مسئول روابط عمومی : سیدفاضل بلاغی مبین

شماره تماس :

  • 34421999  داخلی 114
 

 

   

 

تمامی حقوق این سایت متعلق به موسسه آموزش عالی نبی اکرم (ص) تبریز می باشد.