ردیف

نام

نام خانوادگی

آخرين مدرك تحصيلي كاركنان

سمت

1

سیدمحمدرضا

میلانی حسینی

دکتری

رییس هیات موسس ریاست دانشگاه

2

سیدمحمدصادق

میلانی حسینی

فوق لیسانس

معاون اجرائی موسسه

3

رحیم

شهرتی فر

دکتری

مشاور رئیس موسسه

4

محمدحسین

ناجی

فوق لیسانس

مشاور رئیس موسسه

5

محمد حسین

فیض

لیسانس

مسئول امور دانشگاه در تهران

6

محسن

آقازاده

دکتری

معاون آموزشی، پژوهشی و تحصیلات تکمیلی

7

شیوا

ولایتی

دکتری

معاونت دانشجویی و فرهنگی

8

عوض

نقی پور

دکتری

مدیر پژوهش و امور بین الملل

9

سیدهادی

اسلامیان

دکتری

مدیر آموزش و تحصیلات تکمیلی

10

یوسف

اصغری

فوق لیسانس

مشاور رئیس- سرپرست حراست

11

نویده

صدرسلفی

لیسانس

مدیر حوزه ریاست ، مدیر منابع انسانی و مسئول دبیرخانه مرکزی

12

سید فاضل

بلاغی مبین

فوق لیسانس

مدیر امور دانشجویی و مسئول روابط عمومی

13

محبوبه

موسی پور

فوق لیسانس

مدیر امور فرهنگی

14

میترا

آبرومند آذر

فوق لیسانس

مسئول آموزش گروه هنر

15

مهدی

آقازاده

دیپلم

مسئول امور عمومی - مسئول اموال و انبار

16

مهدی

ابوالفضلی خسروشاهی

لیسانس

مسئول سایت

17

سولماز

افخمی

لیسانس

کارشناس امور دانشگاه در تهران

18

محمد حسین

باروجی

لیسانس

کارشناس امورمالی

19

شعله

تراب

لیسانس

مسئول آموزش تحصیلات تکمیی

20

بهناز

حسین زاده

لیسانس

کارشناس آموزش گروه فنی و مهندسی

21

حیدر

دخت امیر

لیسانس

مسئول امور خدمات و انتظامات

22

جوانه

رسول زاده

فوق لیسانس

کارشناس امور ثبت نام

23

رقیه

رضازاده

لیسانس

کارشناس کتابخانه

24

میرجواد

سیدکاظمی

لیسانس

کارشناس آزمایشگاهها

25

حوریه

صادق نژاد

لیسانس

مسئول امور دانش آموختگان

26

حسین

عباس‌زاده

فوق لیسانس

کارشناس روابط عمومی

27

سیده زهرا

فقیه خلجانی

لیسانس

کارشناس دبیرخانه

28

فاطمه

قاسمی اسفهلان

لیسانس

مسئول ارتباطات

29

صمد

قلعه گر

فوق لیسانس

کارشناس مسئول امور مالی

30

رویا

قلی پور

لیسانس

کارشناس امور منابع انسانی

31

محمدحسین

نبات دوست باغمیشه

فوق لیسانس

خرانه دار

32

بهناز

حقوقی

-

متصدی اتاق اساتید

33

محمد حسن

علی نژاد صوفیانی

دیپلم

متصدی امور فنی

34

علی

آقامحمدی

دیپلم

آبدارچی

35

لطفعلی

کاظم پور

-

نگهبان

36

محمدرضا

پوررحیم

-

نگهبان

37

صالح

محمد سفید

-

نگهبان

38

رحیم

امینی

-

نگهبان

39

علی

رزاقی

دیپلم

خدمات

40

غلامرضا

مقنی

دیپلم

خدمات

41

عزیز

ایمانی

-

خدمات

تمامی حقوق این سایت متعلق به موسسه آموزش عالی نبی اکرم (ص) تبریز می باشد.