جلسات دفاع
موسسه آموزش عالی نبی‌اکرمسمیرا دهقانی

سمیرا دهقانی

شماره دانشجو: 400161119
ورودی: 1400
رشته: حسابداری
استاد راهنمای اول: دکتر حسن چناری
استاد راهنمای دوم: خانم لیلا فرویزی
مشاور:
داور: دکتر ابراهیم نویدی
داور: آقای سیامک تقی‌پور
تاریخ: 1402/06/30
ساعت: 10:00


شهرام سرخوش

شهرام سرخوش

شماره دانشجو: 398904130
ورودی: 1399
رشته: مالی - ریسک
استاد راهنمای اول: دکتر رویا آل‌عمران
استاد راهنمای دوم:
مشاور:
داور: دکتر ابراهیم نویدی
داور: خانم لیلا فرویزی
تاریخ: 1402/06/30
ساعت: 09:00


نیما نریمان‌پور

نیما نریمان‌پور

شماره دانشجو: 399904210
ورودی: 1399
رشته: مالی - ریسک
استاد راهنمای اول: دکتر نسرین راضی
استاد راهنمای دوم:
مشاور:
داور: دکتر ابراهیم نویدی
داور: دکتر داود احمدیان
تاریخ: 1402/06/30
ساعت: 08:00


عطا حقی

عطا حقی

شماره دانشجو: 399811114
ورودی: 1399
رشته: کارگردانی
استاد راهنمای اول: دکتر فرزاد تقی‌لر
استاد راهنمای دوم:
مشاور:
داور: دکتر ناصرمطلب‌زاده
داور: دکتر شهرام خدایی
تاریخ: 1402/06/29
ساعت: 16:00


مهدیه عبادی

مهدیه عبادی

شماره دانشجو: 398812126
ورودی: 1398
رشته: بازیگری
استاد راهنمای اول: دکتر حامد شفیع‌خواه
استاد راهنمای دوم:
مشاور:
داور: دکتر ناصر مطلب‌زاده
داور: دکتر فرزاد تقی‌لر
تاریخ: 1402/06/29
ساعت: 14:00


مهسا خدابختی

مهسا خدابختی

شماره دانشجو: 399146109
ورودی: 1399
رشته: معماری
استاد راهنمای اول: دکتر عاصم شعرباف
استاد راهنمای دوم:
مشاور:
داور: دکتر شیوا ولایتی
داور: دکتر رعنا نجاری
تاریخ: 1402/06/29
ساعت: 12:45


امیررضا جهاندیده

امیررضا جهاندیده

شماره دانشجو: 399146108
ورودی: 1399
رشته: معماری
استاد راهنمای اول: دکتر حسن ستاری
استاد راهنمای دوم:
مشاور:
داور: دکتر شیوا ولایتی
داور: دکتر رعنا نجاری
تاریخ: 1402/06/29
ساعت: 12:00


فائزه تیموری

فائزه تیموری

شماره دانشجو: 398812107
ورودی: 1398
رشته: بازیگری
استاد راهنمای اول: دکتر حامد شفیع‌خواه
استاد راهنمای دوم:
مشاور:
داور: دکتر ناصر مطلب‌زاده
داور: دکتر فرزاد تقی‌لر
تاریخ: 1402/06/29
ساعت: 12:00


الهه محمدزاده

الهه محمدزاده

شماره دانشجو: 398146133
ورودی: 1398
رشته: معماری
استاد راهنمای اول: دکتر محمدرضا پاکدل
استاد راهنمای دوم:
مشاور:
داور: دکتر شیوا ولایتی
داور: دکتر حسن ستاری
تاریخ: 1402/06/29
ساعت: 11:00


سامان قنبرزاده

سامان قنبرزاده

شماره دانشجو: 396811120
ورودی: 1396
رشته: کارگردانی
استاد راهنمای اول: دکتر حسین عبداللهی
استاد راهنمای دوم:
مشاور:
داور: دکتر ناصر مطلب‌زاده
داور: دکتر فرزاد تقی‌لر
تاریخ: 1402/06/29
ساعت: 10:00


رویا جهانگیری

رویا جهانگیری

شماره دانشجو: 398146113
ورودی: 1398
رشته: معماری
استاد راهنمای اول: دکتر محمدرضا پاکدل
استاد راهنمای دوم:
مشاور:
داور: دکتر شیوا ولایتی
داور: دکتر حسن ستاری
تاریخ: 1402/06/29
ساعت: 09:45


سولماز غلام‌اکبر

سولماز غلام‌اکبر

شماره دانشجو: 399153137
ورودی: 1399
رشته: روانشناسی
استاد راهنمای اول: دکتر پریا فاروقی
استاد راهنمای دوم:
مشاور: آقای سیامک داداشی
داور: دکتر علی‌اصغر فرشی
داور: دکتر هادی اکبری‌نژاد
تاریخ: 1402/06/29
ساعت: 09:00


