تقویم آموزشی سال تحصیلی 1401-1400

انتخاب واحد دانشجویان ورودی های قبل به صورت اینترنتی نیمسال اول

20 مرداد تا 26 مرداد 1400

معرفی و پذیرش دانشجوی مهمان بین موسسات

تا 8 مهر 1400

شروع کلاس های عملی حضوری نیمسال اول

بر اساس شرایط

شروع کلاس های درسی نیمسال اول

27 شهریور 1400

زمان حذف و اضافه نیمسال اول

همزمان با انتخاب واحد

امتحانات میان ترم

هفته آخر آبان

مهلت در خواست حذف تک درس نیمسال اول

تا 1 دی 1400

مهلت تحویل تکلیف، گزارش کارعملی و آزمایشگاه به استاد

هفته آخر ترم

آخرین مهلت اعلام اسامی دانشجویان دارای غیبت بیش از حد مجاز به خدمات آموزشی

هفته آخر ترم

ژوژمانها و امتحانات دروس عملی نیمسال اول

هفته آخر ترم

پایان کلاسهای نیمسال اول

10 دی 1400

امتحانات پایان ترم نیمسال اول

18 دی الی 5 بهمن1400

تمدید پایان نامه کارشناسی ارشد در نیمسال اول

9 الی 13 بهمن 1400

ارسال چکیده پایان نامه از طریق سامانه پایان نامه جهت دریافت فرم آمادگی دفاع

تا 10 دی 1400

آخرین مهلت دفاع از پایان نامه در نیمسال اول

13 بهمن 1400

مهلت درخواست مرخصی تحصیلی برای نیمسال دوم

همزمان با انتخاب واحد ترم

انتخاب واحد دانشجویان در نیمسال دوم  -  حذف و اضافه نیمسال دوم همزمان با انتخاب واحد

9 الی 13 بهمن 1400

شروع کلاس‌های نیمسال دوم

16 بهمن 1400

امتحانات میان ترم

هفته آخر فروردین1401

زمان آغاز و پایان معرفی به استاد نیمسال اول

1تا10 اسفند 1400

زمان ارائه تقاضای انتقال ، مهمان و تغییر رشته

1 الی 31 اردیبهشت1401

مهلت درخواست حذف تک درس نیمسال دوم

تا 1 خرداد1401

مهلت تحویل تکلیف ، گزارش کارعملی و آزمایشگاه به استاد

هفته آخر ترم

آخرین مهلت اعلام اسامی دانشجویان دارای غیبت بیش از حد مجاز به خدمات آموزشی

هفته آخر ترم

ژوژمانها و امتحانات دروس عملی نیمسال دوم

هفته آخر ترم

پایان کلاسهای نیمسال دوم

20 خرداد 1401

امتحانات پایان ترم نیمسال دوم

22 خرداد الی 7 تیر1401

ارسال چکیده پایان نامه از طریق سامانه پایان نامه جهت دریافت فرم آمادگی دفاع

تا 30 خرداد1401

آخرین مهلت دفاع از پایان نامه در نیمسال دوم

تا 29 تیر1401

تمدید پایان نامه کارشناسی ارشد در نیمسال دوم

22 الی 27 مرداد 1401

زمان آغاز و پایان معرفی به استاد نیمسال دوم

تا 5 مرداد 1401

ثبت نام ترم تابستان

20 الی 23 تیر 1401

کلاسهای ترم تابستان

25 تیر الی 3 شهریور 1401

امتحانات ترم تاستان

1 تا 6 شهریور 1401

تمامی حقوق این سایت متعلق به موسسه آموزش عالی نبی اکرم (ص) تبریز می باشد.