اوراق امتحانی اسکن شده

ردیف

نام درس

استاد

تاریخ

رشته

دانلود

1

انسان، طبیعت، معماری

کهنمویی

93/10/29

مهندسی معماری

دانلود

2

فیزیک

وکالتی

93/11/04

فناوری اطلاعات

دانلود

3

فرهنگ و هنر عامه ایران

حمیدی

93/11/11

بازیگری

دانلود

4

مکانیک سیالات 1

ادیبی

93/11/02

مکانیک

دانلود

5

طراحی اجزائ 2

وکیلی

93/11

مکانیک

دانلود

6

سازمان‌های پولی و مالی

ستاری

93/10/28

مدیریت بازرگانی

دانلود

7

سیستم‌های خبره

فیضی

93/10/24

کارشناسی نرم‌افزار

دانلود

8

ریاضی کاربردی

حسینی‌نژاد

93/10/27

حسابداری

دانلود

9

پردازش تصویر

سید عربی

93/11

هوش مصنوعی

دانلود

10

طراحی و پیاده‌سازی ز.ب

شریفلو

93/10/27

مهندسی کامپیوتر

دانلود

11

آشنایی با هنرهای سنتی

شریفی‌راد

93/10/27

ارتباط تصویری

دانلود

12

معادلات دیفرانسیل

پوررضا

93/10/27

مهندسی مکانیک

دانلود

13

تحلیل فضاهای شهری

ولایتی

93/10/29

معماری

دانلود

14

اقتصاد خرد

کاه‌فروشان

93/11

مدیریت حسابداری

دانلود

15

اقتصاد خرد

فرویزی

93/10/29

حسابداری

دانلود

16

ریاضیات و آمار

پاشازاده

93/10/23

معماری

دانلود

17

آیین زندگی

مولادوست

93/10/22

عمومی

دانلود

18

ایجاد بانک اطلاعاتی

وجدان‌پرست

93/10/27

مهندسی کامپیوتر

دانلود

19

مدیریت تولید

اسلامیان

93/10/27

مدیریت بازرگانی

دانلود

20

طراحی الگوریتم

صباغ

93/10/27

کامپیوتر

دانلود

21

مصالح ساختمانی

جعفری

93/11/04

معماری

دانلود

22

تاریخ تمدن و فرهنگ ایران

کاظمی‌نسب

93/10/21

عمومی

دانلود

23

ریاضیات گسسته

حاجی‌زاده

93/10/30

مهندسی کامپیوتر

دانلود

24

طراحی سیستم‌های شی‌گرا

محمودی

93/10/30

مهندسی کامپیوتر

دانلود

25

اندیشه اسلامی یک

مولادوست

93/10/21

عمومی

دانلود

26

دینامیک

اتفاق

93/10/30

مکانیک

دانلود

27

مباحث ویژه

وجدان‌پرست

93/11/04

مهندسی کامپیوتر

دانلود

28

نقد کاربردی در ادبیات انگلیسی

حدیدی

93/10/29


دانلود

29

نمونه‌های شعر ساده

هریسچیان

93/10/24


دانلود

30

مدیریت مالی 1

ستاری

93/11/01

مدیریت بازرگانی

دانلود

31

مهندسی نرم‌افزار 1

پاشازاده

93/10/23

فناوری اطلاعات

دانلود

32

آمار و کاربرد آن (ح)