رضا تنومند

رضا تنومند

شماره دانشجو: 399902113
ورودی: 1399
رشته: بازرگانی بین‌المللی
استاد راهنمای اول: دکتر علی ستاری
استاد راهنمای دوم:
مشاور:
داور: دکتر عباس سنگی‌پور
داور: دکتر علیرضا بافنده
تاریخ: 1402/06/28
ساعت: 13:30


فائزده عبدالهی

فائزده عبدالهی

شماره دانشجو: 399401112
ورودی: 1399
رشته: ارتباط تصویری
استاد راهنمای اول: دکتر فرزاد تقی‌لر
استاد راهنمای دوم: آقای جواد پیرمرزآباد
مشاور:
داور: دکتر علی جواهر
داور: آقای جلال پیرمرزآباد
تاریخ: 1402/06/28
ساعت: 13:00


هانیه فلاح

هانیه فلاح

شماره دانشجو: 398401131
ورودی: 1398
رشته: ارتباط تصویری
استاد راهنمای اول: دکتر فرزاد تقی‌لر
استاد راهنمای دوم: آقای سجاد اسعدی
مشاور:
داور: آقای جواد پیرمرزآباد
داور: دکتر علی جواهر
تاریخ: 1402/06/28
ساعت: 12:00


آرمین محمدپوریان

آرمین محمدپوریان

شماره دانشجو: 400161140
ورودی: 1400
رشته: حسابداری
استاد راهنمای اول: دکتر علی‌اکبر نونهال
استاد راهنمای دوم:
مشاور:
داور: دکتر ابراهیم نویدی
داور: دکتر عباس سنگی‌پور
تاریخ: 1402/06/28
ساعت: 10:00


پیمان نامور

پیمان نامور

شماره دانشجو: 400161146
ورودی: 1400
رشته: حسابداری
استاد راهنمای اول: دکتر یونس نهندی
استاد راهنمای دوم: خانم فرویزی
مشاور:
داور: دکتر ابراهیم نویدی
داور: آقای دکتر عباس سنگی‌پور
تاریخ: 1402/06/28
ساعت: 09:00


شایان پیرایش

شایان پیرایش

شماره دانشجو: 398902112
ورودی: 1398
رشته: بازرگانی بین‌المللی
استاد راهنمای اول: دکتر نسرین راضی
استاد راهنمای دوم:
مشاور:
داور: دکتر هادی اسلامیان
داور: دکتر داود احمدیان
تاریخ: 1402/06/28
ساعت: 09:00


بابک مقصودی

بابک مقصودی

شماره دانشجو: 399902143
ورودی: 1399
رشته: بازرگانی بین‌المللی
استاد راهنمای اول: دکتر نسرین راضی
استاد راهنمای دوم:
مشاور:
داور: دکتر شهرام میرزائی
داور: دکترعباس سنگی‌پور
تاریخ: 1402/06/28
ساعت: 08:00


آرش پرنلو

آرش پرنلو

شماره دانشجو: 400153110
ورودی: 1400
رشته: روانشناسی
استاد راهنمای اول: دکتر میکائیل حسین‌زاده
استاد راهنمای دوم:
مشاور: دکتر هادی اکبری‌نژاد
داور: دکتر علی اصغر فرشی
داور: دکتر پریا فاروقی
تاریخ: 1402/06/28
ساعت: 09:00


بابک مقصودی

بابک مقصودی

شماره دانشجو: 399902143
ورودی: 1399
رشته: بازرگانی بین‌المللی
استاد راهنمای اول: دکتر نسرین راضی
استاد راهنمای دوم:
مشاور:
داور: دکتر شهرام میرزائی
داور: دکترعباس سنگی‌پور
تاریخ: 1402/06/28
ساعت: 08:00


حسن بدلی

حسن بدلی

شماره دانشجو: 400153106
ورودی: 1400
رشته: روانشناسی
استاد راهنمای اول: دکتر میکائیل حسین‌زاده
استاد راهنمای دوم:
مشاور: دکتر هادی اکبری‌نژاد
داور: دکتر پریا فاروقی
داور: خانم شروین زنجانی
تاریخ: 1402/06/27
ساعت: 08:30


مجتبی علیپور

مجتبی علیپور

شماره دانشجو: 399904128
ورودی: 1399
رشته: مالی - ریسک
استاد راهنمای اول: دکتر علی ستاری
استاد راهنمای دوم: خانم لیلا فرویزی
مشاور:
داور: دکتر هادی اسلامیان
داور: دکتر ابراهیم نویدی
تاریخ: 1402/06/26
ساعت: 10:00


