انتخاب واحد و حذف و اضافه نیم‌سال اول 1402-1403 به تفکیک ورودینظر به راه‌اندازی سیستم مهلت پرداخت، دروس انتخاب شده صرفا تا زمان مهلت پرداخت شهریه (تعیین شده توسط سیستم در جلوی هر درس) برای دانشجو رزرو خواهد بود. ولی در صورت عدم تایید مالی در مهلت مقرر واحد‌ها بصورت اتوماتیک حذف خواهند شد.

.
ورودی‌های 98 و ما قبل 23 و 24 مرداد
ورودی‌های 99 24 و 25 مرداد
ورودی‌های 1400 25 و 26 مرداد
ورودی‌های 1401 26 و 27 و 28 مرداد

نحوه تسویه شهریه نیم‌سال:

  1. کل شهریه به صورت آنلاین
  2. شهریه ثابت آنلاین و شهریه متغیر به صورت یک چک 90 روزه
  3. شهریه ثابت آنلاین و شهریه متغیر به صورت وام دانشجوئی


شروع نیم‌سال اول: 1402/07/01

حذف و اضافه: 1402/07/12 و 1402/07/13

UCNA