ردیف

عنوان پایان‌نامه

ثبت

پدیدآورنده

استاد راهنما

تاریخ

1

عنوان نظری: تفکیک کارگردانی اپیک از حماسی

عنوان عملی: چطور از دستش خلاص شویم؟

N

75

مریم مقدم

عبدالحسین لاله

1394

2

عنوان نظری: بررسی مفهوم"تماشاگر"در نزد کارگردان از استانیسلاوسکی تا دوره معاصر

عنوان عملی: آخرین نوار کراپ

N

76

مصطفی هرآئینی

عبدالحسین لاله

1395

3

عنوان نظری: عناصر اجرایی در آیین های نمایشی با رویکردی بر نمایش های فولکوریک آذربایجانی

عنوان عملی: آرزو و قمبر

N

83

محمود نیک مرام

عبدالحسین لاله

1394

4

درآمدی بر تبیین مولفه های تئاتر پست مدرن

عنوان عملی: قویتر

N

87

مهدی عوض محمدی

رحمت امینی

1396

5

بررسی رویکردهایی اجرایی نوین به نمایش سنتی ایرانی با نگاه به آثار بهرام بیضایی و مشخصا"نمایشنامه عروسکی"قصه ماه پنهان"

N

88

منیره رییسی زرگری

عبدالحسین لاله

1394

6

وجود شاخصه های سمبلیک ، فانتزی و بصری در کلیله و دمنه و قابلیت اجرایی آن با تکنیک تئاتر سایه

N

90

سارا شفارودی

مجید سرسنگی

1395

7

تاثیر اقلیم بر قراردادهای اجرایی و نمایشی شبیه خوانی با توجه ویژه به تعزیه شرق مازندران

عنوان عملی: مجموعه مسافران(بخش مرکب خوانی:تکه اول:مجلس شمرکشی

N

92

فاطمه اسکندری

محمدحسین ناصربخت

1396

8

تاثیرات تئاتر ایران از رویکرد تادئوش کانتور به مکان اجرا بر اساس نظریه دیکانستراکشن

عنوان عملی:ازدواج های مرده

N

93

سعید ارغوانی

فرزاد تقی لر

1396

9

بررسی مفهوم حرکت در پرفورمنس برای نمایش سوگ سیاوش شاهنامه فردوسی

N

96

محمد مهدی بهرامی

عبدالحسین لاله

1396

10

ارتباط میان کارگردانی و طراحی صحنه در آثار آربی اوانسیان

N

97

یاور علی پور

یدالله آقاعباسی

1396

11

معماری در تئاتر: فضای داخلی – فضای خارجی

N

104

حسن زارع منبر

حسن ستاری ساربانقلی

1395

12

دراماتورژی و کارگردانی تراژدی های بزرگ شکسپیر مبتنی بر تحلیل تنهایی شخصیت

N

105

محمد مهدی رضایی

فرزاد تقی لر-عبدالله حمیدی باقری

1396

13

نشانه شناسی تئاتر پانیک در ویژگی های فرمی اجرا با تاکید بر نمایشنامه سه چرخه اثر فرناندو آرابال

N

106

محمدمهدی سجادی

ناصر آقایی

1394

14

بررسی شیوه های کارگردانی در ایران در دهه 80 تا90 با تکیه بر اجراهای بهرام بیضایی، پری صابری ،دکترقطب الدین صادقی و دکتر علی رفیعی

N

116

محمدرضا عبداللهی فرد

حسین فرخی

1396

15

نقالی محملی برای روایت نمایشنامه های ایرانی با تاکید بر آثار بیضایی و اجرای نمایش کارنامه بندار بیدخش

N

117

مسعود کاظمی

محمدحسین ناصربخت

1397

16

نقش آموزشی کاراکترهای فانتزی در تئاتر کودک

N

118

شیما عضدانلو مطلق

عبدالحسین لاله

1396

17

بررسی تطبیقی تاثیرات اقلیم بر نمود عناصرطبیعت در نظام نشانه ای تعزیه

N

130

محدثه حسن ابراهیمی

فرزاد تقی لر

1397

18

آشنائی زدایی و بیگانه سازی تأملی در مناسبات زیبائی شناختی فرمالیسم و تکنیک بیگانه سازی برشت

N

131

محمد صادق علی پور

محمد شعله سعدی

1396

19

سیر تحول تاریخی تعزیه در پیوند با تحولات اجتماعی و سیاسی از دوره ی صفوی تاکنون

N

132

سروش زاغیان

محمد ناصربخت

1397

20

تاثیر جنسیت در نگرش و آفرینشگری هنری به لحاظ کارگردانی زنان در تئاتر ایران با تکیه بر آثار مهین اسکویی، پری صابری و چیستا یثربی

N

135

مانادانا عبداله پور

حسین فرخی

1397

21

تئاتر پداگوژیک و ظرفیتهای ارائه آن در قالب داستانهای حکمی (اجتماعی) گلستان سعدی

N

136

فائزه پیروی

رحمت امینی

1396

22

جایگاه نورپردازی در کارگردانی تئاتر ایران با تاکید بر آثار جلال تهرانی، رضا ثروتی و امیررضا کوهستانی

N

137

زهرا فاضل

عبدالحسین لاله    

1397

23

بررسی تطبیقی نظریه رئالیسم انتقادی گئورک لوکاچ و تئاتر نامرئی آگوستو بوآل

N

138

سارا جوادزاده

غزل اسکندر نژاد    

1397

24

مشارکت زنان در پیشبرد تئاتر ایران از انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامی

N

139

سیده لاله میر قربانی بهنمیری

محمدحسین ناصر بخت

1395

25

تاثیر رسانه های دیجیتالی بر تئاتر معاصر ایران (دودهه اخیر) مبتنی بر نظریه کنش ارتباطی هابرماس

N

143

داریوش حیاتی تازه کند

فرزاد تقی لر

1397

26

بداهه سازی نمایش های کارگاهی کمیک مبتنی بر شیوه فاصله گذاری برشت

N

144

سید مهدی مصطفوی

فرزاد تقی لر

1397

27

تحلیل مشخصه های ملودرام در تئاتر کردی ( تئاتر"توره" کردها خراسان)

N

145

ابوالقاسم یزدانی

قطب الدین صادقی   

1397

28

رد پای آثار صادق هدایت (بوف کور) در تئاتر معاصر ایران با تاکید بر شیوه های اجرایی سوررئالیستی مبتنی بر آرا آندره برتون

N

151

درناب ترابی

فرزاد تقی لر

1398

29

بررسی رابطه تجربه زندگی با هنر بازیگری از منظر استانیسلاوسکی با نگاهی به آثار پرویز پرستویی

N

153

حسین یوسفی

سهیلا نجم

1398

تمامی حقوق این سایت متعلق به موسسه آموزش عالی نبی اکرم (ص) تبریز می باشد.