از دانش آموختگان محترمی که تاریخ تسویه حساب آنها بعد از مورخ 1393/04/30 می باشد خواهشمند است لیست پیوستی زیر را جهت اطلاع از صدور گواهینامه موقت کنترل نموده در صورت مشاهده نام خود روزهای شنبه تا چهارشنبه هر هفته از ساعت 8 الی 13 به اداره دانش آموختگان دانشگاه جهت اخذ گواهینامه موقت مراجعه فرمایند.

ضمناً رعایت موارد زیر جهت اخذ گواهینامه موقت الزامی است.

1-   مراجعه حضوری دانش آموخته اعم از آقا یا خانم

2-   در صورت عدم امکان مراجعه حضوری، مراجعه وکیل دانش آموخته با به همراه داشتن وکالتنامه محضری

3- اصل و کپی کارت پایان خدمت، معافیت یا گواهی اشتغال به تحصیل همراه با ذکر شماره و تاریخ معافیت و یا گواهی خدمت سربازی (برای آقایان)

4- گواهینامه کلیه دانشجویانی که در مقاطع بالاتر این دانشگاه پذیرفته شده و شاغل به تحصیل هستند در پرونده دانشجویی ضبط شده و تحویل آن طبق مقررات، امکان پذیر نیست.

 

تذکر 1:

طی لیست جداگانه ای دانشنامه های آماده شده در سایت موجود می باشد مقتضی است پس از مطالعه اطلاعیه ها ی مربوط به آن، جهت دریافت مراجعه نمایید.

تذکر2:

آندسته از دانش آموختگانی که قبل از تاریخ اعلام شده فوق تسویه حساب نموده اند می توانند جهت اخذ گواهینامه یا دانشنامه پس از مطالعه اطلاعیه ها و رعایت قوانین مربوط به تحویل دانشنامه به امور فارغ التحصیلان مراجعه فرمایند.

فرم استشهاد برای مفقودی دانشنامه                           فرم تعهد برای گم شدن مدرک تحصیلی

                                         اداره دانش آموختگان

 

ردیف

شماره دانشجویی

نام خانوادگی

نام

رشته تحصیلی

1

391401113

مالکی

توفیق

کارشناسی ارشد ارتباط تصویری

2

38745127

عباسی

کاوه

کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوی معماری

3

39045214

فلاحی سراسکانرود

معراج

کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی معماری

4

39045217

جوهری سار

سعید

کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی معماری

5

39050138

رهبر قاضی

بابک

کاردانی مدیریت بازرگانی

6

38790226

منشی

مصطفی

کارشناسی مدیریت بازرگانی

7

38971110

واعظی

آیسان

کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات (IT)

8

38972123

یک‌روی

سینا

کارشناسی مهندسی کامپیوتر (نرم‌افزار)

9

38910118

علیزاده

حمیده

کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی

10

38910121

پورآقائی صوری

لیلا

کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی

11

39160116

عبدالهی دیباور

شیدا

کاردانی پیوسته حسابداری بازرگانی

12

39045161

افروز

امیر

کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی معماری

13

39045225

بهزادی کلوجه

اصغر

کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی معماری

14

39045224

سلطانی زین آباد

حامد

کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی معماری

15

39042202

اثباتی

سارا

کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی ارتباط تصویری

16

39151103

دولخانی

مهین

کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی

17

39146167

طالعی مهربانی

رامین

کارشناسی ناپیوسته علمی ـ کاربردی معماری

18

39144142

محمدیان

میلاد

کاردانی معماری

19

39144121

شفیعی متنق

نسرین

کاردانی معماری

20

39144145

آقازاده سنگ تراش

مسعود

کاردانی معماری

21

39044140

تاجدار بناب

سحر

کاردانی معماری

22

39045113

راعی فتح آباد

امیر

کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی معماری

23

39160102

نادری هلان

الهه

کاردانی پیوسته حسابداری بازرگانی

24

39160142

تقی پور خلیله دهی

رضوان

کاردانی پیوسته حسابداری بازرگانی

25

39160124

علی‌اکبری

مهدیه

کاردانی پیوسته حسابداری بازرگانی

26

38971113

خاقانی محمدی

سعیده

کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات (IT)

