دبیر کمیته انضباطی : آقای یوسف اصغری

 

 

تمامی حقوق این سایت متعلق به موسسه آموزش عالی نبی اکرم (ص) تبریز می باشد.