/>

اطلاعیه تحویل طرح نهائی (پایان‌نامه کارشناسی) دانشجویان معماری:به اطلاع دانشجویان معماری می‌رساند زمان دفاع طرح نهایی روز دوشنبه مورخه 1402/06/27 ساعت ۹ صبح خواهد بود. صرفا دانشجویانی که اتمام کار آنها از طرف استاد مربوطه در برگه کرکسیون تائید شده، مجاز به تحویل پروژه می‌باشند.← عدم حضور به موقع دانشجو به منزله عدم آمادگی محسوب شده و منجر به عدم ارزیابی و کسب نمره خواهد شد و مسئولیت عواقب آن به عهده دانشجو می‌باشد.
UCNA


UCNA