راهنمای استفاده از سامانه پایان‌نامه دانشجویان ارشد


به اطلاع دانشجویان محترم کارشناسی‌ارشد که واحد پایان‌نامه را در ترم جاری انتخاب نموده‌اند، می‌رساند جهت انجام امور مربوط به پایان‌نامه از طریق سامانه پایان‌نامه‌ها اقدام نمایند.


کد کاربری ← شماره دانشجویی
رمز ← کد ملی دانشجو

    مراحل کار:

  1. ورود به سامانه
  2. مطالعه راهنما
  3. ثبت‌نام در بخش دانشجویان (تا حد امکان از کد ملی برای رمز استفاده شود)
  4. اخبار و اطلاعیه‌های مربوط به پایان‌نامه در صفحه اصلی درج شده است.


Thesis Guide UCNA


UCNA


UCNA