ردیف

عنوان پایان‌نامه

ثبت

پدیدآورنده

استاد راهنما

تاریخ

1

جداسازی کورسیگنال های منبع در حضور نویز با استفاده از تابع همبستگی غیر خطی  به روش LMS

T

1

محمدرضا متولی

بهزاد مظفری تازه کند

1391

2

خلاصه سازی خودکار متون فارسی مبتنی بر هستی شناسی

T

2

مجید رمضانی

محمدرضا فیضی درخشی

1391

3

گسسته سازی الگوریتم جستجوی فاخته

مطالعه موردی: مسئله رنگ آمیزی گراف

T

3

شادی محمودی

شهریار لطفی

1391

4

بهبود الگوریتم رقابت استعماری از طریق اضافه کردن کشورهای مستقل و استقلال طلب

T

4

محمدامین سلطانی

شهریار لطفی

1391

5

تخمین ماتریس مرکب با استفاده از مدل مخلوطی لاپلاسین- گوسی

T

5

زینب حسنی روشن

بهزاد مظفری تازه کند

1391

6

بهبود الگوریتم رقابت استعماری از طریق ادغام با الگوریتم تکاملی

T

6

فاطمه رمضانی

شهریارلطفی

1391

7

تشخیص اشاره وحرکت دست بااستفاده ازویژگی ترکیبی شبه هاروهیستوگرام گرادیان جهت دار وکلاس بندی کنندهSVM

T

7

سودابه غفوری وایقان

میرهادی سیدعربی

1391

8

خوشه بندی ترکیبی فازی مبتنی برالگوریتم ژنتیک

T

8

نگارراضی زاده

محمدعلی بادامچی زاده

1391

9

خوشه بندی داده های تصویری توسط الگوریتم رقابت استعماری

T

9

سیدنگارمظلومی

میرهادی سیدعربی

1391

10

الگوریتم ترکیبی بهینه سازی ازدحام ذرات وفاخته

T

10

امیرحسین قدرتی

شهریارلطفی

1391

11

نهان نگاری اطلاعات با استفاده از تکنیک های طیف گسترده

T

11

امیر حسین نظر علیان

بهزاد مظفری تازه کند

1392

12

طراحی سامانه ای برای تشخیص اسناد به منظور استفاده در بسته بندی اسناد فارسی

T

12

ابراهیم رزمی کندری

محمدرضا فیضی درخشی

1392

13

طراحی وپیاده سازی سیستم پرسش وپاسخ دریک دامنه محدود

T

13

امیرمحسن یوسفی واقف

فیضی درخشی

1391

14

چارچوبی جهت تشخیص ژست دست بااستفاده ازفیلترکالمن ومدل مخفی مارکوف

T

14

مرتضی محمدی قراسویی

میرهادی سیدعربی

1391

15

کلاس بندی چندگانه برای تسخیص ایمیل اسپم

T

15

محمدعلی اویس قرن

بهزادمظفری تازه کند

1392

16

طراحی سامانه ای برای شناسایی جملات مشابه برای استفاذه درخلاصه سازی چندسنده

T

16

باقرنوجوان آقدرق

محمدرضافیضی درخشی

1392

17

بخش بندی اتوماتیک دندانها با استفاده از تصاویرX-ray

T

17

فاطمه سروش

میر هادی سید عربی

1391

18

رویکرد جدیدی جهت تولیداعداد تصادفی با استفاده از الگوریتم ژنتیک

T

18

الهام هاشمی چمگردانی

محمدعلی بادامچی زاده

1392

19

شناسایی خودکار مدولاسیون های دیجیتال و آنالوگ

T

19

مجتبی اوجاقلو

بهزاد مظفری تازه کند

1392

20

خوشه بندی سلسله مراتبی تجمعی بر اساس منطق فازی

T

20

فوزیه اصغرپور

محمدرضا فیض درخشی

1392

21

روشی برای ترکیب تصاویر به دست آمده از چند حسگر در حوزه DCT بر اساس بیشینه انرژی

T

21

سلاله فداکار غازانی

میر هادی سید عربی

1392

22

تشخیص خودکار میکرو آنوریسم ها در تصاویر رنگی شبکیه ی چشم

T

22

پریا تازه دل

میرهادی سید عربی

1392

23

به کار گیری الگوریتم تخمین توزیع موازی برای مسئله زمان بندی چند پروژه ای با محدودیت منابع

