ترم بندی کارشناسی ارشد کارگردانی

 

ترم اول

واحد

ترم دوم

واحد

ترم سوم

واحد

ترم چهارم

واحد

روش تحقیق در هنر

2

بداهه سازی و هدایت بازیگر

2

سمینار

2

پایان نامه

8

نشانه ها و معنا در ادبیات نمایشی

2

کارگاه کارگردانی پیشرفته 1

3

کارگاه کارگردانی پیشرفته 2

3

 

 

جامعه شناسی تئاتر

2

بررسی نظریه های جدید در ادبیات

2

نقد نمایشنامه

2

 

 

آشنایی با آراء متفکران در باب هنر

2

حکمت هنر اسلامی

2

 

 

 

 

تمامی حقوق این سایت متعلق به موسسه آموزش عالی نبی اکرم (ص) تبریز می باشد.