لیست کارکنان موسسه آموزش عالی نبی‌اکرم(ص) 

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

1

خانم نویده صدر

·        مدیر حوزه ریاست

·        مدیر امور منابع انسانی

·        مسئول دبیرخانه مرکزی

2

آقای محمدحسین ناجی

·        مشاور رئیس دانشگاه

3

آقای محمدحسین فیض

·        مسئول امور دانشگاه در تهران

4

خانم شعله تراب

·        مسئول آموزش تحصیلات تکمیلی

5

آقای صمد قلعه‌گر

·        کارشناس مسئول امور مالی

6

آقای محمدحسین نبات‌دوست

·        خزانه‌دار

7

آقای دکتر محسن آقازاده

·        مدیر اداره آموزش و امور دانش آموختگان

 8

خانم نسرین راضی

·        سرپرست مدیریت امور فرهنگی و فوق برنامه

9

خانم حوریه صادق‌نژاد

·        مسئول امور دانش‌آموختگان

10

خانم فریبا خدادادیان

·        کارشناس آموزش گروه فنی و مهندسی

11

خانم میترا آبرومندآذر

·        مسئول آموزش گروه هنر

12

آقای هادی یعقوبی

·        کارشناس آموزش گروه علوم انسانی و گروه عمومی

13

خانم رویا قلی‌پور

·        کارشناس امور منابع انسانی

14

آقای مهدی ابوالفضلی

·        مسئول سایت

15

خانم فاطمه قاسمی

·        مسئول ارتباطات

16

آقای میرجواد سید کاظمی

·        کارشناش آزمایشگاه‌ها

17

آقای سید فاضل بلاغی

·        مدیر  امور دانشجویی

·        مسئول روابط عمومی

·        مسئول بخش ارتباط با واحدها

18

آقای هادی قدس

·        مسئول حراست

19

آقای محمد حسین باروجی

·        متصدی امور مالی

20

خانم محبوبه موسی‌پور

·        کارشناس دبیرخانه

21

خانم سامره علیزاده

·        کارشناس امور فرهنگی

·        کارشناس روابط عمومی

22

خانم رقیه رضازاده

·        کارشناس کتابخانه

23

آقای مهدی آقازاده

·        مسئول امور عمومی

·        مسئول اموال و انبار

24

خانم نفسیه‌السادات چاپاری

·        دبیر کمیته انضباطی بدوی

25

خانم بهناز حقوقی

·        متصدی اتاق اساتید

26

خانم جوانه رسول‌زاده

·        کارشناس امور ثبت‌نام

27

آقای حیدر دخت‌امیر

·        مسئول امور خدمات و انتظامات

28

آقای علی آقامحمدی

·        آبدارچی

29

آقای صالح محمدسفید

·        نگهبان

30

آقای رحیم امینی

·        نگهبان

31

آقای محمدرضا پوررحیم

·        نگهبان

32

آقای لطف‌علی کاظم‌پور

·        نگهبان

33

آقای علی رزاقی

·        خدمات

34

آقای عزیز ایمانی

·        خدمات

35

آقای غلامرضا مقنی

·        خدمات

36

محمدحسن علی‌نژاد

·        امور فنی

37

آقای میلاد خرسند آقائی

·        راننده

38

آقای محمدرضا جمالی

·        راننده

© تمامی حقوق این سایت متعلق به موسسه آموزش عالی نبی اکرم (ص) تبریز می باشد.