T

23

اعظم فرامرزی فرد

شهریار لطفی

1392

24

استفاده از الگوریتم تخمین توزیع جهت زمانبندی وظایف در سامانه های بلدرنگ چند پردازنده

T

24

علیا آزاد

شهریار لطفی

محمدعلی بادامچی زاده

1392

25

استفاده از الگوریتم رقابت استعماری گسسته جهت انتخاب مناسب حسگرهای ناظر در شبکه های حسگر پوشش نقطه ای

T

25

سمانه نور محمدی

شهریار لطفی

1392

26

GSM  مکان یابی دقیق کاربر در شبکه های

T

26

امیر تبریزچی

محمدرضا فیضی درخشی

1393

27

کاهش نسبت ماگزیمم توان سیگنال به مقدار متوسط آن در مدولاسیون با استفاده از روش دنباله ی جزیی ارسال و الگوریتم جستجوی ممنوعه تطبیقی

T

27

حامد ایزدی فر

بهزاد مظفری تازه کند

1393

28

رمزنگاری تصویر با استفاده از نگاشت cross-chaotic

T

28

سعید جلوداری

هادی سیدعربی

1393

29

خوشه بندی فازی داده هابراساس منطق فازی

T

29

مرضیه نجاتی

محمدعلی بادامچی زاده

1393

30

تشخیص نواحی کدکننده پروتئینی سرطانی روی توالی های DNA

T

30

امین خدایی

بهزادمظفری

1393

31

تغییر الگوریتم بهینه سازی فاخته جهت استفاده در محیط های پویا

T

31

نازنین فولادگر

شهریار لطفی

1393

32

ترکیبی از ویژگی های شبه هاروالگوریتم آدابوست برای تشخیص عابر پیاده با استفاده از طبقه بندی کننده ماشین های بردار پشتیبان

T

32

حمید سلیمی گماسائی

میرهادی سید عربی

1393

33

بهبود کیفیت سیگنال های الکتروگاردیو گرام با استفاده از تکنیک چنددسته ای RVM

T

33

فائقه توتونچی

بهزادمظفری

1393

34

اعتبارودرستی سنجی مبتنی برمنطق فازی

T

34

مریم خلیلی

محمدعلی بادامچی زاده

1393

35

استفاده از یک الگوریتم تکاملی جهت مکان یابی ادارات ثبت احوال  و دفاتر پیشخوان در یک شهر- شهر تبریز

T

35

سهیلا صادقی

شهریار لطفی

1393

36

استفاده ازیک الگوریتم تکاملی جهت پیدا کردن ترتیب مناسب فرایندها وکوانتوم زمانی مناسب

T

36

زلیخا بدیعی

شهریارلطیفی

1393

37

استفاده از تکنیک RVM برای کلاس بندی و رگرسیون

داده های موهومی

T

37

معصومه پرفلک

بهزادمظفری

1393

38

استفاده از الگوریتم رقابت استعماری برای بهبود و بهینه سازی جدول زمانبندی دانشگاهی

T

38

کمال دوگوهر

میر هادی سید عربی

1393

39

استفاده از الگوریتم رقابت استعماری بهبود یافته برای بخش بندی تصویر

T

39

وحید نقاشی

شهریار لطفی

1393

40

رمزنگاری تصویر  با استفاذه از ترکیب الگوریتم های  تکاملی و نظریه آشوب

T

40

زینب تیموری

میرهادی سیدعربی

1394

41

استفاده از الگوریتم تخمین توزیع برای زمانبندی کارها در گرید

T

41

لیلا عابدی

شهریارلطفی

1394

42

جنین تحت شرایط نویزیQRS روشی برای تشخیص کمپلکس

T

42

جواد یوسفی خوشدره گی

بهزاد مظری تازه کند

1394

43

طراحی و پیاده سازی تشخیص مرجع ضمیر در متون فارسی

T

43

مهدی فرج پور

اسدالله واحد

1394

44

تشخیص تخریب لکه زرد وابسته به سن

T

44

لیلا صدیقی

میرهادی سیدعربی

1393

45

طراحی سامانه خلاصه ساز متون علمی فارسی

مطالعه موردی:پایان نامه کارشناسی ارشد علوم انسانی گرایش جامعه شناسی

T

45

آرش هدایتی

محمدرضا فیضی درخشی

1394

46

افزایش ظرفیت کانال های پی ال سی با استفاده از تکنیک الموتی در حوزه ی فرکانس - زمان

