ردیف

نام فرم

دانلود

1

معرفی به استاد

Docx

PDF

Jpeg

2

درخواست تک‌نمره

Docx

PDF

Jpeg

3

بررسی مشکلات آموزشی 

Docx

PDF

Jpeg_1 , Jpeg_2

4

درخواست مرخصی تحصیلی 

Docx

PDF

Jpeg

5

 تقاضای اولیه مهمان و انتقال

 Docx

PDF 

Jpeg

6

کمیسیون موارد خاص 

 Docx

 PDF

Jpeg

7

 معادلسازی دروس

 Docx

 PDF

Jpeg

8

درخواست انصراف از تحصیل 

 Docx

PDF 

Jpeg

9

 تجديد نظر

 Docx

PDF 

Jpeg

10

درخواست کارآموزي 

 Docx

 PDF

Jpeg

11

اعلام نمره به آموزش

Docx

PDF

Jpeg

12

تسویه حساب

Docx

PDF

Jpeg

13

·         فرم درخواست کارآموزی

 

PDF

 

تمامی حقوق این سایت متعلق به موسسه آموزش عالی نبی اکرم (ص) تبریز می باشد.