مسئول امور عمومی : مهدی آقا زاده

شماره تماس :

  •  34421999 داخلی 171
 
     

مسئول ارتباطات : فاطمه قاسمی

شماره تماس :

  •  34421999 داخلی 121
 
     

مسئول آبدارخانه : علی آقامحمدی

 
     

مسئول فنی : محمدحسن علی‌نژاد

 

 

 

خدمات : عزیز ایمانی - علی رزاقی - غلامرضا مقنی

 

 

تمامی حقوق این سایت متعلق به موسسه آموزش عالی نبی اکرم (ص) تبریز می باشد.