ردیف

نام

نام خانوادگی

سمت

1

دکتر سید محمد رضا

میلانی حسینی

رئیس موسسه

2

دکتر رحیم

شهرتی فر

مشاور رئیس

3

حسین

عباس زاده

مشاور رئیس و مسئول حراست و دبیر کمیته انضباطی بدوی ، كارشناس مسئول اداره رفاه و پشتيباني

4

محمدحسین

ناجی

مشاور رئیس

5

دکتر شیوا

ولایتی

معاون دانشجویی و فرهنگی

6

دکتر محسن

آقازاده

معاون آموزشی، پژوهشی و تحصیلات تکمیلی

7

مهندس سید محمد صادق

میلانی حسینی

معاون اجرائی و مدیرگروه مهندسی مکانیک

8

دکتر عوض

نقی پور

مدیر پژوهش و امور بین الملل و مدیر گروه کامپیوتر

9

نویده

صدرسلفی

مدیر حوزه ریاست و منابع انسانی و مسئول دبیرخانه مرکزی

10

سید فاضل

بلاغی مبین

مدیر امور دانشجویی و مسئول روابط عمومی

11

محمد حسین

جلائی فر

کارشناس امور دانشجوئی

12

محبوبه

موسی پور

مدیر امور فرهنگی، فوق برنامه و تربیت بدنی

13

صمد

قلعه گر

کارشناس مسئول امور مالی

14

محمدحسین

نبات دوست باغمیشه

خرانه دار

15

مهدی

آقازاده

مسئول امور عمومی

16

محمد حسین

باروجی

کارشناس امورمالی

17

میترا

آبرومند آذر

مسئول آموزش گروههای هنر و پایه و عمومی

18

جوانه

رسول زاده

کارشناس امور ثبت نام و دانش آموختگان

19

حوریه

صادق نژاد

سرپرست اداره آموزش

20

شعله

تراب

مسئول آموزش تحصیلات تکمیلی

21

بهناز

حسین زاده

کارشناس آموزش گروههای فنی مهندسی و علوم انسانی

22

 علی

پژوهنده 

مسئول سایت

23

میرجواد

سیدکاظمی

کارشناس آزمایشگاهها

24

رویا

قلی پور

کارشناس امور منابع انسانی

25

فاطمه

قاسمی اسفهلان

مسئول ارتباطات

26

سیده زهرا

فقیه خلجانی

کارشناس دبیرخانه

27

سولماز

افخمی فر

مسئول امور دانشگاه در تهران

28

محمد حسین

فیض

مسئول امور دانشگاه در تهران

29

نفیسه السادات

چاپاری راثی

کارشناس دانشجویی

30

حیدر

دخت امیر

کارشناس کتابخانه و مسئول امور خدمات و انتظامات

31

بهناز

حقوقی

متصدی دفتر توانمند سازی

32

علی

آقامحمدی

نگهبان

33

محمد حسن

علی نژاد صوفیانی

متصدی امور فنی

34

علی

رزاقی

خدمات

35

غلامرضا

مقنی

آبدارچی

36

عزیز

ایمانی

خدمات

37

محمدرضا

پوررحیم

نگهبان

تمامی حقوق این سایت متعلق به موسسه آموزش عالی نبی اکرم (ص) تبریز می باشد.