کارکنان
موسسه آموزش عالی نبی‌اکرم


دکتر سیّد محمدرضا میلانی حسینی

محمدرضا میلانی حسینی

ریاست


محسن آقازاده

محسن آقازاده

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی


شیوا ولایتی

شیوا ولایتی

معاون دانشجویی و فرهنگی


مهدی علی‌اکبرزاده

مهدی علی‌اکبرزاده

معاون پژوهشی و امور بین‌الملل


محمدصادق میلانی

محمدصادق میلانی

معاون اجرائی


حسین عباس‌زاده

حسین عباس‌زاده

مشاور رئیس و مسئول حراست و مدیر اداره رفاه و پشتیبانی


رحیم شهرتی‌فر

رحیم شهرتی‌فر

مشاور رئیس و مدیر اشتغال، کارآفرینی دانشجو


نویده صدر سلفی

نویده صدر سلفی

مدیر حوزه ریاست و منابع انسانی و مسئول دبیرخانه مرکزی


محمدحسین نبات‌دوست

محمدحسین نبات‌دوست

خزانه‌دار


فاضل بلاغی

فاضل بلاغی

مدیر امور دانشجویی و مسئول روابط عمومی


محبوبه موسی‌پور

محبوبه موسی‌پور

مدیر امور فرهنگی، فوق برنامه و تربیت بدنی


عوض نقی‌پور

عوض نقی‌پور

مدیر پژوهش و امور بین‌الملل


صمد قلعه‌گر

صمد قلعه‌گر

سرپرست امور مالی


حوریه صادق‌نژاد

حوریه صادق‌نژاد

سرپرست اداره آموزش و کارشناس مسئول امور ثبت‌نام و دانش‌آموختگان


سولماز افخمی‌فر

سولماز افخمی‌فر

سرپرست مرکز MHT


مهدی آقازاده

مهدی آقازاده

مسئول امور عمومی


شعله تراب

شعله تراب

مسئول آموزش تحصیلات تکمیلی


میترا آبرومند

میترا آبرومند

مسئول آموزش گروه‌های هنر و پایه و عمومی


بهناز حسین‌زاده

بهناز حسین‌زاده

کارشناس آموزش گروه‌های فنی، مهندسی و علوم انسانی


رویا قلی‌پور

رویا قلی‌پور

کارشناس امور ثبت‌نام و دانش‌آموختگان


جوانه رسول‌زاده

جوانه رسول‌زاده

کارشناس امور ثبت‌نام و دانش‌آموختگان


میرجواد سیدکاظمی

میرجواد سیدکاظمی

مسئول آزمایشگاه‌ها


حیدر دخت‌امیر

حیدر دخت‌امیر

کارشناس کتابخانه


فرشید پالدی

فرشید پالدی

کارشناس انفورماتیک


بهناز حقوقی

بهناز حقوقی

متصدی اتاق اساتید


نغمه یقطین

نغمه یقطین

کارشناس دفتر توانمندسازی و آموزش‌های آزاد


محمدحسین باروجی

محمدحسین باروجی

کارشناس مالی


فاطمه قاسمی

فاطمه قاسمی

مسئول ارتباطات


محمدحسین جلائی‌فر

محمدحسین جلائی‌فر

کارشناس منابع انسانی


زهرا فقیه

زهرا فقیه

کارشناس دبیرخانه مرکزی


آیناز هلالی

آیناز هلالی

کارشناس دبیرخانه مرکزی


محمدحسن علی‌نژاد

محمدحسن علی‌نژاد

مسئول فنی


علی آقامحمدی

علی آقامحمدی

آبدارچی


غلامرضا مقنّی

غلامرضا مقنّی

آبدارچی


عزیز ایمانی

عزیز ایمانی

خدمات


جعفر همّت‌پور

جعفر همّت‌پور

خدمات


رحیم امینی

رحیم امینی

نگهبان


محمدرضا پوررحیم

محمدرضا پوررحیم

نگهبان


علی رزّاقی

علی رزّاقی

نگهبان
UCNA