آئین نامه جدید مالی وزارت علوم

موسسه آموزش عالي نبي‌اكرم(ص) يك موسسه آموزشي غيردولتي غيرانتفاعي است كه تمامي هزينه‌هاي آن از محل شهريه دريافتي از دانشجويان تامين مي‌شود. در اين راستا اهم مقررات مالي اين موسسه آموزش عالي (با توجه به بخشنامه‌هاي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري) براي اطلاع دانشجويان به شرح زير اعلام مي‌شود:

(لازم به يادآوري است كه دانشجو با ثبت‌نام در اين موسسه آموزش عالي موافقت خود را با قوانين و مقررات مذكور اعلام مي‌دارد)

 •  شهريه مستقل:

عبارتست از مقدار مبلغي كه از طرف وزات علوم، تحقيقات و فناوري تعيين و در ابتداي هر نيمسال تحصيلي به همراه شهريه متغير از دانشجويان دريافت مي‌شود. در صورت انتخاب واحد در ترم تابستاني، مبلغ شهريه مستقل نصف مبلغ فوق خواهد بود.

 • شهريه متغير:

            مقدار مبلغي كه براساس تعداد واحد دروس انتخابي به هنگام انتخاب واحد در هر نيمسال تحصيلي از دانشجويان دريافت مي‌شود كه نرخ آن ابتداي هر سال تحصيلي تغيير و از طرف وزارت علوم، تحقيقات و فناوري اعلام مي‌شود.

 •  شهريه حذف و اضافه واحد:

  به ازاي تعداد واحدي كه در زمان حذف و اضافه به تشخيص اداره آموزش از سوي دانشجو حذف و يا اضافه مي‌شود، مبلغ مابه‌التفاوت نسبت به برگ انتخاب واحد اوليه از دانشجو دريافت يا به وي بازگردانده مي‌شود.

 •  مقررات مالي حذف پزشكي و حذف اضطراري:

 در صورت حذف واحد توسط دانشجو در زمان تعيين شده براي حذف پزشكي و يا حذف اضطراري، شهريه اين واحدها قابل استرداد نيست. لازم به يادآوري است طبق مصوبه شوراي آموزشي موسسه هر دانشجو مجاز است در هر ترم فقط دو درس را حذف پزشكي كند.

 •  مقررات مالي مرخصي تحصيلي:

در صورت موافقت با اعطاي مرخصي تحصيلي به دانشجو از سوي اداره آموزش فقط شهريه ثابت از دانشجو دريافت مي‌شود.

 •  مقررات مالي انتقال، انصراف، مهمان:

 در صورت موافقت دانشگاه با انتقال يا مهمان يا در صورت انصراف دانشجو از ادامه تحصيل در موسسه، دانشجو موظف است تمامي هزينه‌هاي مربوطه را به ترتيبي كه اين موسسه آموزش عالي محاسبه و به وي اعلام مي‌دارد پرداخت كند.

لازم به يادآوري است كه موسسه آموزش عالي نبي‌اكرم(ص) به هيچ عنوان با تقاضاهاي انتقال، مهمان و انصراف خارج از مفاد آيين‌نامه آموزشي در مصوبات شوراي آموزشي موافقت نخواهد كرد.

 • شهريه خوابگاه:

خوابگاه‌هاي دانشجويي (فقط خواهران) به صورت خودگردان بوده و مستقل از موسسه است. دانشجوياني كه از خوابگاه استفاده مي‌كنند هزينه اجاره‌بهاي يك نيمسال خوابگاه را به علاوه وديعه پرداخت خواهند كرد. لازم به ذكر است در هنگام تخليه و تسويه خوابگاه مبلغ وديعه پس از كسر هزينه خسارت وارده به اموال خوابگاه به تشخيص مديريت خوابگاه مسترد خواهد شد.

 • هزینه محاسبه خسارت كلي:

خسارت كلي وارده به اموال موسسه كه در اثر عدم استفاده صحيح دانشجويان به وجود آيد در زمان فراغت از تحصيل از آنان دريافت خواهد شد.

 •  هزينه معادل‌سازي:

در صورتي كه موسسه طبق آيين‌نامه آموزشي دوره‌هاي كارداني و كارشناسي دروسي را براي دانشجويان معادل‌سازي و پذيرش نمايد، به ازاي هر واحد درس پذيرفته شده 5 درصد شهريه مستقل يك نيمسال از دانشجو اخذ خواهد شد.

 •  تخفيف در شهريه:

موسسه آموزش عالي نبي‌اكرم(ص) مجاز به اعمال هيچ گونه تخفيف در شهريه نبوده و دانشجويان ملزم به پرداخت كامل شهريه به هنگام ثبت‌نام و انتخاب واحد در هر نيمسال تحصيلي هستند.

 •  شهريه دانشجويان ممتاز:

            شهريه مستقل دانشجوياني كه در نيمسال تحصيلي خود ممتاز ورودي خود باشند (به تشخيص اداره آموزش) 15 درصد كمتر از شهريه ساير دانشجويان خواهد بود.

 • نحوه ثبت نام و مشاهده شهریه دانشگاه:

جهت مطالعه شرایط ثبت نام و شهریه دانشگاه و راهنمای پرداخت شهریه بصورت آنلاین فایل زیر را دانلود فرمائید.

تمامی حقوق این سایت متعلق به موسسه آموزش عالی نبی اکرم (ص) تبریز می باشد.