چاپ        ارسال به دوست

جدول جلسات دفاع

نام دانشجو

رشته

تعداد واحد

استاد راهنمای اول

استاد راهنمای دوم

مشاور

تایید داور

تایید داور

تاریخ دفاع

ساعت

کریم باستانی

حسابداری

6

دکتر متقی

 

 

دکتر نهندی

دکتر علی ستاری

1398/10/23

09:30

رضا رشیدی

حسابداری

6

دکتر نویدی

 

 

دکتر اسلامیان

دکتر نهندی

1398/10/23

08:30

حسین لک

حسابداری

6

دکتر اسلامیان

 

 

دکتر نویدی

دکتر علی ستاری

1398/10/24

09:30

بهنام علیزاده

حسابداری

6

دکتر محمدزاده

 

 

دکتراسلامیان

دکتر نهندی

1398/10/28

08:30

ابوالفضل دردائی

کسب و کار

6

دکتر دانشور

 

 

دکتر نیکی

خانم راضی

1398/10/28

10

صالح هاشمیان

تبدیل انرژی

6

دکتر ادیبی

 

 

دکتر خدادادی

دکتر اسماعیلی

1398/10/28

12

دانیال ذوقی

حسابداری

6

دکتر اسلامیان

 

 

دکتر علی ستاری

دکتر نهندی

1398/11/01

10

سعید هوشیاری

حسابداری

6

دکتر نهندی

 

 

دکتر ستاری

دکتر محمدزاده

1398/11/01

9

رامین باسلیقه

تبدیل انرژی

6

دکتر طالبی زنوزی

 

 

دکتراسماعیلی

دکتر ادیبی

1398/11/02

10

محمدحسین درستی

تبدیل انرژی

6

دکتر مجید طالبی

 

دکتر اسماعیلی

دکتر جفعرزاده

دکتر ادیبی

1398/11/02

11

مصطفی حیدرزاده

شبکه

6

دکتر نورانی

 

 

دکتر سبحان زاده

دکتر نقی پور

1398/11/02

12

فاطمه خان زاده

ارتباط تصویری

6

دکتر نورآذر

 

 

دکتر عبداللهی

دکتر نصیری

1398/11/06

9

مجتبی شفاهی

طراحی کاربردی

6

دکتر اسماعیلی

 

 

دکتر جعفرزاده

دکتر رحمت فام

1398/11/07

9

اسماء فتحی

حسابداری

6

دکتر اسلامیان

 

 

دکترنویدی

دکتر نهندی

1398/11/08

12

کیوان جاوید

تبدیل انرژی

6

دکتر اسماعیلی

 

 

دکتر بابائی

دکتر رحمت فام

1398/11/08

09:30

نسرین ودادمحمودی

کسب و کار

6

دکتر اسلامیان

 

 

دکتر دانشور

دکتر بافنده

1398/11/08

08:30

سلوی پورحسین

طراحی کاربردی

6

دکتر اسماعیلی

 

 

دکتر رحمت فام

دکتر جعفرزاده

1398/11/08

08:30

هادی سبزی

تبدیل انرژی

6

دکتر سرابچی

 

 

دکتر وجدی

دکتر محمدخانی

1398/11/08

11:30

آرمین فرج زاده

تبدیل انرژی

6

دکتر سرابچی

 

 

دکتر اسماعیلی

دکتر محمدخانی

1398/11/08

10:30

فرهاد علیپور

بازرگانی بین الملل

4

دکتر اسلامیان

 

دکتر ستاری

دکتر پایتخت اسکوئی

دکتر دانشور

1398/11/08

10

عیسی ابراهیمی

تبدیل انرژی

6

دکتر خدادادی بهتاش

 

 

دکتر بابائی

دکتر مجید طالبی

1398/11/08

10:30

تقی فرخی

تبدیل انرژی

6

دکتر وجدی

 

 

دکتر اسماعیلی

دکتر سرابچی

1398/11/08

12:30

سعیده جبارپور

کسب و کار

6

دکتر ستاری

 

 

دکتر زمینی

دکتر پایتخت اسکویی

1398/11/08

11

حسین یزداندوست

تبدیل انرژی

6

دکتر وجدی

 

دکتر محمدخانی

دکتر ادیبی

دکتر اسماعیلی

1398/11/08

13:30

صبا روفه گر

کسب و کار

6

دکتر ستاری

دکتر اسلامیان

 

دکتر دانشور

دکتر محمودزاده

1398/11/08

09:15

رعنا بزازی

ارتباط تصویری

6

آقای مشتری

دکتر فارغ

 

خانم عابدی

دکتر جواهر

1398/11/08

13

آرش طنابی

مکاترونیک

6

دکتر بابائی

 

 