27

38971105

جبرائیل زاده

سیما

کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات (IT)

28

39150118

نجفی فر

الهام

کاردانی مدیریت بازرگانی

29

39150123

اسماعیلی

مرتضی

کاردانی مدیریت بازرگانی

30

391701106

نقاشی

وحید

کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر ـ هوش مصنوعی

31

39146153

آذری

بهزاد

کارشناسی ناپیوسته علمی ـ کاربردی معماری

32

38442215

باباعلی

پریسا

کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی ارتباط تصویری

33

39170133

علی خواه شیخ حسن

حسین

کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی نرم­افزار کامپیوتر

34

39070142

مهدی فرجی

مهدی

کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی نرم­افزار کامپیوتر

35

38790224

مشکینی

بیتا

کارشناسی مدیریت بازرگانی

36

38790225

اصلانی

ایمان

کارشناسی مدیریت بازرگانی

37

39045135

سیفی نژاد

شیوا

کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی معماری

38

39146141

نیک نژاد

طاهر

کارشناسی ناپیوسته علمی ـ کاربردی معماری

39

39045164

نیکرو

محسن

کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی معماری

40

39170149

مصطفائی

الناز

کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی نرم­افزار کامپیوتر

41

38150229

محمودی مهربانی

فاطمه

کاردانی مدیریت بازرگانی

42

38990123

صلاحی

هانیه

کارشناسی مدیریت بازرگانی

43

39045216

مظلومی

مژگان

کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی معماری

44

39045203

دادی کرگان

رضا

کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی معماری

45

39045234

حسین نژاد

یعقوب

کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی معماری

46

390401101

هژبری پور

ماندانا

کارشناسی ارشد ارتباط تصویری

47

389401113

وکیل زاده

سمیرا

کارشناسی ارشد ارتباط تصویری

48

391701108

ایزدی فر

حامد

کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر ـ هوش مصنوعی

49

39151119

عبادی

مهدی

کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی

50

390901103

عبا

محمدتقی

کارشناسی ارشد مدیریت MBA ـ گرایش مدیریت بازاریابی

51

38990135

صابونچیان

فاطمه

کارشناسی مدیریت بازرگانی

52

38990146

جمال پور مقدم طیول

نیلوفر

کارشناسی مدیریت بازرگانی

53

391701101

سلیمی گماسائی

حمید

کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر ـ هوش مصنوعی

54

390901115

مومن زاده

یاشار

کارشناسی ارشد مدیریت MBA ـ گرایش مدیریت بازاریابی

55

39051107

کلاگر

سمیرا

کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی

56

391401102

آدینه وند

سکینه

کارشناسی ارشد ارتباط تصویری

57

39151107

ابراهیم پور

عارفه

کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی

58

38990115

رحیم پور شفائی

فرزانه

کارشناسی مدیریت بازرگانی

59

39042217

روحی

هاجر

کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی ارتباط تصویری

60

39042228

جمالی

پریسا

کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی ارتباط تصویری

61

39042219

هاشمی حشمت مقام

فرناز

کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی ارتباط تصویری

62

38150125

سادات شیروانی

پریسا

کاردانی مدیریت بازرگانی

63

39050137

عابدینی

حمید

کاردانی مدیریت بازرگانی

64

39050105

زنده دل

میلاد

کاردانی مدیریت بازرگانی

65

38990133

حمیدی

میرعلی

کارشناسی مدیریت بازرگانی

66

38390207

خرسندروان

فرهاد

کارشناسی مدیریت بازرگانی

67

39042206

ریحانیان اصل

سمیرا

کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی ارتباط تصویری

68

38943113

رشیدی نوشهر

معصومه

کاردانی علمی کاربردی گرافیک رایانه

69

38441228

سادات رضائی دلیجانی

نسرین

کارشناسی ارتباط تصویری

70

390701110

دو گوهر

کمال

کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر ـ هوش مصنوعی

71

38910104

توفیقی

شیرین

کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی

72

39051140

حجتی نیا

الناز

کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی

73

39151114

محمدی

محمدرضا

کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی

74

39151124

جباری

حسن

کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی

75

38971125

منتظر بهشت

مجتبی

کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات (IT)

