• نام و نام خانوادگی:
 • خانم
 • سمیه دباغي پور


 • تحصیلات:
 • فوق ليسانس مهندسی کامپیوتر- معماری کامپیوتر (مربی)


 • تاریخ و محل تولد:
 • -


 • سمت:
 • عضو هیئت علمی مدعو
 • گروه کامپیوتر
 • دانشکده فنی و مهندسی


 • نشانی:
 • تبریز- خیابان راه آهن- موسسه آموزش عالی نبی اکرم (ص)


 • شماره مستقیم:
 • 0


 • آدرس ایمیل:
 • -
تمامی حقوق این سایت متعلق به موسسه آموزش عالی نبی اکرم (ص) تبریز می باشد.