هیات علمی تمام وقت
موسسه آموزش عالی نبی‌اکرم


دکتر سیّد محمدرضا میلانی حسینی

سیّد محمدرضا میلانی حسینی

مدرک تحصیلی: دکتری
رشته تحصیلی: شیمی تجزیه
مرتبه علمی: استاد


دکتر شیوا ولایتی

شیوا ولایتی

مدرک تحصیلی: دکتری
رشته تحصیلی: جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری
مرتبه علمی: استادیار


دکتر رحیم شهرتی‌فر

رحیم شهرتی‌فر

مدرک تحصیلی: دکتری
رشته تحصیلی: تاریخ ایران بعد از اسلام
مرتبه علمی: استادیار


دکتر عوض نقی‌پور

عوض نقی‌پور

مدرک تحصیلی: دکتری
رشته تحصیلی: ریاضی کاربردی، سیستم‌های کامپیوتری
مرتبه علمی: استادیار


دکتر پریا فاروقی

پریا فاروقی

مدرک تحصیلی: دکتری
رشته تحصیلی: روانشناسی
مرتبه علمی: استادیار


دکتر سیّد هادی اسلامیان

سیّد هادی اسلامیان

مدرک تحصیلی: دکتری
رشته تحصیلی: اقتصادسنجی، تحقیق در عملیات
مرتبه علمی: استادیار


دکتر علی ستّاری

علی ستّاری

مدرک تحصیلی: دکتری
رشته تحصیلی: اقتصادسنجی، مالی
مرتبه علمی: استادیار


دکتر فیروز اسماعیلی

فیروز اسماعیلی

مدرک تحصیلی: دکتری
رشته تحصیلی: مکانیک طراحی کاربردی
مرتبه علمی: استادیار


دکتر کریم صمدزمینی

کریم صمدزمینی

مدرک تحصیلی: دکتری
رشته تحصیلی: برق الکترونیک، مدارهای مجتمع خطی
مرتبه علمی: استادیار


دکتر محمدحسین آقائی دانشور

محمدحسین آقائی دانشور

مدرک تحصیلی: دکتری
رشته تحصیلی: اقتصاد، بازاریابی بین‌المللی
مرتبه علمی: استادیار


دکتر مهدی علی‌اکبرزاده

مهدی علی‌اکبرزاده

مدرک تحصیلی: دکتری
رشته تحصیلی: تاریخ هنر
مرتبه علمی: استادیار


دکتر مهرانگیز انورحقیقی

مهرانگیز انورحقیقی

مدرک تحصیلی: دکتری
رشته تحصیلی: ترجمه
مرتبه علمی: مربی


ناهید کهنموئی

ناهید کهنموئی

مدرک تحصیلی: دانشجوی دکتری
رشته تحصیلی: معماری
مرتبه علمی: مربی


محمود شکرالهی‌فر

محمود شکرالهی‌فر

مدرک تحصیلی: دانشجوی دکتری
رشته تحصیلی: مهندسی زبان
مرتبه علمی: مربی


محسن آقازاده

محسن آقازاده

مدرک تحصیلی: دانشجوی دکتری
رشته تحصیلی: علوم قرآن و حدیث
مرتبه علمی: مربی


لیلا فرویزی

لیلا فرویزی

مدرک تحصیلی: دانشجوی دکتری
رشته تحصیلی: علوم اقتصادی
مرتبه علمی: مربی


فرزاد تقی‌لر

فرزاد تقی‌لر

مدرک تحصیلی: دانشجوی دکتری
رشته تحصیلی: هنرهای اسلامی
مرتبه علمی: مربی


سیّد محمدصادق میلانی حسینی

سیّد محمدصادق میلانی حسینی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی: مهندسی شیمی
مرتبه علمی: مربی


جواد پیرمرزآباد

جواد پیرمرزآباد

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی: ارتباط تصویری
مرتبه علمی: مربی


حمیده عابدی

حمیده عابدی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی: تصویرسازی
مرتبه علمی: مربی


نرگس دستمالچی

نرگس دستمالچی

مدرک تحصیلی: دکترای رشته زیست شناسی سلولی و مولکولی
رشته تحصیلی: زیست شناسی سلولی و مولکولی
مرتبه علمی: استادیار

UCNA