ردیف

نام فرم

دانلود

1

فرم استشهاد برای مفقودی دانشنامه

PDF

2

فرم تعهد برای گم شدن مدرک تحصیلی

PDF

3

فرم درخواست ترجمه ریز نمرات

PDF

4

لینک درخواست تایید مدارک از وب‌سایت وزارت علوم

Link

تمامی حقوق این سایت متعلق به موسسه آموزش عالی نبی اکرم (ص) تبریز می باشد.