T

46

سارا صراف مارالانیان

بهزاد مظری تازه کند

1394

47

بررسی گراف های فازی شامل گره های فازی

T

47

مریم میرزایی

محمد علی بادامچی زاده

1392

48

ترکیب خودکار چند الگوریتم تکاملی برای حل یک مسئله بهینه سازی

T

50

حمید ساعی دینور

شهریار لطفی

1394

49

استفاده از الگوریتم جهش ترکیبی قورباغه جهت حل دستگاه معادلات غیر خطی

T

51

فیروز شجاعی مولان

شهریار لطفی

1394

50

جداسازی رگ های خونی از تصاویر رنگی شبکیه با روشی مبتنی بر فیلتر سازگار

 

T

52

فهیمه عنصرودی

میرهادی سیدعربی

1394

51

برچسب گذاری نقش دستوری در متون فارسی با استفاده از گراف ترتیب نقش ها

T

53

پژمان غلامی دستگردی

بهزاد مظری تازه کند

1394

52

بهبود پوشش ناحیه در شبکه های حسگر جهت دارهیبرید

T

54

مهدی غیبی

بهزاد مظری تازه کند

1395

53

رویکرد جدیدی جهت تخصیص مناسب منابع بودجه ای در سازمان های چند پروژه ای مبتنی بر یک روش خوشه بندی تکاملی

T

61

آیسا سادات موسوی

شهریارلطفی

1395

54

الگوریتم بهینه سازی چند وجهی جنگل

T

62

مهنا اروج پورمراغی

محمدرضا فیضی درخشی

1395

55

الگوریتم تکاملی مبتنی بر بازی فوتبال

T

63

سیروس بدلی

شهریارلطفی

1395

56

ارائه روشی مبتنی بر الگوریتم ژنتیک جهت حفظ اطلاعات محرمانه برای پنهان نگاری صوت

 

T

64

الهام زینالی

عوض نقی پور

1395

57

ترکیب الگوریتم رقابت استعماری و الگوریتم بهینه سازی فاخته

T

65

صغری رافعی

شهریارلطفی

1395

58

بهینه سازی انفجار مین های هوشمند با استفاده از الگوریتم تکاملی

T

66

ثنا آذرپور

سعید پاشازاده

1395

59

جداسازی رگ های شبکیه بر اساس بخش بندی تصویر به روش تنظیم سطح

T

71

لیلا عنصری باسمنج

میرهادی سیدعربی

1394

60

طراحی برج دی بوتانایزر یک پالایشگاه با استفاده از

مدل های فازی

T

72

سمیرا علی پور

عوض نقی پور

1396

61

بهینه سازی پوشش شبکه های بی سیم محلی بر مبنای الگوریتم های تکاملی

T

76

وحید جعفری

بهزاد مظری تازه کند

1396

62

طراحی و ساخت دستگاه تنک کن هوشمند میتنی بر بینایی ماشین

T

77

کامران قادرزاده

میرهادی سید عربی

1395

63

تشخیص تومورهای سرطان سینه در تصاویر ماموگرافی با استفاده از تبدیل موجی

T

92

سحر نژاد برازنده

کریم صمد زمینی

1396

64

مکان یابی سیستم مبدل انرژی باد با پیش بینی توزیع سرعت باد مبتنی بر سیستم استنتاج عصبی فازی تطبیقی

T

93

معصومه نصیری اصل

کریم صمد زمینی

1396

65

ارائه الگوریتم جدید مبتنی بر منطق فازی جهت کاهش مصرف انرژی و افزایش عمر شبکه های حسگر بی سیم

T

94

میر پیمان فاطمی بریس

عوض نقی پور

1397

66

تحلیل احساسات در شبکه های اجتماعی با استفاده از الگوریتم بهینه سازی جنگل برای استخراج واژگان احساسی داینامیک

