ردیف

تقویم آموزشی سال تحصیلی 1402-1401

1

انتخاب واحد دانشجویان تمام مقاطع ورودی های قبل به صورت اینترنتی (نیمسال اول )

و تمدید پایان نامه کارشناسی ارشد

22 تا 27 مرداد 1401

2

معرفی و پذیرش دانشجوی مهمان بین موسسات

تا 31 شهریور 1401

3

شروع کلاس های درسی نیمسال اول

27 شهریور 1401

4

زمان حذف و اضافه نیمسال اول

9 و 10 مهر 1401

5

امتحانات میان ترم

نیمه دوم آبان ماه 1401

6

مهلت در خواست حذف تک درس نیمسال اول

16 تا 30 آذر 1401

7

مهلت تحویل تکلیف، گزارش کارعملی و آزمایشگاه به استاد  و ژوژمانها و امتحانات دروس عملی نیمسال اول

10 تا 16 دی 1401

8

آخرین مهلت اعلام اسامی دانشجویان دارای غیبت بیش از حد مجاز به آموزش

هفته آخر ترم

9

پایان کلاسهای نیمسال اول

10 دی 1401

10

امتحانات پایان ترم نیمسال اول

17 دی ماه الی 4 بهمن 1401

11

ارسال چکیده پایان نامه از طریق سامانه پایان نامه جهت دریافت فرم آمادگی دفاع

تا هفته دوم دی 1401

12

آخرین مهلت دفاع از پایان نامه در نیمسال اول

تا پایان هفته دوم بهمن 1401

13

مهلت درخواست مرخصی تحصیلی برای نیمسال دوم

همزمان با انتخاب واحد نیمسال دوم

14

انتخاب واحد دانشجویان تمام مقاطع ورودی های قبل به صورت اینترنتی (نیمسال دوم)

و تمدید پایان نامه کارشناسی ارشد

12  الی 18 بهمن 1401

15

شروع کلاس‌های نیمسال دوم  

23/11/1401

16

زمان حذف و اضافه نیمسال دوم

3و 4 اسفند1401

17

زمان آغاز و پایان معرفی به استاد نیمسال اول

1تا10 اسفند 1401

18

امتحانات میان ترم

نیمه اول اردیبهشت 1402

19

زمان ارائه تقاضای انتقال ، مهمان و تغییر رشته

1 الی 31 اردیبهشت 1402

20

مهلت درخواست حذف تک درس نیمسال دوم

6 تا 11 خرداد 1402

21

مهلت تحویل تکلیف ، گزارش کارعملی و آزمایشگاه به استاد و  ژوژمانها و امتحانات دروس عملی نیمسال دوم

20/3/1402 الی 25/3/1402

22

آخرین مهلت اعلام اسامی دانشجویان دارای غیبت بیش از حد مجاز به آموزشی

هفته آخر ترم

23

پایان کلاسهای نیمسال دوم

26 خرداد1402 

24

امتحانات پایان ترم نیمسال دوم

28 خرداد الی 14 تیر1402

25

ارسال چکیده پایان نامه از طریق سامانه پایان نامه جهت دریافت فرم آمادگی دفاع

تا هفته سوم مرداد 1402

26

آخرین مهلت دفاع از پایان نامه در نیمسال دوم

23/6/1402

27

زمان آغاز و پایان معرفی به استاد نیمسال دوم

تا 15  مرداد 1402

28

ثبت نام ترم تابستان 1402

24 الی 27 تیر 1402

29

کلاسهای ترم تابستان  

31 تیر الی 2 شهریور 1402

30

امتحانات ترم تابستان

4 شهریور الی 9 شهریور 1402

31

انتخاب واحد دانشجویان تمام مقاطع ورودی های قبل به صورت اینترنتی نیمسال اول1403-1402 و تمدید پایان نامه کارشناسی ارشد

21/5/1402 الی 26/5/1402

ملاحظات

در صورت بروز شرایط خاص مانند همه گیری بیماری کرونا، تقویم آموزشی در برخی موارد از جمله کیفیت و زمان شروع کلاسهای عملی و نیز زمان حذف و اضافه دچار تغییراتی خواهد شد.

تمامی حقوق این سایت متعلق به موسسه آموزش عالی نبی اکرم (ص) تبریز می باشد.