مسئول آموزش تحصیلات تکمیلی : شعله تراب

 

شماره تماس :

  • 34421999  داخلی 139
 

شرح وظایف :

  • ثبت دروس و برنامه های مقطع کارشناسی ارشد برای انتخاب واحد و حذف و اضافه
  • کنترل وضعیت تحصیلی دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و اطلاع رسانی موارد لازم (واحدها - مشروطی - اخراجی - اتمام سنوات)
  • فعال نمودن دانشجویان کارشناسی ارشد در سامانه پایان نامه ها و پاسخگویی به دانشجویان در این خصوص
  • بررسی و تکمیل درخواست های ارسالی از سامانه سجاد برای کمیسیون موارد خاص (دانشجویان اخراجی)
  • فعال نمودن دانشجویان در وب
  • کنترل و نظارت فرآیند آمادگی دفاع دانشجویان ارشد و ثبت صورتجلسات دفاع
  • آماده نمودن ابلاغ داوران پایان نامه و ثبت آن در سامانه
  • حضور در برگزاری امتحانات پایان ترم
  • صدور انواع گواهی های مورد نیاز دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد
تمامی حقوق این سایت متعلق به موسسه آموزش عالی نبی اکرم (ص) تبریز می باشد.