مجموعه فرم‌های مورد استفاده عمومی و تحصیلات تکمیلی

فرم های جلسه دفاع کارشناسی ارشد (ورودی های بهمن 1392  و ما بعد)

فرم های جلسه دفاع کارشناسی ارشد (ورودی های مهر 1392 و ماقبل)

 

ردیف

نام فرم

بخش

نوع

دانلود

1

معرفی به استاد

آموزش

عمومی

Docx

PDF

Jpeg

2

درخواست تک‌نمره

آموزش

عمومی

Docx

PDF

Jpeg

3

بررسی مشکلات آموزشی 

آموزش

عمومی

Docx

PDF

Jpeg_1

Jpeg_2

4

درخواست مرخصی تحصیلی 

آموزش

عمومی

Docx

PDF

Jpeg

5

 تقاضای اولیه مهمان و انتقال

آموزش 

عمومی 

 Docx

PDF 

Jpeg

6

کمیسیون موارد خاص 

آموزش 

عمومی 

 Docx

 PDF

Jpeg

7

 معادلسازی دروس

آموزش 

عمومی 

 Docx

 PDF

Jpeg

8

درخواست انصراف از تحصیل 

آموزش 

عمومی 

 Docx

PDF 

Jpeg

9

 تجديد نظر

آموزش 

 عمومی

 Docx

PDF 

Jpeg

10

درخواست کارآموزي 

 آموزش

 عمومی

 Docx

 PDF

Jpeg

11

اعلام نمره به آموزش

آموزش

عمومی

Docx

PDF

Jpeg

12

تسویه حساب

آموزش

عمومی

Docx

PDF

Jpeg

13

طرح تحقیق کارشناسی ارشد

آموزش

تکمیلی

Docx

PDF

 

14

سمینار 

آموزش

تکمیلی

Docx

PDF

Jpeg

15

ارزیابی سمینار کارشناسی ارشد

آموزش

تکمیلی

Docx

PDF

Jpeg

16

درخواست استاد راهنما 

آموزش

تکمیلی

Docx

PDF

Jpeg

17

تدوین پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد 

آموزش

تکمیلی

Docx 18

پذیرش بدون آزمون 

آموزش

تکمیلی

 

 PDF 


19

تاییدیه معدل 

آموزش

تکمیلی

 

PDF 

 

20

نمره پایان‌نامه 

آموزش

تکمیلی

Docx

PDF

Jpeg

21

ارزشیابی پایان‌نامه ‌ارشد 

آموزش

تکمیلی

Docx

PDF

Jpeg

22

اصلاحات پایان‌نامه ارشد

آموزش

تکمیلی

Docx

PDF

 

 23

ارزشیابی نهایی پایان‌نامه ‌ارشد 

آموزش

تکمیلی

Docx

PDF

Jpeg

24

صورت‌جلسه دفاع ارشد

آموزش

تکمیلی

Docx

PDF


25

اجازه دفاع ارشد

آموزش

تکمیلی

Docx

PDF

 

 26

 تمدید سنوات کارشناسی ارشد

آموزش

تکمیلی

Docx

PDF

Jpeg

27

نسخه الکترونیکی پایان‌نامه ارشد

آموزش

تکمیلی

Docx

PDF

Jpeg

28

کارآموزی

آموزش

فنی

Docx

PDF

 

29

کارآموزی 

آموزش

حسابداری

Docx

PDF

 

30 

طرح درسی

اساتید 

 

Docx

PDF


31

نمونه سوال

اساتید

 

Docx

PDF


32

 پیشنهاد پروژه مدیریت

آموزش

 علوم انسانی

Docx

PDF

 

33

پیشنهاد موضوع پروژه تخصصی کارشناسی 

آموزش

مکانیک

Docx

PDF

 Jpeg

34

پیشنهاد پروژه پایان

دوره کاردانی وکارشناسی

آموزش

فنی

Docx

PDF

 

35 

دستورالعمل نگارش پايان‌نامه کاردانی و كارشناسي 

آموزش 

فنی 

Docx

PDF

 

36 

 گواهی پایان‌دوره (کاردانی)

آموزش 

فنی 

Docx

PDF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

© تمامی حقوق این سایت متعلق به موسسه آموزش عالی نبی اکرم (ص) تبریز می باشد.