رشته های  تحصیلی

مجموعه گروه‌های هنر

 

رشته تحصیلی

مدیر گروه

معاون گروه

گروه ارتباط تصویری

کارشناسی ارشد ارتباط تصویری

آقای همایون کاظمی راشد

 

کارشناسی ارشد تصویر متحرک - انیمیشن

آقای همایون کاظمی راشد

 

کارشناسی ارتباط تصویری

آقای همایون کاظمی راشد

 

کارشناسی ناپیوسته ارتباط تصویری

آقای همایون کاظمی راشد

 

کارشناسی ناپیوسته تصویر سازی

آقای همایون کاظمی راشد

 

کاردانی هنرهای تجسمی - گرافیک

آقای همایون کاظمی راشد

 

کاردانی گرافیک رایانه

آقای همایون کاظمی راشد

 

گروه نمایش

کارشناسی ارشد نمایش- کارگردانی

آقای دکتر عبدالحسین لاله

خانم مینا پناهی

کارشناسی ارشد نمایش- بازیگری

آقای دکتر عبدالحسین لاله

 خانم مینا پناهی

کارشناسی بازیگری - کارگردانی

آقای دکتر عبدالحسین لاله

خانم مینا پناهی

گروه طراحی صنعتی

کارشناسی طراحی صنعتی

آقای همایون کاظمی راشد

 

گروه هنرهای رایانه‌ای

کارشناسی هنرهای دیجیتال و تلویزیون

آقای سید مصطفی طالبی

 

© تمامی حقوق این سایت متعلق به موسسه آموزش عالی نبی اکرم (ص) تبریز می باشد.