تقویم آموزشی سال تحصیلی 97-1396

تقویم

شروع ترم از مهر

انتخاب واحد دانشجویان ورودی های قبل به صورت اینترنتی نیمسال اول

25 الی 30 مرداد1396

معرفی و پذیرش دانشجوی مهمان بین موسسات

تا پایان حذف و اضافه

شروع کلاس های درسی نیمسال اول

1مهر

زمان حذف و اضافه نیمسال اول

15-16 مهر

مهلت  در خواست حذف تک درس نیمسال اول

تا 1 دی 96

مهلت تحویل تکلیف، گزارش کارعملی و آزمایشگاه به استاد

هفته آخر ترم

آخرین مهلت اعلام اسامی دانشجویان دارای غیبت بیش از حد مجاز به خدمات آموزشی

تا 22دی 96

ژوژمانها و امتحانات دروس عملی نیمسال اول

هفته آخر ترم

پایان کلاسهای نیمسال اول

22 دی 96

امتحانات پایان ترم نیمسال اول

24 دی الی 9 بهمن (24و 25 دی امتحانات دروس عمومی)

(26 دی الی 9 بهمن امتحانات دروس تخصصی)

مهلت درخواست مرخصی تحصیلی برای نیمسال دوم

هفته دوم دی

انتخاب واحد دانشجویان در نیمسال دوم

14 بهمن الی 19 بهمن  96

شروع کلاس‌های نیمسال دوم

21 بهمن 96

حذف  و اضافه نیمسال دوم

5 - 6 اسفند 96

زمان آغاز و پایان معرفی به استاد نیمسال اول

1 الی 15 اسفند

زمان ارائه  تقاضای انتقال ، مهمان و تغییر رشته

1 الی 31 اردیبهشت

مهلت درخواست  حذف تک درس نیمسال دوم

تا 1 خرداد 97

مهلت تحویل تکلیف ، گزارش کارعملی و آزمایشگاه به استاد

هفته آخر ترم

آخرین مهلت اعلام اسامی دانشجویان دارای غیبت بیش از حد مجاز به خدمات آموزشی

تا 18 خرداد 97

ژوژمانها و امتحانات دروس عملی  نیمسال دوم

18-11 خرداد  97

پایان کلاسهای نیمسال دوم

18 خرداد 97

امتحانات پایان ترم نیمسال دوم

21خرداد الی 7تیر  97 ( 21الی 23 خرداد  امتحانات دروس عمومی) (26 خرداد  الی 3تیر امتحانات دروس تخصصی)

زمان آغاز و پایان معرفی به استاد نیمسال دوم

1 الی 15 مرداد

ثبت نام ترم تابستان

21-22تیر  97

کلاسهای ترم تابستان

23  تیر الی 27 مرداد  97

امتحانات ترم تاستان

28 الی 31 مرداد  97

© تمامی حقوق این سایت متعلق به موسسه آموزش عالی نبی اکرم (ص) تبریز می باشد.