اصلاحیه تقویم آموزشی سال تحصیلی 96-95

نیمسال دوم (952)

 

کلاسهای نیمسال اول

10 دی1395

امتحانات پایان ترم نیمسال اول

12 دی الی 27 دی (12 و 13 دی امتحانات دروس عمومی)

(14 دی الی 27دی امتحانات دروس تخصصی)

مهلت درخواست مرخصی تحصیلی برای نیمسال دوم

هفته دوم دی

انتخاب واحد دانشجویان در نیمسال دوم

1بهمن الی 7 بهمن95

شروع کلاس‌های نیمسال دوم

16 بهمن  1395

معرفی و پذیرش دانشجوی مهمان بین موسسات برای نیمسال اول

تا پایان حذف و اضافه

حذف  و اضافه نیمسال دوم

2 الی 4 اسفند

زمان آغاز و پایان معرفی به استاد نیمسال اول

1 الی 15 اسفند

زمان ارائه  تقاضای انتقال ، مهمان و تغییر رشته

1 الی 31 اردیبهشت

مهلت درخواست  حذف تک درس نیمسال دوم

تا 10 خرداد

مهلت تحویل تکلیف ، گزارش کارعملی و آزمایشگاه به استاد

هفته آخر ترم

آخرین مهلت اعلام اسامی دانشجویان دارای غیبت بیش از حد مجاز به خدمات آموزشی

تا 17 خرداد

ژوژمانها و امتحانات دروس عملی  نیمسال دوم

13تا 19 خرداد 1396

پایان کلاسهای نیمسال دوم

19 خرداد 1396

امتحانات پایان ترم نیمسال دوم

21خرداد الی 3 تیر 1396 (21-22خرداد  امتحانات دروس عمومی) (23 خرداد  الی 3تیرامتحانات دروس تخصصی)
ساعات امتحانات: 8  و 10:30 و 13 خواهد بود.

زمان آغاز و پایان معرفی به استاد نیمسال دوم

1 الی 15 مرداد

ثبت نام ترم تابستان

21-22تیر 1396

کلاسهای ترم تابستان

24  تیر الی 27 مرداد1396

امتحانات ترم تاستان

28 الی 31 مرداد1396

© تمامی حقوق این سایت متعلق به موسسه آموزش عالی نبی اکرم (ص) تبریز می باشد.