ردیف

نام درس

استاد

تاریخ

رشته

دانلود

1

انسان، طبیعت، معماری

کهنمویی

93/10/29

مهندسی معماری

دانلود

2

فیزیک

وکالتی

93/11/04

فناوری اطلاعات

دانلود

3

فرهنگ و هنر عامه ایران

حمیدی

93/11/11

بازیگری

دانلود

4

مکانیک سیالات 1

ادیبی

93/11/02

مکانیک

دانلود

5

طراحی اجزائ 2

وکیلی

93/11

مکانیک

دانلود

6

سازمان‌های پولی و مالی

ستاری

93/10/28

مدیریت بازرگانی

دانلود

7

سیستم‌های خبره

فیضی

93/10/24

کارشناسی نرم‌افزار

دانلود

8

ریاضی کاربردی

حسینی‌نژاد

93/10/27

حسابداری

دانلود

9

پردازش تصویر

سید عربی

93/11

هوش مصنوعی

دانلود

10

طراحی و پیاده‌سازی ز.ب

شریفلو

93/10/27

مهندسی کامپیوتر

دانلود

11

آشنایی با هنرهای سنتی

شریفی‌راد

93/10/27

ارتباط تصویری

دانلود

12

معادلات دیفرانسیل

پوررضا

93/10/27

مهندسی مکانیک

دانلود

13

تحلیل فضاهای شهری

ولایتی

93/10/29

معماری

دانلود

14

اقتصاد خرد

کاه‌فروشان

93/11

مدیریت حسابداری

دانلود

15

اقتصاد خرد

فرویزی

93/10/29

حسابداری

دانلود

16

ریاضیات و آمار

پاشازاده

93/10/23

معماری

دانلود

17

آیین زندگی

مولادوست

93/10/22

عمومی

دانلود

18

ایجاد بانک اطلاعاتی

وجدان‌پرست

93/10/27

مهندسی کامپیوتر

دانلود

19

مدیریت تولید

اسلامیان

93/10/27

مدیریت بازرگانی

دانلود

20

طراحی الگوریتم

صباغ

93/10/27

کامپیوتر

دانلود

21

مصالح ساختمانی

جعفری

93/11/04

معماری

دانلود

22

تاریخ تمدن و فرهنگ ایران

کاظمی‌نسب

93/10/21

عمومی

دانلود

23

ریاضیات گسسته

حاجی‌زاده

93/10/30

مهندسی کامپیوتر

دانلود

24

طراحی سیستم‌های شی‌گرا

محمودی

93/10/30

مهندسی کامپیوتر

دانلود

25

اندیشه اسلامی یک

مولادوست

93/10/21

عمومی

دانلود

26

دینامیک

اتفاق

93/10/30

مکانیک

دانلود

27

مباحث ویژه

وجدان‌پرست

93/11/04

مهندسی کامپیوتر

دانلود

28

نقد کاربردی در ادبیات انگلیسی

حدیدی

93/10/29


دانلود

29

نمونه‌های شعر ساده

هریسچیان

93/10/24


دانلود

30

مدیریت مالی 1

ستاری

93/11/01

مدیریت بازرگانی

دانلود

 31

مهندسی نرم‌افزار 1

پاشازاده

 93/10/23

فناوری اطلاعات

دانلود

 32

 آمار و کاربرد آن (ح)

 

93/11/04

مدیریت و حسابداری

دانلود

 33

سیستم‌های عامل

محمودی

93/10/30

فناوری اطلاعات

دانلود

 34

مدیریت عملیات

اسلامیان

93/10/30

 MBA

دانلود

35

حسابداری دولتی 1

قنبری

93/10/28

حسابداری

دانلود

36

ریاضیات عمومی 1

مومنی

93/10/25

عمومی

دانلود

37

انسان-طبیعت-طراحی

نورآذر

93/10/23

ارتباط تصویری

دانلود

38

مبانی کامپیوتر  و برنامه‌

 

93/10/23

فناوری اطلاعات

دانلود

39

نظریه‌های سازمان و مدیریت

دانشور

93/10

مدیریت کسب و کار

دانلود

40

مدیریت و تشکیلات کارگاهی

علوی‌زاده میلانی

93/10

معماری

دانلود

41

کاربرد اصطلاحات در ترجمه

رضوی

93/11/02

مترجمی

دانلود

42

گرافیک کامپیوتری

صباغ 

93/11/02

کامپیوتر

دانلود

43

حسابداری صنعتی 1 

نبات‌دوست 

93/11/04

کاردانی

دانلود

44

اصول حسابرسی 1 

عباسخانی

93/10/25

مدیریت بازرگانی

دانلود

 45

شبکه‌های کامپیوتری

چائی

93/10/25

کامپیوتر

دانلود

46

مدارهای منطقی 

سیدعربی

93/10

کامپیوتر

 دانلود

47

نمایش در ایران

فتحی‌پور

93/11/02

بازیگری

 دانلود

48

مهندسی نرم‌افزار

شریفلو

93/11/02

کامپیوتر

 دانلود

49

حسابداری برای مدیران

ستاری

93/10/30

MBA

  دانلود

50

مناظر و مزایا

 

