ردیف

عنوان پایان‌نامه

ثبت

پدیدآورنده

استاد راهنما

تاریخ

1

بررسی رابطه بین رقابت در بازار محصول و چسبندگی هزینه در شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران

H

148

یوسف نظامی بهروز

علی ستاری

1396

2

رتبه بندی و ارزیابی عملکرد صندوق های سرمایه گذاری پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران با رویکرد تحلیل پوششی داده ها (ام ای آ) و تصمیم گیری چند معیاره

H

153

محمد لایق

سید هادی اسلامیان

1396

3

ارزیابی عملکرد مالی شرکت های تولید کننده قطعات خودرویی پذیرفته ش1270

ده در بورس اوراق بهادار تهران و تعیین عوامل موثر بر کارایی آنها

H

154

نادر قبله وی

علی ستاری

1396

4

اهرم مالی، مدیریت سود و هزینه حقوق مالکانه

H

158

ائلناز طوبائی ایلخچی

ابراهیم نویدی عباسپور

1396

5

بررسی تاثیر طرح مالکیت سهام بر مدیریت سود: شواهدی از شرکت های بورس اوراق بهادار تهران

H

166

رسول واحدی

علی ستاری

1396

6

ارتباط بین بیش اعتمادی مدیریت و بیش سرمایه گذاری با تاکید بر نقش میانجی نااطمینانی تورمی

H

169

زهرا عزیزپور

یونس بادآور نهندی

1396

7

بررسی اثرات بی ثباتی جریان نقد بر سطح نگه داشت وجه نقد در بورس اوراق بهادار تهران

H

170

ولی عبداللهی

سیدهادی اسلامیان شیراز

1396

8

بررسی رابطه بین نسبت های مالی و ورشکستگی شرکت ها با تاکید بر مکانیزم های حاکمیت شرکتی

H

171

علی شاکری

ابراهیم نویدی عباس پور

1396

9

تاثیر هزینه حق بیمه بر بازار کار و بهای تمام شده کالا (مطالعه موردی: کارگاه های ریسندگی و بافندگی الیاف نساجی)

H

172

محمدرضا رحیمی

سیدهادی اسلامیان شیراز

1396

10

برررسی تاثیر توانایی مدیرعامل بر شفافیت شرکت (در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران)

H

189

احد کاوسی

علی ستاری

1397

11

بررسی تاثیر حمایت از سرمایه گذاران بر خطر سقوط قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

H

190

محمود محرمی بالان

علی ستاری

1397

12

تاثیر سرمایه گذاری شرکت بر نقد شوندگی سهام با تاکید بر کیفیت گزارشگری مالی

H

191

محسن حمیدی

ابراهیم نویدی عباسپور

1397

13

بررسی تاثیر اجتناب مالیاتی شرکت ها و مالکیت مدیریتی بر ساختار سررسید بدهی ها

H

192

ابوالقاسم عباس زاد

علی ستاری

1397

14

بررسی توان رقابتی و تنوع پذیری محصول بر کیفیت گزارشگری مالی

H

202

زینب راستی امامیه

سیدهادی اسلامیان شیراز

1397

15

بررسی تاثیر اجزای اقلام تعهدی بر جریان های نقدی آتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اراق بهادار تهران

H

203

مریم تیموری لله لو

مرتضی متوسل

1397

16

بررسی تاثیر تخصص صنعت حسابرس بر رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و امتیاز گزارشگری مالی به موقع

H

207

ناهید قلی پور

علی اصغر متقی

1397

17

بررسی تاثیر محدودیت مالی بر چسبندگی هزینه ها با تاکید بر مدیریت سود واقعی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

H

208

جواد صادقی

حیدر محمدزاده سالطه

1397

18

بررسی تاثیر کیفیت گزارشگری مالی بر نگهداشت وجه نقد در شرکت های بامالکیت خانوادگی و غیرخانوادگی

H

209

سعیده عظیمی

سیدهادی اسلامیان

1397

19

بررسی تاثیر نقدشوندگی بر ساختار در مراحل چرخه عمر شرکت ها

H

210

روح اله مصطفائی

ابراهیم نویدی عباسپور

1397

20

پیامدهای ناشی از تعصبات شناختی در رفتار سرمایه گذاران تحت استرس

H

215

یاشار اکبری شهابی

سیدهادی اسلامیان

1397

21

بررسی اثرات مالیات پرداختی بر ساختار سررسید بدهی شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار

H

216

علیرضا نجفلوئی

علی ستاری

1396

22

بررسی اثرات دارایی های نامشهود و عوامل صنعت بر عملکرد شرکت های بورس اوراق بهادار تهران

H

217

رئوف باغکار واصف

سیدهادی اسلامیان

1396

23

تاثیر هزینه بدهی بر هموارسازی سود با نقش تعدیل کننده نوع مالکیت

H

218

صابر جعفرزاده

سیدهادی اسلامیان

1397

24

استقلال هیات مدیره و مدیریت سود: نقش میانجی تخصص صنعت حسابرسی

H

219

سونیا کیوان بد

علی اصغر متقی

1396

25

سودمندی افشای مدل کسب و کار برای قضاوت سرمایه گذاران در نهادهای مالی

H

220

محمد عبدالهی

سیدهادی اسلامیان

1397

26

تعیین بهای تمام شده خدمات در بخش ام آر آی بیمارستان امام رضا(ع)تبریز با استفاده از روش بهایابی بر مبنای فعالیت و مقایسه با تعرفه خدمات درسال1395

H

221

شهلا ذکریازاده

علی ستاری

1397

27

بررسی تاثیر کیفیت حسابرسی و تامین مالی بدهی بر مدیریت سود

H

227

 

معصومه خاصی پور

علی ستاری

1397

28

بررسی تاثیر کیفیت اطلاعات حسابداری بر کارایی سرمایه گذاری با درنظرگرفتن نقش تعدیلی تخصص حسابرس در صنعت

H

228

بهناز ماهری درهخوارقانی

علی ستاری

1397

29

تاثیر کنترل داخلی بر کیفیت سود طی چرخه عمر شرکت

H

229

سوسن مهدیلوی تازه کندی

علی ستاری

1397

30

بررسی رابطه تمرکز مالکیت و سیاست سود سهام تقسیمی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

H

236

مرضیه گل پرور

مجید احمدلو

1397

31

تاثیر محدودیت های مالی بر نوسانات بازده سهام شرکت‌ها و عدم تقارن اطلاعاتی

H

241

مهدی نهامی

نسرین راضی

1398

32

بررسی تاثیر حاکمیت شرکتی بر بیش سرمایه گذاری در شرایط نا اطمینانی تورم

H

242

آرزو نمکی آذر

سیدهادی اسلامیان

1397

تمامی حقوق این سایت متعلق به موسسه آموزش عالی نبی اکرم (ص) تبریز می باشد.