• فهرست اعضاي هيات امناء

ردیف

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

رشته

رزومه

1

نجف آقازاده

حوزوي (دکتري معادل)

خارج فقه و اصول و کلام

Ro1.pdf

2

سيد علي ميلاني حسيني

فوق ليسانس

مهندسی کشاورزی

Ro2.pdf

3

جواد فيض

دکتري

مهندسی برق

Ro3.pdf

4

سیدمصطفي محقق داماد

دکتري

حقوق بین الملل

Ro4.pdf

5

عليرضا طلايي

دکتري

کشاورزی – علوم گیاهی

Ro5.pdf

6

جمشيد منظوري لشگر

دکتري

شیمی تجزیه

Ro6.pdf

7

سید جواد انگجی

دکتری

کشاورزی

Ro7.pdf

8

محمدتقی اعلمی

دکتری

علوم و مهندسی آب

-

9

محمدعلی حسین پور فیضی

دکتری

رادیوبیولوژی

-

تمامی حقوق این سایت متعلق به موسسه آموزش عالی نبی اکرم (ص) تبریز می باشد.