93/11/04

مدیریت و حسابداری

دانلود

33

سیستم‌های عامل

محمودی

93/10/30

فناوری اطلاعات

دانلود

34

مدیریت عملیات

اسلامیان

93/10/30

MBA

دانلود

35

حسابداری دولتی 1

قنبری

93/10/28

حسابداری

دانلود

36

ریاضیات عمومی 1

مومنی

93/10/25

عمومی

دانلود

37

انسان-طبیعت-طراحی

نورآذر

93/10/23

ارتباط تصویری

دانلود

38

مبانی کامپیوتر و برنامه‌


93/10/23

فناوری اطلاعات

دانلود

39

نظریه‌های سازمان و مدیریت

دانشور

93/10

مدیریت کسب و کار

دانلود

40

مدیریت و تشکیلات کارگاهی

علوی‌زاده میلانی

93/10

معماری

دانلود

41

کاربرد اصطلاحات در ترجمه

رضوی

93/11/02

مترجمی

دانلود

42

گرافیک کامپیوتری

صباغ

93/11/02

کامپیوتر

دانلود

43

حسابداری صنعتی

نبات‌دوست

93/11/04

کاردانی

دانلود

44

اصول حسابرسی 1

عباسخانی

93/10/25

مدیریت بازرگانی

دانلود

45

شبکه‌های کامپیوتری

چائی

93/10/25

کامپیوتر

دانلود

46

مدارهای منطقی

سیدعربی

93/10

کامپیوتر

دانلود

47

نمایش در ایران

فتحی‌پور

93/11/02

بازیگری

دانلود

48

مهندسی نرم‌افزار

شریفلو

93/11/02

کامپیوتر

دانلود

49

حسابداری برای مدیران

ستاری

93/10/30

MBA

دانلود

50

مناظر و مزایا


93/10/23

ارتباط تصویری

دانلود

51

اصول طراحی کامپایلر

باحجب قدسی

93/03/21

کامپیوتر

دانلود

52

شخصیت شناسی2 کارگردانی

تقی‌لر

93/03/21

نمایش

دانلود

53

هندسه مناظر

ولایتی

93/03/21

معماری

دانلود

54

حسابرسی 1

رضایی

93/03


دانلود

55


شهریاری

93/03/27


دانلود

56

استاتیک

معماری

93/03/31

نقشه‌کشی

دانلود

57

امکانات صحنه

حمیدی

93/03/24

نمایش

دانلود

58

تاسیسات الکتریکی

سنایی

93/03/24

معماری

دانلود

59

تنظیم شرایط محیطی(2)

سنایی

93/03/24

معماری

دانلود

60

اصول و روش تحقیق

انور حقیقی

93/03

مترجمی

دانلود

61

مدیریت و کنترل پ IT

چائی

93/04/01

فناوری اطلاعات

دانلود

62

درآمدی بر ادبیات 2

هریسچیان

93/04/01


دانلود

63

زبان عمومی

ظفرعلیزاده

93/03


دانلود

64

شبکه‌های کامپیوتری 2

جباری لطف

93/03/29


دانلود

65

زبان عمومی

عبدی

93/03


دانلود

67

جمعیت و تنظیم خانواده

صبوری

93/03/17


دانلود

68

س . اطلاعاتی مدیریت

مساح

93/03/22


دانلود

69

بینایی ماشین

سیدعربی

93/03

هوش مصنوعی

دانلود

70

بینایی ماشین

سیدعربی

93/03

مکاترونیک

دانلود

71

نظریه زبان‌ها و ماشین‌ها

لطفی

93/03/22

فناوری اطلاعات

دانلود

72

نظریه زبان‌ها و ماشین‌ها

لطفی

93/03/22

فناوری اطلاعات

دانلود

73

مهندسی اینترنت

شریفلو

93/03/24


دانلود

74


فیضی

93/03

مکاترونیک

دانلود

75

حسابداری میانه

رزمی

93/04/04

حسابداری

دانلود

76

بینایی ماشین

سیدعربی

94/03

هوش مصنوعی

دانلود

77

بینایی ماشین

سیدعربی

94/03

مکاترونیک

دانلود

78

بینایی ماشین

سیدعربی

94/03

مکاترونیک

دانلود

79

فرآیندهای تصادفی

پاشازاده

93/04/03

کامپیوتر

دانلود

80

دینامیک ماشین

اتفاق

93/04/03

مکانیک

دانلود

81

ایجاد بانک اطلاعاتی

وجدان‌پرست

93/04/03

کامپیوتر

دانلود

82

مدیریت مالی

ستاری

93/04/04

MBA

دانلود

83

فنون یادگیری

رضوی

94/03

مترجمی

دانلود

84

پژوهش عملیاتی 1

قصاب‌پور

93/04/06


دانلود

85

واژه‌شناسی

رضوی

94/03

مترجمی

دانلود

86

مهندسی فناوری اطلاعات

چائی

94/03

فناوری اطلاعات

دانلود

87

لایه مرزی


94/04/06

مکانیک

دانلود

88

بررسی آثار اسلامی 1

دانایی یگانه

93/03/20

مترجمی

دانلود

89

مهندسی نرم‌افزار 2

پاشازاده

93/03

فناوری اطلاعات

دانلود

90

کارگردانی پیشرفته (1)

