دانشکده هنر از سالتحصیلی 82-81 با تأسیس رشته گرافیک-هنرهای تجسمی در مقطع کاردانی آغازگردید. درسالتحصیلی83-82 با پذیرش دانشجو در رشته بازیگری مقطع کارشناسی ، فعالیت دانشکده در زمینه نمایش نیز آغاز شد. با پذیرش دانشجو در نیمسالهای تحصیلی متوالی در این دو رشته فعالیت دانشکده توسعه یافت. در نیمسال دوم سالتحصیلی 85-84 رشته  ارتباط تصویری در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته نیز دایر گردید.در نیمسال اول سالتحصیلی 86-85 دو رشته معماری و گرافیک رایانه در مقطع کاردانی و در نیمسال دوم رشته کارگردانی در مقطع کارشناسی به جمع رشته های این دانشکده اضافه شد. در نیمسال دوم سالتحصیلی 87-86 دانشکده فعالیت خود را در مقطع کارشناسی ارشد با رشته گرافیک آغاز نمود. در نیمسال اول سالتحصیلی 88-87 رشته مهندسی تکنولوژی معماری در مقطع کارشناسی ناپیوسته نیز دایر گردید.

تمامی حقوق این سایت متعلق به موسسه آموزش عالی نبی اکرم (ص) تبریز می باشد.