دکتر زمینی

دکتر جعفرزاده

1398/11/12

09:00

سمانه عسگری زادگان

بازرگانی بین الملل

4

دکتر اسلامیان

 

 

دکتر دانشور

دکتر نیکی

1398/11/12

9

فاطمه فرهادیان

بازرگانی بین الملل

4

دکتر اسلامیان

 

 

دکتر دانشور

دکترنیکی

1398/11/12

12

ارسلان حیدرلو

بازرگانی بین الملل

4

دکتر اسلامیان

 

 

دکتر دانشور

دکتر نیکی

1398/11/12

11

رحیم پاسبانی

هوش مصنوعی

6

دکتر نقی پور

 

دکتر بالافر

دکتر مجیدنژاد

دکتر زمینی

1398/11/12

13:15

وحید دژبان

حسابداری

6

دکتر محمدزاده

 

 

دکتر نویدی

دکتر اسلامیان

1398/11/12

13

سعید دژبان

حسابداری

6

دکتر محمدزاده

 

 

دکتر ستاری

دکتر نویدی

1398/11/12

12

داود یاورزاده

تبدیل انرژی

6

دکتر ادیبی

 

 

دکتر اسماعیلی

دکتر خدادادی بهتاش

1398/11/12

14

امیر فرزامیان

کسب و کار

6

دکتر ستاری

 

 

دکتر اسلامیان

دکتر بافنده

1398/11/12

16

صبا حاجی زاده

معماری

6

دکتر پاکدل فرد

 

 

خانم کهنموئی

دکتر سلطانی

1398/11/12

12:30

کیمیا پیروی

معماری

6

دکتر پاکدل فرد

 

 

دکتر سلطانی

خانم ولایتی

1398/11/12

11

الناز بابائی

حسابداری

6

دکتر اسلامیان

 

 

دکتر نویدی

دکتر محمدزاده

1398/11/12

14

پریسا احمدی نژاد

معماری

6

دکتر موسوی

 

 

دکتر سلطانی

دکتر ولایتی

1398/11/12

08:30

محمد تیزکار

کسب و کار

6

دکتر اسلامیان

 

 

دکتر بافنده

خانم راضی

1398/11/12

15

حمیرا اسکندری

مترجمی

4

دکتر بهنام

 

 

دکتر کوهی

دکتر علوی

1398/11/13

10:30

مهسا خداویردیلو

مترجمی

4

آقای شکرالهی

 

 

دکتر بهنام

دکتر کوهی

1398/11/13

09:30

بهروز صفی خوانی

بازرگانی بین الملل

4

دکتر دانشور

 

دکتر اسلامیان

دکتر محمودزاده

دکتر ستاری

1398/11/14

9

آی ناز اکبرزاده

هوش مصنوعی

6

دکتر زمینی

 

 

دکتر نقی پور

دکتر لطفیان

1398/11/14

15

الناز انوار

شبکه

6

دکتر نقی پور

 

 

دکترمسعود اصغری

دکتر لطفیان

1398/11/14

14

فرشته منیر فرزانه

ارتباط تصویری

6

آقای مشتری

دکتر فارغ

 

دکتر فتحی پور

دکتر نورآذر

1398/11/14

14

حامد چوپانی

بازرگانی بین الملل

4

دکتر ستاری

 

 

دکتر اسلامیان

دکتر نیکی

1398/11/14

11

حسام احمدپوریان

ارتباط تصویری

6

دکتر تقی لر

آقای اسعدی

 

دکتر جواهر

دکتر نورآذر

1398/11/14

10

بابک رمضانیلر

حسابداری

6

دکتر ستاری

 

 

دکتر اسلامیان

دکتر محمدزاده

1398/11/14

10

عیسی صابر

کسب و کار

6

دکتر اسلامیان

 

 

خانم راضی

خانم نیکی

1398/11/14

9

صنم جاجالی

ارتباط تصویری

6

دکتر مقبلی50%

 

 

آقای جواد پیرمرزآباد

آقای اسعدی

1398/11/14

9

سولماز عبداللهی

ارتباط تصویری

6

دکتر تقی لر

دکتر اسعدی

 

دکتر جواهر

آقای جواد پیرمرزآباد

1398/11/14

11

بهناز محنتی

کسب و کار

6

دکتر اسلامیان

 

 

دکتر نیکی

دکتر بافنده

1398/11/14

8

هادی عیوض پور

بازرگانی بین الملل

4

دکتر اسلامیان

دکتر ستاری

 

دکتر نیکی

دکتر محمودزاده

1398/11/14

12

فاطمه برات نژاد

مترجمی

4

دکتر امینی

 

خانم فکار

دکتر علوی

دکتر جمالی

1398/11/14

09:30

شیرین توفیقی

مترجمی

4

خانم انورحقیقی

 

 