آقایی

93/03/26

ارشد کارگردانی

دانلود

91

ریاضیات در مدیریت 1

قصاب‌پور

93/04/03


دانلود

92

تجزیه و تحلیل آثار گرافیگ

اکبرزاده

93/03/26

کاربردی گرافیگ

دانلود

93

دستور نگارش 2

ظفر علیزاده

93/04/03


دانلود

94

زبان شناسی 1

عبدی

93/03

مترجمی

دانلود

95

پایگاه داده‌ها

شریفلو

93/03/24


دانلود

96

علم مواد

پوراندرجانی

93/04/02

نقشه‌کشی عمومی

دانلود

97

سیستم‌های خبره

فیضی

93/04/01

مکاترونیک

دانلود

98

ریاضی (2)

سهرابی

93/04/02


دانلود

99

ریاضی عمومی (2)

علی‌نژاد

93/03

حسابداری

دانلود

100

روش‌های محاسبات عددی

نقی‌پور

93/04/02

کامپیوتر

دانلود

101

مکاترونیک 1

غیاثی

93/03/24


دانلود

102

نقشه‌برداری

مجدی

93/03/24

معماری

دانلود

103

مبانی نظری معماری

سلطانی

93/03/24

معماری

دانلود

104

فنون یادگیری

ظفرعلیزاده

93/03/31


دانلود

105

زبان تخصصی هنر

نورآذر

93/03/31

ارتباط تصویری

دانلود

106

مدیریت منابع انسانی

حسن‌پور

93/03/24

مدیریت بازرگانی

دانلود

107

درک مفاهیم 2

رضوی

93/03/20

مترجمی

دانلود

108

مباحث ویژه_الگوریتم‌های‌موازی

لطفی

93/03/29

هوش مصنوعی

دانلود

109

زبان تخصصی (ESP)مهندسی کامپیوتر

دانلود

110

خواندن متون مطبوعاتی

رضوی

93/03/25

مترجمی

دانلود

111

مهندسی نرم‌افزار 2

شریفلو

94/04/01

کامپیوتر

دانلود

112

ریاضیات و آمار

مومنی

94/03/30

کامپیوتر

دانلود

113

ریاضی مهندسی

نقی‌پور

94/03/26

کامپیوتر

دانلود

114

آمار و احتمالات مهندسی

نقی‌پور

94/03/27

کامپیوتر

دانلود

115

مهندسی نرم‌افزار 2

شریفلو

94/03/26


دانلود

116

شیوه ارائه مطالب علمی

شکرالهیدانلود

117

تفسیر موضوعی قرآن

آقازاده

92/02


دانلود

118

آمار و احتمال

نقی‌پور

93/03/20


دانلود

119

ریاضی گسسته

پاشازاده

93/02


دانلود

120

شبیه‌سازی کامپیوتری

اتفاق

94/03/30

مکاترونیک

دانلود

121

مباحث ویژه

لطفی

94/02

هوش مصنوعی

دانلود

122

استاتیک

اسماعیلی

94/04/06

مکانیک

دانلود

123

استاتیک

اسماعیلی

94/03/28

نقشه‌کشی صنعتی

دانلود

124

مقاومت مصالح 2

رهساز

94/03/28

مکانیک

دانلود

125

علم مواد

پور اندرجانی

94/04/02

نقشه‌کشی عمومی

دانلود

126

برنامه‌نویسی

دستمالچیدانلود

127

فیزیک 1

اسماعیلی

94/04/04


دانلود

128

ریاضی عمومی 1

لکستانیدانلود

129

ریاضیات مهندسی

پاشازاده

93/03/22


دانلود

130

شبیه‌سازی کامپیوتری

اتفاق

93/03/28

مکاترونیک

دانلود

131

ریاضیات پیشرفته 1


94/04

مکانیک

دانلود

132

شبیه‌سازی


93/03/28

کامپیوتر

دانلود

133

اصول طراحی کامپایلر

لطفی

94/04/04

کامپیوتر

