این معاونت در راستای ایجاد محیط مناسب برای تحقیق، با توجه به تقویت روحیه تتبع و ابتکار در دانشگاهیان و تنظیم برنامه های پژوهشی موسسه در قالب سیاستها و خط مشی های مصوب فعالیت دارد.

معاونت پژوهشی دانشگاه دارای سه اداره مستقل تحت عناوین زیر می باشد :

1.        مدیریت امور پژوهشی دانشگاه که بر امور مربوط به اساتید ، کتابخانه دانشگاه و انتشارات نظارت دارند.

2.       مدیریت ارتباط با صنعت

3.      مدیریت فن اوری و اطلاعات که دفتر اطلاعات و آمار و امور رایانه ای را تحت پوشش دارد.

از این قسمت ها کتابخانه و دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه دایر بوده و بقیه ادارات به تناسب پیشرفت امور تاسیس می شوند.

تمامی حقوق این سایت متعلق به موسسه آموزش عالی نبی اکرم (ص) تبریز می باشد.