76

38971104

ایمانزاده کلیبر

ندا

کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات (IT)

77

38971123

میرزاخانی سیلاب

محدثه

کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات (IT)

78

38972141

صدقیان گاوگانی

الهام

کارشناسی مهندسی کامپیوتر ـ نرم افزار

79

38972117

کنگری

مجتبی

کارشناسی مهندسی کامپیوتر ـ نرم افزار

80

39150119

تقوی زینال

مریم

کاردانی مدیریت بازرگانی

81

68550135

خاک زاد آقداش

پیمان

کاردانی مدیریت بازرگانی

82

38971131

نقیب زاده

رضا

کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات (IT)

83

39170106

ناصرزاده ینگجه

علی

کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی نرم­افزار کامپیوتر

84

39151127

ابراهیمی میزاب

حمید

کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی

85

39151132

محمدی

مهدیه

کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی

86

39051146

احسانی زنوز

پیمان

کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی

87

38950115

اعظمی نوشهر

اکبر

کاردانی مدیریت بازرگانی

88

39144115

خدایاری اسفهلان

ناصر

کاردانی معماری

89

39144104

علیزاده

الهه

کاردانی معماری

90

39144113

ماشینچی عباسی

الهه

کاردانی معماری

91

39144125

شاطر فردوسیان

مهری

کاردانی معماری

92

39144136

بارنج

ندا

کاردانی معماری

93

39044141

پرالک

لیلا

کاردانی معماری

94

38744213

شفیعی نجد

پریسا

کاردانی معماری

95

39045139

محمود فقه

ظاهر

کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی معماری

96

39045138

قنبری

سعید

کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی معماری

97

39146155

آلی

میلاد

کارشناسی ناپیوسته علمی ـ کاربردی معماری

98

39146134

غفارزاده

اصغر

کارشناسی ناپیوسته علمی ـ کاربردی معماری

99

39160141

بربط

واحد

کاردانی پیوسته حسابداری بازرگانی

100

39170141

عباسی

حامد

کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی نرم­افزار کامپیوتر

101

38770201

دخت قره بگلو

زرین

کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی نرم­افزار کامپیوتر

102

39070120

مشهدی منافی

راحله

کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی نرم­افزار کامپیوتر

103

39170126

عظیم زاده

اسماعیل

کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی نرم­افزار کامپیوتر

104

38771201

فلسفی

سیده فرنوش

کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات (IT)

105

39042234

فائقی

آیسان

کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی ارتباط تصویری

106

39042248

راد مرد اسکندر

مریم

کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی ارتباط تصویری

107

39143120

محبی

ولی

کاردانی علمی کاربردی گرافیک

108

39172113

حق شناس

یداله

کاردانی علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر

109

39144120

ترمه

رضا

کاردانی معماری

110

39170110

خادم حسینی شیشوان

الهه

کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی نرم­افزار کامپیوتر

111

39070119

حاجی زاده انباستق

رقیه

کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی نرم­افزار کامپیوتر

112

39170161

محمدولی زاده

سعید

کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی نرم­افزار کامپیوتر

113

39170157

فیضی آلمالو

مریم

کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی نرم­افزار کامپیوتر

114

38971133

عباس پور مینق

اصغر

کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات (IT)

