مدراک لازم برای تحویل گواهینامه موقت

 • مراجعه حضوری دانش آموخته یا وکیل اعم از آقا یا خانم
 • پایان‌خدمت یا معافیت از خدمت سربازی یا گواهی اشتغال به‌خدمت از یگان مربوطه یا گواهی اشتغال به تحصیل از دانشگاه محل تحصیل دارای شماره و تاریخ معافیت (برای دانش آموختگان مرد).
 • آخرین وضعیت پرداخت بدهی صندوق رفاه (پرداخت باید به‌روز باشد).
 • اصل گواهینامه موقت باید به هنگام دانشنامه مسترد گردد.
 • گواهینامه موقت قابل ترجمه نمی‌باشد در داخل کشور معتبر است.
 • گواهینامه موقت بعد از ارسال پرونده اقدام می شود.

مدراک لازم برای اخذ دانشنامه

 • مراجعه حضوری دانش آموخته یا وکیل اعم از آقا یا خانم
 • کارت پایان و معاف از خدمت برای آقایان
 • تصویر دانشنامه مقطع قبلی برای مقاطع ناپیوسته یا نامه لغو تعهد
 • تسویه حساب صندوق رفاه برای کلیه افراد در تمامی مقاطع
 • عودت اصل گواهینامه موقت

در صورت مفقود شدن گواهی موقت و دانشنامه دانش آموخته ضمن درج آگهی مفقودی طی سه مرحله در روزنامه‌های کثیر الانتشار و تکمیل فرم‌های مربوطه و پس از تایید محضری تحویل امور دانش‌آموختگان جهت صدور المثنی اقدام می نماید.

تمامی حقوق این سایت متعلق به موسسه آموزش عالی نبی اکرم (ص) تبریز می باشد.