پذیرفته‌شدگان محترم مقطع کارشناسی ناپیوسته تکمیل ظرفیت 1402به اطلاع می‌رساند پس از مطالعه اطلاعیه مندرج در سایت دانشگاه ( www.ucna.ac.ir ) با در دست داشتن مدارک مورد نیاز از روز شنبه 1402/12/12 تا روز دوشنبه 1402/12/14 به بخش ثبت‌نام مراجعه فرمائید.تبصره 1. دانشجویان پسر که از معافیت تحصیلی استفاده می‌کنند، بایستی اصل برگ ابطال معافیت کاردانی را تحویل دهند.
تبصره 2. متقاضیانی که گواهی کاردانی آنها آماده نیست بایستی نامه‌ای مبنی بر فارغ التحصیلی مقطع کاردانی حداکثر تا تاریخ 1402/11/30 ارائه نمایند.
تبصره 3. دانشجویان پسر مشمول بایستی ابتدا از سایت ( www.epolice.ir ) نسبت به اخذ معافیت تحصیلی برای مقطع ثبت‌نامی اقدام نموده و در زمان ثبت‌نام به همراه داشته باشند.


اداره ثبت‌نام
UCNA


UCNA