زمان‌بندی انتخاب واحد نیم‌سال دوم 1403-1402بدین‌وسیله به اطلاع دانشجویان محترم می‌رساند با عنایت به تقویم آموزشی، انتخاب واحد نیم‌سال دوم 1403-1402 به تفکیک ورودی به شرح ذیل خواهد بود. با عنایت به فعال بودن سیستم مهلت پرداخت امور مالی، دانشجویان می بایست تا پایان ایام حذف و اضافه نسبت به نحوه تسویه شهریه خود بصورت(وام، چک، نقدی) با امور مالی هماهنگی لازم را بعمل آورند در غیراینصورت، نام دانشجو در لیست‌های ارسالی به اساتید هر درس بصورت اتوماتیک حذف خواهد شد و این به منزله عدم انتخاب آن درس توسط دانشجو خواهد بود و در صورت مراجعه بعدی می بایست از مرخصی تحصیلی برای ترم استفاده نماید.
ایام انتخاب واحد ورودی‌های 1399 و ماقبل 14 - 15 بهمن
ورودی‌های 1400 15 - 16 بهمن
ورودی‌های 1401 16 - 17 بهمن
ورودی‌های 1402 17 - 18 بهمن
ایام حذف و اضافه کلیه مقاطع و ورودی‌ها 2 و 3 اسفند
شروع کلاس‌های نیم‌سال دوّم 21 بهمن


اداره آموزش
UCNA


UCNA