مسئول امور دانش آموختگان : حوریه صادق نژاد

شماره تماس :

 • 34421999  داخلی 149
 

شرح وظایف :

 • بررسی فارغ التحصیلی دانشجویان
 • صدور و تحویل گواهی فراغت از تحصیل
 • صدور و تحویل گواهی موقت در کلیه مقاطع
 • صدور و تحویل دانشنامه و ریزنمرات رسمی در کلیه مقاطع
 • صدور گواهی رتبه در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد
 • ارسال تاییدیه و ریزنمرات به دانشگاه‌ها و سایر مراکز در سراسر کشور
 • مکاتبات مربوط به فراغت از تحصیل دانشجویان و اعلام به سایر دانشگاهها و سازمان ها
 • ارسال تائیدیه های تحصیلی و تائید دانشجویان ممتاز برای اخذ تخفیف شهریه و قبولین در مقاطع بالاتر همین دانشگاه
 • ثبت اطلاعات دانش آموختگان در سامانه سجاد
 • تائید مدارک جهت ترجمه در سایت امور دانشجویان داخل
 • پیگیری و انجام روند مربوط به مدارک مفقودی و المثنی
 • انجام کلیه امور مربوط به موسسه آموزش عالی آذربایجان
 • استخراج و ثبت آمارهای مربوط به امور فارغ الحصیلان و سامانه‌های سهام، گسترش، حس
تمامی حقوق این سایت متعلق به موسسه آموزش عالی نبی اکرم (ص) تبریز می باشد.