93/10/23

 ارتباط تصویری

 دانلود

51

اصول طراحی کامپایلر

باحجب قدسی

93/03/21

کامپیوتر

دانلود

52

شخصیت شناسی2 کارگردانی

 تقی‌لر

93/03/21

نمایش

دانلود

53

هندسه مناظر

ولایتی

93/03/21

معماری

 دانلود

54

حسابرسی 1

رضایی

93/03

 

 دانلود

55 

 

شهریاری 

93/03/27  

 

دانلود

56  

استاتیک 

 معماری

93/03/31

نقشه‌کشی

دانلود

57  

امکانات صحنه 

 حمیدی

93/03/24 

نمایش

دانلود

58 

تاسیسات الکتریکی 

 سنایی

93/03/24

معماری

دانلود

59

تنظیم شرایط محیطی(2)

سنایی

93/03/24  

معماری

 دانلود

60

اصول و روش تحقیق 

 انور حقیقی

93/03

 مترجمی

دانلود

61

مدیریت و کنترل پ IT

چائی

93/04/01 

فناوری اطلاعات

 دانلود

62

درآمدی بر ادبیات 2

هریسچیان

93/04/01 

 

دانلود

63

زبان عمومی 

ظفرعلیزاده 

93/03

 

دانلود

64

شبکه‌های کامپیوتری 2 

جباری لطف 

93/03/29 

 

دانلود

65

زبان عمومی 

عبدی 

93/03

 

دانلود

67

جمعیت و تنظیم خانواده 

 صبوری

93/03/17 

 

دانلود

68

س . اطلاعاتی مدیریت 

 مساح

93/03/22

 

دانلود

69

بینایی ماشین 

 سیدعربی

93/03

هوش مصنوعی 

دانلود

70

بینایی ماشین 

 سیدعربی

93/03

مکاترونیک 

دانلود

71

نظریه زبان‌ها و ماشین‌ها

لطفی

93/03/22  

فناوری اطلاعات

دانلود

72

نظریه زبان‌ها و ماشین‌ها

لطفی

93/03/22

فناوری اطلاعات

دانلود

73

مهندسی اینترنت

شریفلو

93/03/24

 

 دانلود

74

 

فیضی

93/03

مکاترونیک 

دانلود

75

حسابداری میانه 

رزمی 

93/04/04  

حسابداری

دانلود

76

بینایی ماشین 

سیدعربی 

94/03

هوش مصنوعی 

دانلود

77

بینایی ماشین 

سیدعربی  

94/03

 مکاترونیک 

دانلود

78

بینایی ماشین 

سیدعربی   

94/03

مکاترونیک  

دانلود

79

فرآیندهای تصادفی 

پاشازاده 

93/04/03 

کامپیوتر 

دانلود

80

دینامیک ماشین 

اتفاق 

93/04/03

مکانیک

دانلود

81

ایجاد بانک اطلاعاتی

وجدان‌پرست

93/04/03

کامپیوتر 

دانلود

82

مدیریت مالی

ستاری

93/04/04

MBA

دانلود

83

فنون یادگیری 

رضوی 

94/03

مترجمی 

دانلود

84

پژوهش عملیاتی 1 

 قصاب‌پور

93/04/06 

 

دانلود

85

واژه‌شناسی 

 رضوی

94/03

مترجمی  

دانلود

86

مهندسی فناوری اطلاعات 

چائی 

94/03

فناوری اطلاعات

دانلود 

87

لایه مرزی

 

94/04/06

مکانیک

دانلود

88

بررسی آثار اسلامی 1 

 دانایی یگانه

93/03/20

 مترجمی

دانلود

89

 مهندسی نرم‌افزار 2

پاشازاده 

93/03

فناوری اطلاعات

دانلود

90

کارگردانی پیشرفته (1) 

آقایی 

93/03/26

ارشد کارگردانی 

دانلود

91

 ریاضیات در مدیریت 1

 قصاب‌پور

93/04/03

 

دانلود

92

تجزیه و تحلیل آثار گرافیگ 

 اکبرزاده

93/03/26

کاربردی گرافیگ 

دانلود

93

دستور نگارش 2 

ظفر علیزاده 

93/04/03

 

دانلود

94

 زبان شناسی 1

عبدی 

93/03

مترجمی 

دانلود

95

پایگاه داده‌ها 

شریفلو 

93/03/24

 

دانلود

96

علم مواد 

پوراندرجانی 

93/04/02

نقشه‌کشی عمومی 

دانلود

97

سیستم‌های خبره 

فیضی 

93/04/01

مکاترونیک  

دانلود

98

ریاضی (2) 

سهرابی 

93/04/02

 

دانلود

99

ریاضی عمومی (2) 

علی‌نژاد 

93/03

 حسابداری

دانلود

100

روش‌های محاسبات عددی 

نقی‌پور 

93/04/02

کامپیوتر 

دانلود

101

مکاترونیک 1 

غیاثی 

93/03/24 

 