T

97

مینا نورآور فردین

محمدرضا فیضی درخشی

1396

67

موتور جستجو بر اساس محتوای تصویر با استفاده از ترکیب ویژگی های رنگ، بافت و شکل

T

98

ایوب فتاحی

میر هادی سید عربی

1395

68

طراحی و ساخت سیستم مانیتورینگ آلودگی مبتنی بر اینترنت اشیاء

T

105

فرزاد فرازی

کریم صمدزمینی

1397

69

بهینه سازی پوشش بصری فضای بسته بر اساس نیازمندی ها

T

102

روح اله شیخ عظیمی پور

سعید پاشازاده

1396

70

رویکردی بر شبیه سازی حفاری جهت دار به وسیله یادگیری شبکه عصبی مصنوعی

T

103

بابک آرباتانی

کریم صمدزمینی

1397

71

ارتقاء کیفیت و سرعت پردازش تصاویر سنجش از راه دور با استفاده از الگوریتم ژنتیک توزیع شده

T

104

معصومه کرداوغلی سیابانی

عوض نقی پور

1397

72

رویکردی بر شبیه سازی حفاری جهت دار به وسیله یادگیری سیستم های فازی تطبیقی

T

106

محمد حسین نژاد

کریم صمدزمینی

1397

73

طراحی سامانه ای برای تشخیص سرقت ادبی در متون فارسی

T

107

مریم عبداللهی

محمدرضا فیضی درخشی

محمودشکراللهی فر

1396

74

ارائه یک سیستم تشخیص نفوذ کارآمد مبتنی بر درختان تصمیم گیری تجمیعی و روش  حذف تدریجی ویژگی ها

T

108

سید مرتضی موسوی

وحید مجیدنژاد

1397

75

بررسی مقابله ای مدل هایی با پیچیدگی کم جهت پیش بینی مصرف برق در یک ساختمان

T

112

امید هجرت

کریم صمدزمینی

1397

76

طراحی روشی برای بهبود کیفیت تصاویر بر پایه تکنیک های بهینه سازی هیستوگرام

T

113

محمدامین ختایی

میر هادی سید عربی

1396

77

طبقه بندی متن صفحات وب با استفاده از روش های انتخاب و کاهش ویژگی

T

120

رقیه جبارنژاد

محمدرضا فیضی درخشی

1397

78

ترکیب الگوریتم سیستم ایمنی مصنوعی و جستجوی پرتو محلی با K نقطه تصادفی

T

121

سمیرا کشتکار

شهریار لطفی

1397

79

الگو کاوی حرکت برای پیش بینی زمان رسیدن اتوبوس

مطالعه موردی: شهر تبریز

T

131

فاطمه رجبی

سعید پاشازاده

1395

80

بهینه سازی زمان بندی کارها و تخصیص منایع در محیط رایانش ابری از الگوریتم بهینه سازی وال

T

132

اکبر خوشرنگ باف

وحید مجیدنژاد

1397

81

ارائه یک سیستم تشخیص نفوذ جدید با استفاده از الگئریتم بهینه ساز ده پا و درخت تصمیم تجمیعی

T

133

حمیدغفاری تازه کند

وحید مجیدزاده

1397

82

خوشه بندی برای شبکه های حسگر بی سیم با استفاده از الگوریتم بهینه سازی خفاش چند هدفه

T

134

رامین نجفی

وحید مجیدزاده

1397

83

ارائه الگوریتم بهینه سادید مبتنی بر رفتار اجتماعی اسب های وحشی

T

135

سمیه مصباح قراملکی

محمدرضا فیضی درخشی

1397

84

بهبود روش یادگیری متریک همبستگی دفع همسایگی برای تشخیص خویشاوندی با تصاویر ثابت چهره

T

136

مرتضی

رمضان زاده

عوض نقی پور

مهدی نوشیار

1397

85

بهینه سازی آگاه به محتوا بر اساس کیفیت تجربه در الگوریتم زمان بندی جریان داده های ویدیویی روی شبکه های تکاملی بلندمدت با استفاده از الگوریتم ژنتیک و الگوریتم شبکه های عصبی تصادفی

T

140

سولماز فرزان

علیرضا لطفیان

1397

86

مدیریت گره ها جهت تامین پوشش مناسب در شبکه های حسگر بصری بی سیم

T

153

وحید  مبارک

سعید پاشازاده

1395

87

پیش بینی حجم معاملات سهام بورس با استفاده از الگوریتم شبکه های عصبی مصنوعی

T

155

نرمین مرادی

عوض نقی پور

1398

88

استفاده از الگوریتم تخمین توزیع برای تولید محتوای رویه ای در بازی های رایانه ای

T

156

آرش مرادی

شهریار لطفی

1398

تمامی حقوق این سایت متعلق به موسسه آموزش عالی نبی اکرم (ص) تبریز می باشد.