مسئول حراست : یوسف اصغری

 
     

مسئول انتظامات : حیدر دخت امیر

شماره تماس :

  •  34421999 داخلی 119

 

 
     

 

نگهبانان : محمدرضا پوررحیم - رحیم امینی - لطفعلی کاظم‌پور

 
 

 

تمامی حقوق این سایت متعلق به موسسه آموزش عالی نبی اکرم (ص) تبریز می باشد.