چاپ        ارسال به دوست

مدارک لازم برای پست مقطع کارشناسی و ارشد جهت تایید نهایی ثبت نام

مدارک لازم برای پست مقطع کارشناسی و ارشد جهت تایید نهایی ثبت نام

مدارک لازم برای پست مقطع کارشناسی ارشد جهت تایید نهایی ثبت نام

1- شناسنامه و کارت ملی

2- اصل گواهی موقت یا دانشنامه کارشناسی

3- اصل ریزنمرات دوره ی کارشناسی

4- اصل یا تصویر گواهی موقت یا دانشنامه کاردانی (برای دارندگان مدرک کارشناسی ناپیوسته)

سه قطعه عکس 3*4

- فرمهای تکمیل شده فرهنگی و کد رهگیری سنجش سلامت و سنجش روان

7- داوطلبان پسر: کارت پایان خدمت یا معافیت دائم یا معافیت تحصیلی صادرشده کارشناسی ارشد - برای دانشجویانی که از معافیت تحصیلی استفاده می کنند اصل برگه ی مهر و امضا شده ی ابطال معافیت تحصیلی دوره کارشناسی الزامی می باشد- (جهت اقدام به اطلاعیه فرآیند درخواست معافیت تحصیلی مراجعه شود)

تبصره: برای دانشجویانی که دوره ی کارشناسی خود را تازه به اتمام رسانده اند و گواهی کارشناسی آنها آماده نیست بایستی نامه ایی مهر و امضا شده از دانشگاه محل تحصیل خود مبنی بر فارغ التحصیلی دوره کارشناسی با درج معدل و زمان فارغ التحصیلی در زمان ثبت نام ارائه دهند (فرم ارائه شده از سوی سازمان سنجش). حداکثر مهلت فارغ التحصیلی تا پایان شهریور ماه می باشد.


مدارک لازم برای پست مقطع کارشناسی پیوسته جهت تایید نهایی ثبت نام

اصل شناسنامه و کارت ملی

اصل گواهی موقت یا دائم اتمام دوره دوم متوسطه مبنی بر فارغ التحصیلی تا حداکثر آخر شهریور ماه به همراه کارنامه کل برای داوطلبان نظام 6-3-3

اصل گواهی موقت یا دائم اتمام دوره متوسطه و دوره پیش دانشگاهی مبنی بر فارغ التحصیلی تا حداکثر آخر شهریور ماه به همراه کارنامه ها برای داوطلبان سالی واحدی

اقدام برای صدور تاییدیه تحصیلی (مدرک متوسطه دوره دوم) یا (مدرک دیپلم و پیش دانشگاهی) تا شروع امتحانات نیمسال اول (مراجعه دانشجو به سامانه تاییدیه مدارک تحصیلی به آدرس /https://emt.medu.ir و پرکردن اقلام داده ای و اخذ کد رهگیری)

سه قطعه عکس 3*4

فرمهای تکمیل شده فرهنگی و کد رهگیری سنجش سلامت و سنجش روان

برای دانشجویان پسر : اصل برگه ی مربوط به معافیت تحصیلی دوره ی دبیرستان و معافیت تحصیلی صادرشده کارشناسی ازسوی پلیس+10 / کارت پایان خدمت یا معافیت دائم (جهت اقدام به اطلاعیه فرآیند درخواست معافیت تحصیلی مراجعه شود)مدارک لازم برای پست مقطع کارشناسی ناپیوسته جهت تایید نهایی ثبت نام

1- اصل شناسنامه و کارت ملی

2- اصل گواهی موقت یا دانشنامه کاردانی

3- اصل ریزنمرات دوره کاردانی

4- سه قطعه عکس 4*3

5- برای دانشجویان پسر: کارت پایان خدمت یا کارت معافیت دائم

6- فرمهای تکمیل شده فرهنگی و کد رهگیری سنجش سلامت و سنجش روان

7- برای دانشجویان پسری که پایان خدمت نداشته و از معافیت تحصیلی استفاده می کنند: اصل برگه ی مهر و امضا شده ی ابطال معافیت تحصیلی دوره کاردانی و معافیت تحصیلی صادرشده کارشناسی ناپیوسته ازسوی پلیس+10 (جهت اقدام به اطلاعیه فرآیند درخواست معافیت تحصیلی مراجعه شود)

تبصره: برای دانشجویانی که دوره ی کاردانی خود را تازه به اتمام رسانده اند و گواهی کاردانی آنها آماده نیست بایستی نامه ایی مهر و امضا شده (یا فرم پیوستی سازمان سنجش) از دانشگاه محل تحصیل کاردانی خود مبنی بر فارغ التحصیلی دوره کاردانی با درج معدل و زمان فارغ التحصیلی در زمان ثبت نام ارائه دهند. حداکثر مهلت فارغ التحصیلی دوره ی کاردانی بایستی تا آخر شهریور ماه سال جاری باشد .
مدارک لازم برای پست مقطع کاردانی پیوسته جهت تایید نهایی ثبت نام

1-اصل شناسنامه و کارت ملی

2-اصل گواهی موقت اتمام دوره متوسطه یا اصل گواهی اتمام متوسطه فنی حرفه ایی یا کاردانش مبنی بر فارغ التحصیلی تا حداکثر آخر شهریور ماه

تذکر ( نوع دیپلم بایستی مطابق با رشته ی تحصیلی دانشگاهی باشد و صرفا دارندگان دیپلم نقشه کشی عمومی و طراحی صنعتی-حسابداری و نقشه کشی معماری مجاز به ثبت نام در این مقطع می باشند).

3- اقدام برای صدور تاییدیه تحصیلی مدرک متوسطه تا شروع امتحانات نیمسال اول (مراجعه دانشجو به سامانه تاییدیه مدارک تحصیلی به آدرس https://emt.medu.ir و پرکردن اقلام داده ای و اخذ کد رهگیری)

4 -اصل کارنامه ی مهر شده ی دیپلم

5- سه قطعه عکس

6- فرمهای تکمیل شده فرهنگی و کد رهگیری سنجش سلامت و سنجش روان

7- برای دانشجویان پسر : اصل برگه ی مربوط به معافیت تحصیلی دوره ی دبیرستان و معافیت تحصیلی صادرشده کاردانی ازسوی پلیس+10 / کارت پایان خدمت یا معافیت دائم (جهت اقدام به اطلاعیه فرآیند درخواست معافیت تحصیلی مراجعه شود


١٤:٥٣ - پنج شنبه ١ مهر ١٤٠٠    /    شماره : ٤١٦٨    /    تعداد نمایش : ١٠٥٤تمامی حقوق این سایت متعلق به موسسه آموزش عالی نبی اکرم (ص) تبریز می باشد.