115

39072111

صفرزاده کلیبر

آرمان

کارشناسی مهندسی کامپیوتر ـ نرم­افزار

116

39110102

احمدزاده گرگری

الناز

کاردانی مترجمی زبان انگلیسی

117

38610160

خدایاری

پریا

کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی

118

39050114

قادری

هیوا

کاردانی مدیریت بازرگانی

119

38581245

ریحانی

ژاله

کارشناسی نمایش گرایش کارگردانی

120

38620216

مرادی

هادی

کارشناسی کتابداری ـ فنی مهندسی

121

39143121

کفیل حقی

سارا

کاردانی علمی کاربردی گرافیک

122

38944105

باغبان زاده نوبری

بهارک

کاردانی معماری

123

39144114

رنجگر کرجان

علیرضا

کاردانی معماری

124

39150105

شیری سرند

رباب

کاردانی مدیریت بازرگانی

125

38573223

درخشی بناکاخی

حمیده

کاردانی علمی ـ کاربردی مخابرات ـ ارتباط داده­ها(ICT)

126

390901107

جمشیدی

ایمان

کارشناسی ارشد مدیریت MBA ـ گرایش مدیریت بازاریابی

127

38972132

عزتی کرعلیا

رویا

کارشناسی مهندسی کامپیوتر ـ نرم­افزار

128

38920119

اسماعیل زاده

مهدی

کارشناسی کتابداری و اطلاع رسانی

129

39045168

زینالی اقدم

جعفر

کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی معماری

130

38930102

صاغری

نگار

علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر

131

39170139

صیامی

حامد

مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر

132

38770165

ساعی

پریسا

کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی نرم­افزار کامپیوتر

133

39070139

محمدزاده قزلقیه

رقیه

کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی نرم­افزار کامپیوتر

134

38680214

زمانی

پریسا

کارشناسی نمایش گرایش بازیگری

135

38972103

اورج پور مراغی

مهنا

کارشناسی مهندسی کامپیوتر ـ نرم افزار

136

38910115

ورقائی پایدار

نازنین

کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی

137

39144141

زارع طویقون

پریسا

کاردانی معماری

138

39151143

مهدی پور

مهناز

کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی

139

38751149

عبدی

زهرا

کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی

140

38972139

دشتی

بابک

کارشناسی مهندسی کامپیوتر ـ نرم افزار

141

39072132

شرزوانی

هانیه

کاردانی علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر

142

38971118

ربیع

اکرم

کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات (IT)

143

39170129

سلیمان زاده

اکبر

کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر

144

391901113

خاهانی

محمد

کارشناسی ارشد MBAـ گرایش مدیریت بازاریابی

145

37720203

خلیلی

مهدی

کارشناسی کتابداری ـ فنی مهندسی

146

39150110

شهابی خضرلو

سمیرا

کاردانی مدیریت بازرگانی

147

39051106

پورحسن

مرجان

کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی

148

38941209

سعیدی

فرزاد

کارشناسی ارتباط تصویری

149

39042209

بهشتی سولا

سمیرا

کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی ارتباط تصویری

150

39142206

جسور خانشان

فرزانه

کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی ارتباط تصویری

151

39042255

بستان سرا

لیلا

کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی ارتباط تصویری

152

39142222

سیف جمالی جمال آباد

یاشار

کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی ارتباط تصویری

153

39070112

امیر کواسمی

سمیرا

کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر

154

38971116

حیدری قشلاقی

آیسان

کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات (IT)