دکتر علوی

دکترجمالی

1398/11/14

11

سپیده یدائی

معماری

6

دکتر موسوی

 

 

دکتر عباس غفاری

خانم کهنموئی

1398/11/14

13

رشاد معینی

بازیگری

6

دکتر تقی لر

 

 

دکتر فتحی پور

دکتر مطلب زاده

1398/11/14

13

فرشته صادقی

مترجمی

4

خانم انورحقیقی

 

 

دکتر جمالی

دکتر علوی

1398/11/14

10:30

امیرارسلان مظفری

مترجمی

4

خانم انورحقیقی

 

 

دکتر جمالی

دکتر علوی

1398/11/14

09:30

توحید برزگر

بازرگانی بین الملل

4

دکتر ستاری

 

دکتر اسلامیان

دکتر نیکی

دکتر بافنده

1398/11/14

16

محمدرضا آزادگر

کارگردانی

8

دکتر تقی لر

 

 

دکتر عبداللهی

دکتر فتحی پور

1398/11/15

11

شهریار رضایی

شبکه

6

دکتر نقی پور

 

 

دکتر زمینی

دکتر لطفیان

1398/11/15

15

مجتبی شیبانی

شبکه

6

دکتر لطفیان

 

 

دکتر سبحان زاده

دکتر زمینی

1398/11/15

14

وحیده اکبری نسب

بازیگری

6

دکتر تقی لر

 

 

دکتر فتحی پور

دکتر محمد ابراهیم پور نمین

1398/11/15

9

حسنیه حسینی

بازیگری

6

دکتر لاله

 

 

دکتر عبداللهی

دکتر مطلب زاده

1398/11/16

11

وحید پورمحمد

مکاترونیک

6

دکتر اسماعیلی

 

 

دکتر نقی پور

دکتر وکالتی

1398/11/16

09:30

علی یوسف نژاد

مکاترونیک

6

دکتر زمینی

 

دکتر اسماعیلی

دکتر بابائی

دکتر وکالتی

1398/11/16

08:30

یوسف علیزاده

تبدیل انرژی

6

دکتر سرابچی

 

 

دکتر محمدخانی

دکتر وجدی

1398/11/16

11:30

الناز غنی زاده

ارتباط تصویری

6

دکتر جواهر

 

 

آاقای اسعدی

آقای جواد پیرمرزآباد

1398/11/16

13

مهرناز عوض زاده

کارگردانی

8

دکتر تقی لر

 

 

دکتر فتحی پور

دکتر مطلب زاده

1398/11/16

9

منصور وکیلی

تبدیل انرژی

6

دکتر محمدخانی

دکتر یاری

 

دکتر اسماعیلی

دکتر سرابچی

1398/11/16

12:30

رضا صمدیان

تبدیل انرژی

6

دکتر محمدخانی

دکتر یاری

 

دکتر اسماعیلی

دکتر سرابچی

1398/11/16

13:30

معصومه علی اصغریان

هوش مصنوعی

6

دکتر فیضی درخشی

 

دکتر نقی پور

دکتر سبحان زاده

دکتر زمینی

1398/11/16

12

پریا جودی

ارتباط تصویری

6

دکتر لاله

آقای جلال پیرمرزآباد

 

دکتر جواهر

دکتر زمینی

1398/11/16

10

مهناز رضوان طلب

ارتباط تصویری

6

دکتر تقی لر

خانم عابدی

 

آقای جواد پیرمرزآباد

خانم معتمد

1398/11/16

14

زهرا نجف پور

ارتباط تصویری

6

دکتر امامی مهر

آقای اسعدی

 

آقای محسن حسینی اصل

دکتر تقی لر

1398/11/16

9

مهدی علی پور

بازیگری

6

دکتر تقی لر

 

 

دکتر عبداللهی

دکتر مطلب زاده

1398/11/17

13:30

آیدا کوهستانی

بازیگری

6

دکتر ناصربخت

 

 

دکتر مطلب زاده

دکتر تقی لر

1398/11/17

10

زهرا مبصر

ارتباط تصویری

6

دکتر لاله

آقای  جواد پیرمرزآباد

 

دکتر جواهر

دکتر نورآذر

1398/11/16

11

امید سعیدپور

بازیگری

6

دکتر پرتوی

دکتر تقی لر

 

دکتر فتحی پور

دکتر مطلب زاده

1398/11/16

13

حسام شیخی

کارگردانی

8

دکتر کامیابی

 

 

دکتر تقی لر

دکتر مطلب زاده

1398/11/17

8


١٤:٥٢ - سه شنبه ١٥ بهمن ١٣٩٨    /    شماره : ٤٠٨٠    /    تعداد نمایش : ٣٥٣تمامی حقوق این سایت متعلق به موسسه آموزش عالی نبی اکرم (ص) تبریز می باشد.