سپیده فرشی

سپیده فرشی

شماره دانشجو: 398904141
ورودی: 1398
رشته: ریسک
استاد راهنمای اول: دکترسیدعلی پایتختی
استاد راهنمای دوم:
مشاور:
داور: دکتر هادی اسلامیان
داور: دکتر ابراهیم نویدی
تاریخ: 1402/06/26
ساعت: 09:00


مهناز طالبی

مهناز طالبی

شماره دانشجو: 399902128
ورودی: 1399
رشته: بازرگانی بین‌المللی
استاد راهنمای اول: دکتر نسرین راضی
استاد راهنمای دوم:
مشاور:
داور: دکتر علیرضا بافنده
داور: دکتر کوششی
تاریخ: 1402/06/26
ساعت: 08:30


احمد رسولی

احمد رسولی

شماره دانشجو: 399902121
ورودی: 1399
رشته: بازرگانی بین‌المللی
استاد راهنمای اول: دکتر نسرین راضی
استاد راهنمای دوم:
مشاور:
داور: دکترشهرام میرزائی
داور: دکتر علیرضا بافنده
تاریخ: 1402/06/26
ساعت: 08:00


مهسا زیوری

مهسا زیوری

شماره دانشجو: 400153126
ورودی: 1400
رشته: روانشناسی عمومی
استاد راهنمای اول: دکتر پریا فاروقی
استاد راهنمای دوم: دکتر میکائیل حسین‌زاده
مشاور:
داور: دکتر هادی اکبری‌نژاد
داور: آقای سیامک داداشی
تاریخ: 1402/06/22
ساعت: 11:30


آرزو پارسافر

آرزو پارسافر

شماره دانشجو: 400153109
ورودی: 1400
رشته: روانشناسی
استاد راهنمای اول: دکتر میکائیل حسین‌زاده
استاد راهنمای دوم:
مشاور: دکتر هادی اکبری‌نژاد
داور: دکتر پریا فاروقی
داور: خانم شروین زنجانی
تاریخ: 1402/06/21
ساعت: 12:00


سولماز مرادی دانا

سولماز مرادی دانا

شماره دانشجو: 400153144
ورودی: 1400
رشته: روانشناسی
استاد راهنمای اول: دکتر پریا فاروقی
استاد راهنمای دوم:
مشاور: دکتر هادی اکبری‌نژاد
داور: دکتر میکائیل حسین‌زاده
داور: خانم شروین زنجانی
تاریخ: 1402/06/21
ساعت: 10:30


مهدی جوانشیر

مهدی جوانشیر

شماره دانشجو: 400153115
ورودی: 1400
رشته: روانشناسی
استاد راهنمای اول: دکتر هادی اکبری نژاد
استاد راهنمای دوم:
مشاور: دکتر پریا فاروقی
داور: دکتر علی اصغر فرشی
داور: خانم شروین زنجانی
تاریخ: 1402/06/21
ساعت: 09:00


زهره حسن‌زاده

زهره حسن‌زاده

شماره دانشجو: 399904145
ورودی: 1399
رشته: مالی - ریسک
استاد راهنمای اول: دکتر علی ستاری
استاد راهنمای دوم:
مشاور: دکتر علی اصغر فرشی
داور: دکتر داود احمدیان
داور: دکتر عباس سنگی‌پور
تاریخ: 1402/06/20
ساعت: 10:00


بهرام صمدی

بهرام صمدی

شماره دانشجو: 400902129
ورودی: 1400
رشته: بازرگانی بین المللی
استاد راهنمای اول: دکتر حکیمه نیکی
استاد راهنمای دوم:
مشاور:
داور: دکتر عباس سنگی‌پور
داور: دکتر شهرام میرزائی
تاریخ: 1402/06/20
ساعت: 09:00


محمدرضا بهشتی

محمدرضا بهشتی

شماره دانشجو: 399206107
ورودی: 1399
رشته: مدیریت ساخت
استاد راهنمای اول: دکتر رضا سجودی‌زاده
استاد راهنمای دوم:
مشاور:
داور: دکتر ابراهیم سلامی
داور: دکتر رضا میلانچیان
تاریخ: 1402/06/20
ساعت: 09:00
الهه عباسی

الهه عباسی

شماره دانشجو: 399161126
ورودی: 1399
رشته: حسابداری
استاد راهنمای اول: دکتر علی ستاری
استاد راهنمای دوم: خانم لیلا فرویزی
مشاور:
داور: دکتر هادی اسلامیان
داور: آقای سیامک تقی‌پور
تاریخ: 1402/06/20
ساعت: 08:30


نازیلا پورماجد

نازیلا پورماجد

شماره دانشجو: 397904114
ورودی: 1397
رشته: کسب و کار
استاد راهنمای اول: دکتر محمدحسین دانشور
استاد راهنمای دوم:
مشاور:
داور: دکتر عباس سنگی‌پور
داور: دکتر شهرام میرزائی
تاریخ: 1402/06/20
ساعت: 08:00UCNA