155

38972104

بهروزنیا

سهیلا

کارشناسی مهندسی کامپیوتر ـ نرم­افزار

156

39045230

بیلان

سعید

کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی معماری

157

38580225

رسولی

مینا

کارشناسی نمایش گرایش بازیگری

158

39170160

کوکبی کرجان

مهدی

کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی نرم­افزار کامپیوتر

159

39146157

بلندی سادات

سیدفرزاد

کارشناسی ناپیوسته علمی ـ کاربردی معماری

160

39042218

امانی

شه پول

کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی ارتباط تصویری

161

38990105

زاده اکبری نیک

شبنم

کارشناسی مدیریت بازرگانی

162

390901101

دلیری

سحر

کارشناسی ارشد مدیریت MBA ـ گرایش مدیریت بازاریابی

163

38710126

صادقی کاوکان

انیس

کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی

164

39142224

رام جو

زهرا

کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی ارتباط تصویری

165

39050139

نجف زاده

سهیلا

کاردانی مدیریت بازرگانی

166

39150111

آقازاده

سایه

کاردانی مدیریت بازرگانی

167

39045228

علی پور

کامل

کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی معماری

168

39160122

فولادوند

مهدی

کاردانی پیوسته حسابداری بازرگانی

169

39160115

حسن زاده سرای

مجید

کاردانی پیوسته حسابداری بازرگانی

170

39144132

محمدی قوشه گنبد

الهام

کاردانی معماری

171

39146175

امینی فر

ابراهیم

کارشناسی ناپیوسته علمی ـ کاربردی معماری

172

38642172

دست مردی

عبدالخالق

کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی ارتباط تصویری

173

39146125

بافنده سالم

علی

کارشناسی ناپیوسته علمی ـ کاربردی معماری

174

38941226

غفاری

رضا

کارشناسی ارتباط تصویری

175

39043117

عبداللهی هرزه ورز

عفت

کاردانی علمی کاربردی گرافیک

176

39143119

زمانی شربیانی

فرهاد

کاردانی علمی کاربردی گرافیک

177

39160131

منافی

رضا

کاردانی پیوسته حسابداری بازرگانی

178

39160106

رفعتی زنگی

الهام

کاردانی پیوسته حسابداری بازرگانی ـ حسابداری

179

39146103

ابوالحسنی گاوگانی

مینا

کارشناسی ناپیوسته علمی ـ کاربردی معماری

180

38972102

مقدمی

فرزاد

کارشناسی مهندسی کامپیوتر ـ نرم افزار

181

38941206

غفوری

رضا

کارشناسی ارتباط تصویری

182

391901112

شاکری استاد

داود

کارشناسی ارشد مدیریت MBA ـ گرایش مدیریت بازرگانی

183

38972101

بهشتی

حمید

کارشناسی مهندسی کامپیوتر ـ نرم­افزار

184

38972107

گل احمدی اویلق

سیما

کارشناسی مهندسی کامپیوتر ـ نرم­افزار

185

38541231

حامدی بزاز

سپیده

کارشناسی ارتباط تصویری

186

39143113

مصری

سپهر

کاردانی علمی کاربردی گرافیک

187

38971114

حسین اوغلی

شیوا

کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات (IT)

188

38990144

فدائی فرد آغمیونی

علی

کارشناسی مدیریت بازرگانی

189

39070146

شکاری تبریزی

فاطمه

کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی نرم­افزار کامپیوتر

190

39170118

حیدری طرزم

مهدی

کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی نرم­افزار کامپیوتر

191

38972105

زرنشان

زهرا

کارشناسی مهندسی کامپیوتر ـ نرم­افزار

192

39144102

بهاری

مهدی

کاردانی معماری

193

38941214

کنعانی

الهه

کارشناسی ارتباط تصویری

194

38990104

زاده اکبری نیک

شیوا

کارشناسی مدیریت بازرگانی

195

39151207

جدی پیرسلطان

بهمن

کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی

196

39151118

راستکار غریب

الناز

کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی

197

39270161

سلطان مرادی

حمید

کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی نرم­افزار کامپیوتر

198

39070154

عیوض زاده کیهان

نعمیه

کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی نرم­افزار کامپیوتر

199

39270115

سیف زاده

مهدی

کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی نرم­افزار کامپیوتر

200

39042238

جلالی

فرزین

کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی ارتباط تصویری

201

39072128

نوربخش

علی

کارشناسی مهندسی کامپیوتر ـ نرم­افزار

202

39072118