دانلود

134

مباحث ویژه_الگوریتم‌های‌موازی

لطفی

93/03/29


دانلود

135

مکانیک محیط پیوسته

حسنی‌فرد

94/04/06

مکانیک

دانلود

136

مکاترونیک 2

غیاثیدانلود

137

ریاضیات مهندسی پیشرفتهمکاترونیک

دانلود

138

کنترل اتوماتیک


94/03/28


دانلود

139

مکاترونیک 2

غیاثیدانلود

140

ترجمه متون سیاسی

دانایی یگانه

93/03/27

مترجمی

دانلود

141

شبکه‌های عصبی مصنوعی

پاشازاده

93/03/26

هوش مصنوعی

دانلود

142

علم مواد

بابائی

93/03/30


دانلود

143

معماری کامپیوتر

صمد زمینی

93/03/29


دانلود

144

معماری کامپیوتر

صمد زمینی

94/03/28


دانلود

145

معماری کامپیوتر

صمد زمینی

93/03/28


دانلود

146

فیزیک 1

اسماعیلی

94/04/04


دانلود

147

طراحی و پیاده‌سازی زبان‌های برنامه‌نویسی

شریفلو

94/10/22

کامپیوتر

دانلود

148

کنترل پیشرفته


94/11


دانلود

149

مهندسی نرم‌افزار

شریفلو

94/10/22

کامپیوتر

دانلود

150

گرافیک کامپیوتری

شریفلو

94/10/28

کامپیوتر

دانلود

151

ساختمان داده‌ها

شریفلو

94/11/01

کامپیوتر

دانلود

152

مدیریت مالی 1

ستاری

94/11/01

مدیریت بازرگانی

دانلود

153

مدیریت مالی

ستاری

94/11/03

مدیریت بازرگانی

دانلود

154

حسابداری صنعتی 1

نویدی

94/10/28


دانلود

155

حکمت هنر اسلامی
دانلود

156

کاربرد اصلاحات در ترجمه

اسدزاده

94/11/22

مترجمی

دانلود

157

نمونه شعر انگلیسی
دانلود

158

دیرینه‌شناسی ترجمه در ایران


94/10/21


دانلود

158

ساخت زبان فارسی

طرزمی

94/11/01

مترجمی

دانلود

159

خواندن متون مطبوعاتی

دانایی

94/10/24

مترجمی

دانلود

160

آشنایی با ادبیات معاصر

مجرد قمشه‌ای

94/10/24

مترجمی

دانلود

161


سلمانی


مترجمی

دانلود

162

ترجمه نمونه متنمترجمی

دانلود

163

مبانی نظری ترجمه

انورحقیقی


مترجمی

دانلود

164

مدل‌های ترجمه

سلمانی


مترجمی

دانلود

165

تئوری‌های ترجمه

سلمانی


مترجمی

دانلود

166

ورک‌شاپ ترجمه

باقری حمیدی


مترجمی

دانلود

167

نقد و بررسی آثار ترجمه

سلمانی


مترجمی

دانلود

168

روش‌های تحقیق در ترجمه

داود کوهی


مترجمی

دانلود

169

مبانی نظری ترجمه

انورحقیقی


مترجمی

دانلود

170

ادب فارسی در ادبیات جهانمترجمی

دانلود

171

نوشتار آکادمیک

داود کوهی


مترجمی

دانلود

172

نامه‌نگاری

رضوی

94/10/30

مترجمی

دانلود

173

نظریه زبان‌ها و ماشین‌ها

لطفی

94/10/24

کامپیوتر

دانلود

174

معماری کامپیوتر


94/10/29

کامپیوتر

دانلود

175

رایانش تکاملی

لطفی

94/11/01

هوش مصنوعی

دانلود

176

شبکه‌های کامپیوتری

چائی اصل

94/10/29

کامپیوتر

دانلود

177

برنامه‌نویسی کامپیوتر


94/10


دانلود

178