رشته های تحصیلی مجموعه گروه‌های

علوم انسانی 

 

رشته تحصیلی

مدیر گروه

معاون گروه

گروه مترجمی زبان انگلیسی

کارشناسی ارشد مترجمی زبان انگلیسی

خانم دکتر انورحقیقی

 

کارشناسی ارشد زبانشناسی همگانی

خانم دکتر انورحقیقی

 

کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی

خانم دکتر انورحقیقی

 

گروه مدیریت بازرگانی و MBA

کارشناسی ارشد مدیریت MBA- بازاریابی

آقای دکتر علی ستاری

 

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی - بازرگانی بین الملل

آقای دکتر علی ستاری

 

کارشناسی ارشد مهندسی مالی و مدیریت ریسک

آقای دکتر علی ستاری

 

کارشناسی مدیریت بازرگانی

آقای دکتر علی ستاری

 

کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی

آقای دکتر علی ستاری

 

کاردانی مدیریت بازرگانی

آقای دکتر علی ستاری

 

گروه حسابداری

کارشناسی ارشد حسابداری

خانم لیلا فرویزی

 

کارشناسی حسابداری

خانم لیلا فرویزی

 

کارشناسی ناپیوسته حسابداری

خانم لیلا فرویزی

 

کاردانی حسابداری

خانم لیلا فرویزی

 

روانشناسی

کارشناسی روانشناسی

آقای محسن آقازاده

 

 

 

 

 

گروه علوم پایه

زیست‌شناسی سلولی و مولکولی

آقای دکتر اتحاد

 

تمامی حقوق این سایت متعلق به موسسه آموزش عالی نبی اکرم (ص) تبریز می باشد.