دانلود 

102

نقشه‌برداری

مجدی

93/03/24

معماری

دانلود 

103

 مبانی نظری معماری

سلطانی

93/03/24

معماری

 دانلود 

104

فنون یادگیری 

ظفرعلیزاده 

93/03/31

 

دانلود 

105

زبان تخصصی هنر 

 نورآذر

93/03/31

ارتباط تصویری 

دانلود 

106

مدیریت منابع انسانی 

حسن‌پور 

93/03/24

مدیریت بازرگانی 

دانلود 

107

درک مفاهیم 2 

رضوی 

93/03/20

مترجمی 

دانلود

108

 مباحث ویژه_الگوریتم‌های‌موازی

لطفی 

93/03/29

هوش مصنوعی 

دانلود 

109

زبان تخصصی (ESP) 

 

 

 مهندسی کامپیوتر

 دانلود

110

خواندن متون مطبوعاتی 

رضوی 

93/03/25

مترجمی  

دانلود 

111

مهندسی نرم‌افزار 2

شریفلو

94/04/01

کامپیوتر

دانلود

112

ریاضیات و آمار 

 مومنی

94/03/30

 کامپیوتر

دانلود 

113

ریاضی مهندسی 

نقی‌پور

94/03/26

کامپیوتر 

 دانلود

114

آمار و احتمالات مهندسی 

 نقی‌پور

94/03/27

 کامپیوتر

دانلود

115

مهندسی نرم‌افزار 2

شریفلو

94/03/26

 

دانلود

116

شیوه ارائه مطالب علمی

شکرالهی

 

 

 دانلود

117

تفسیر موضوعی قرآن

آقازاده

92/02

 

دانلود

118 

آمار و احتمال 

نقی‌پور 

93/03/20

 

دانلود

119

 ریاضی گسسته

 پاشازاده

93/02

 

دانلود 

120

شبیه‌سازی کامپیوتری

اتفاق 

94/03/30

مکاترونیک 

دانلود

 121

مباحث ویژه 

 لطفی

94/02

هوش مصنوعی 

دانلود

122

استاتیک

اسماعیلی

94/04/06

مکانیک

دانلود

123

استاتیک

اسماعیلی

94/03/28

نقشه‌کشی صنعتی

دانلود

124

مقاومت مصالح 2

رهساز

94/03/28

مکانیک

دانلود

125

علم مواد 

پور اندرجانی 

94/04/02

نقشه‌کشی عمومی 

 دانلود

126

برنامه‌نویسی

دستمالچی

 

 

دانلود

127

فیزیک 1 

اسماعیلی 

94/04/04

 

 دانلود

128

ریاضی عمومی 1 

لکستانی 

 

 

 دانلود

129

ریاضیات مهندسی 

پاشازاده 

93/03/22

 

دانلود

130

شبیه‌سازی کامپیوتری

 اتفاق 

93/03/28

مکاترونیک 

دانلود

131

ریاضیات پیشرفته 1


94/04

مکانیک 

دانلود

132

شبیه‌سازی

 

93/03/28

کامپیوتر

دانلود

133

اصول طراحی کامپایلر

لطفی

94/04/04

کامپیوتر  

دانلود

134

 مباحث ویژه_الگوریتم‌های‌موازی

لطفی 

93/03/29

 

دانلود

135

مکانیک محیط پیوسته

حسنی‌فرد

94/04/06

مکانیک 

دانلود

136

مکاترونیک 2

غیاثی

 

 

دانلود

137

ریاضیات مهندسی پیشرفته

 

 

مکاترونیک 

دانلود

138

کنترل اتوماتیک

 

94/03/28

 

دانلود

139

مکاترونیک 2

غیاثی

 

 

دانلود

140

ترجمه متون سیاسی

دانایی یگانه

93/03/27

مترجمی

دانلود

141

شبکه‌های عصبی مصنوعی

پاشازاده

93/03/26

هوش مصنوعی

دانلود

142

 علم مواد

بابائی 

93/03/30

 

دانلود 

143

معماری کامپیوتر 

صمد زمینی 

93/03/29

 

دانلود 

144

معماری کامپیوتر 

صمد زمینی 

94/03/28

 

دانلود

145

معماری کامپیوتر 

صمد زمینی 

93/03/28

 

دانلود

146

فیزیک 1 

اسماعیلی 

94/04/04

 

دانلود

147

طراحی و پیاده‌سازی زبان‌های برنامه‌نویسی 

شریفلو 

94/10/22

کامپیوتر 

 دانلود

148

کنترل پیشرفته

 

94/11

 

 دانلود

149

مهندسی نرم‌افزار 

شریفلو  

94/10/22

کامپیوتر 

  دانلود

150

 گرافیک کامپیوتری

شریفلو  

94/10/28

 کامپیوتر

 دانلود 

151 

ساختمان داده‌ها 

شریفلو  

94/11/01

 کامپیوتر

 دانلود 

152 

 مدیریت مالی 1

ستاری 

94/11/01

مدیریت بازرگانی 

 دانلود

153

مدیریت مالی

ستاری 

94/11/03

مدیریت بازرگانی 

دانلود

154

حسابداری صنعتی 1

نویدی

94/10/28

 

دانلود

155

حکمت هنر اسلامی