغرزاده

97

معماری

8

دکتر حسین اسمعیلی

 

 

دکتر رعنا نجاری

دکتر حسن ستاری

 

 

نفیسه طالبی

98

ارتباط تصویری

6

دکتر لیلا مدقالچی

آقای جواد پیرمرزآباد

دکتر علی جواهر

دکتر فرزاد تقی لر

خانم فرشته معتمد

 

 

نسترن علیزاده

97

ارتباط تصویری

6

آقای ارسلان آقاخانی

آقای سجاد اسعدی

 

آقای بهزاد گلیارانی

دکتر حسن ستاری

 

 

میرمیلاد هاشمی

98

معماری

6

دکتر حسن ستاری

 

 

دکتر رعنا نجاری

دکتر عباس غفاری

 

 

مهدی جلیلی آزاد

98

کسب و کار

6

دکتر هادی اسلامیان

 

 

دمتر محمدحسین دانشور

دکتر حکیمه نیکی

 

 

فریبا محمدی

98

ارتباط تصویری

6

دکتر فرزاد تقی لر

آقای جواد پیرمرزآباد

 

آقای بهزاد گلیارانی

دکتر حسن ستاری

 

 

سعید خداپسند

99

مالی-ریسک

6

دکتر داود احمدیان

 

 

دکتر ابراهیم نویدی

دکتر سیدعلی پایتختی

 

 

پریسا علی محمدی

97

مترجمی

4

دکترسیدمجید علوی

 

 

 

 

 

 


١٣:٠٠ - چهارشنبه ٥ بهمن ١٤٠١    /    شماره : ٤٢٩٥    /    تعداد نمایش : ٨٣٨تمامی حقوق این سایت متعلق به موسسه آموزش عالی نبی اکرم (ص) تبریز می باشد.