رديف

نام و نام خانوادگي

مدرك تحصيلي

رشته تحصيلي

مرتبه علمي

1

شیوا ولایتی

دکترا

شهرسازی-طراحی شهری

استادیار

2

کریم صمدزمینی

دکترا

طراحی مدارات مجتمع آنالوگ - دیجیتال

استادیار

4

سیدهادی اسلامیان

دکترا

اقتصادسنجی (تحقیق در عملیات)

استادیار

6

سیدعیسی نورآذر

دکترا

نقاشی

استادیار

8

رحیم شهرتی فر

دکترا

تاریخ ایران بعد از اسلام

استادیار

10

محمدحسین آقائی دانشور

دکترا

اقتصاد (بازاریابی بین المللی)

استادیار

12

نسرین راضی

دکترا

مدیریت بازرگانی ، مدیریت بازاریابی

استادیار

13

مهرانگیز انورحقیقی

دانشجوی دکترا

ترجمه

مربی

14

ناهید کهنموئی

دانشجوی دکترا

معماری

مربی

15

محمود شکرالهی فر

دانشجوی دکترا

مهندسی زبان

مربی

16

محسن آقازاده

دانشجوی دکترا

علوم قرآن و حدیث

مربی

17

لیلا فرویزی

دانشجوی دکترا

علوم اقتصادی

مربی

18

فرزاد تقی لر

دانشجوی دکترا

هنرهای اسلامی

مربی

19

حمیده عابدی

فوق لیسانس

تصویرسازی

مربی

20

سید محمدصادق میلانی

فوق لیسانس

مهندسی شیمی

مربی

21

جواد پیرمرزآباد

فوق لیسانس

ارتباط تصویری

مربی

22

علیرضا ابوسعیدی

فوق لیسانس

گرافیک

مربی

23

معصومه میلانی

فوق لیسانس

زبان انگلیسی

مربی

24

شیرین مرادیان نیا

فوق لیسانس

مدیریت

مربی

25

تورج روشنایی

فوق لیسانس

طراحی شهری

مربی

تمامی حقوق این سایت متعلق به موسسه آموزش عالی نبی اکرم (ص) تبریز می باشد.