آموختگان محترمی که تاریخ تسویه حساب آنها بعد از تاریخ 20 بهمن ماه سال 1393 می باشد خواهشمند است لیست پیوستی زیر را جهت اطلاع از صدور دانشنامه کنترل نموده و در صورت مشاهده نام خود، پس از مطالعه شرایط تحویل مدارک روزهای شنبه تا چهارشنبه (هر هفته) از ساعت 8 الی 13 به اداره دانش آموختگان دانشگاه مراجعه فرمایند.

اداره دانش آموختگان

                                   

نام و نام خانوادگی

نام رشته

مقطع

الهه آخوندزاده

حسابداری

کاردانی

ندا قاسمیان

کارگردانی

کارشناسی

نسرین نیکخو نربین

ارتباط تصویری

کارشناسی ناپیوسته

کبری زینالی

ارتباط تصویری

کارشناسی ناپیوسته

پریسا جمالی

ارتباط تصویری

کارشناسی ناپیوسته

سینا یک روی

مهندسی کامپیوتر

کارشناسی

الهام صدقیان گاوگانی

مهندسی کامپیوتر

کارشناسی

مجتبی کنگری

مهندسی کامپیوتر

کارشناسی

محمد مهدی مولائی بلیلی

مهندسی کامپیوتر

کارشناسی

مهدیه حسین پور فخاری نام

معماری

کارشناسی ناپیوسته

وحید پیغامی قوزوللو

معماری

کارشناسی ناپیوسته

کیومرث پورحسین

معماری

کارشناسی ناپیوسته

مینا عربی مهربان

معماری

کارشناسی ناپیوسته

سجاد رشتبر سقای

معماری

کارشناسی ناپیوسته

فرهاد محمودی کامل آباد

معماری

کارشناسی ناپیوسته

علی وفید سرکاری

معماری

کارشناسی ناپیوسته

ساناز افندی پور خیاوی

معماری

کارشناسی ناپیوسته

فریناز رزبان حقیقی

معماری

کاردانی

سارا جباری کله دره

معماری

کاردانی

مهناز شاهی

معماری

کاردانی

پریسا ارشدی

معماری

کاردانی

سهند فروغی والا

حسابداری

کاردانی

مهسا حسین زاده آرا

ارتباط تصویری

کارشناسی

ملیکا شهرستانهء

ارتباط تصویری

کارشناسی

پیمان موذنی

مهندسی فناوری اطلاعات IT

کارشناسی

پوریا ضیاء منش

مهندسی فناوری اطلاعات IT

کارشناسی

حسین زال نژاد

مهندسی فناوری اطلاعات IT

کارشناسی

آرش مرندی

مهندسی فناوری اطلاعات IT

کارشناسی

ندا ایمانزاده کلیبر

مهندسی فناوری اطلاعات IT

کارشناسی

سپیده عربی اسکوئی

مهندسی فناوری اطلاعات IT

کارشناسی

فائزه نیک خو

مهندسی فناوری اطلاعات IT

کارشناسی

مهرداد قنبری

مهندسی فناوری اطلاعات IT

کارشناسی

مجتبی منتظر بهشت

مهندسی فناوری اطلاعات IT

کارشناسی

مسعود رستمزاده کلیبر

مهندسی فناوری اطلاعات IT

کارشناسی

نغمه سادات خطیب شهید جلیلی

ارتباط تصویری

کارشناسی ناپیوسته

نیلوفر کبودین

ارتباط تصویری

کارشناسی ناپیوسته

فاطمه کرمی

ارتباط تصویری

کارشناسی ناپیوسته

مهربان ایمانی

ارتباط تصویری

کارشناسی ناپیوسته

وحیده سادات سجادی

ارتباط تصویری

کارشناسی ناپیوسته

روناک سلطانی جانبلاغی

ارتباط تصویری

کارشناسی ناپیوسته

الناز شهبازی شهرک

ارتباط تصویری

کارشناسی ناپیوسته

فرناز هاشمی حشمت مقام

ارتباط تصویری

کارشناسی ناپیوسته

علی ناصرزاده ینگجه

نرم افزار کامپیوتر

کارشناسی ناپیوسته

الناز مصطفائی

نرم افزار کامپیوتر

کارشناسی ناپیوسته

راحله مشهدی منافی

نرم افزار کامپیوتر

کارشناسی ناپیوسته

رباب فرضی  زاده دامنجانی

نرم افزار کامپیوتر

کارشناسی ناپیوسته

حسین علی خواه شیخ حسن

نرم افزار کامپیوتر

کارشناسی ناپیوسته

حامد عباسی

نرم افزار کامپیوتر

کارشناسی ناپیوسته

فاطمه عباسی

نرم افزار کامپیوتر

کارشناسی ناپیوسته

آراسته نوری دخت هراب

نرم افزار کامپیوتر

کارشناسی ناپیوسته

سمیرا بابائی قاضیجهانی

نرم افزار کامپیوتر

کارشناسی ناپیوسته

اسماعیل عظمی زاده

نرم افزار کامپیوتر

کارشناسی ناپیوسته

عبداله بک زاده محبوب آباد

نرم افزار کامپیوتر

کارشناسی ناپیوسته

حسن طارمی

کارگردانی

کارشناسی

خدیجه مناف زاده گاوگانی

گرافیک رایانه

کاردانی

معصومه رشیدی نوشهر

گرافیک رایانه

کاردانی

معصومه برومند افسنگره

مترجمی زبان انگلیسی

کارشناسی

لیلا مرجانی

مترجمی زبان انگلیسی

کارشناسی

شیرین توفیقی

مترجمی زبان انگلیسی

کارشناسی

نرگس خاکزاد تنور آغاج

مترجمی زبان انگلیسی

کارشناسی

مسعود زمانی

مترجمی زبان انگلیسی

کارشناسی

نسترن تمنا

ارتباط تصویری

کارشناسی

نگین قهرمانی آبش احمدلو

نرم افزار کامپیوتر

کارشناسی ناپیوسته

گلناز گلمحمدی کردآباد

نرم افزار کامپیوتر

کارشناسی ناپیوسته

رضا نقیب زاده

مهندسی فناوری اطلاعات IT

کارشناسی

سید محمد سید مسلم زاده

مهندسی فناوری اطلاعات IT

کارشناسی

محدثه میرزاخانی سیلاب

مهندسی فناوری اطلاعات IT

کارشناسی

وحیده علی محمدی

کتابداری

کارشناسی

آیسان قلی پور

کتابداری

کارشناسی

بهناز کشوری

کتابداری

کارشناسی

حبیبه علی جانی

کتابداری

کارشناسی

آرش همتی

نقشه کشی

کاردانی

سمیه سخنور

نقشه کشی

کاردانی

وحیده ارقشی

مدیریت بازرگانی

کارشناسی ناپیوسته

هانیه پورشیخ علی

مدیریت بازرگانی

کارشناسی ناپیوسته

سید محمد انتظاری

مدیریت بازرگانی

کارشناسی ناپیوسته

هادی علی میرزالو

مدیریت بازرگانی

کارشناسی ناپیوسته

محمدرضا محمدی

مدیریت بازرگانی

کارشناسی ناپیوسته

حسن جباری

مدیریت بازرگانی

کارشناسی ناپیوسته

صفیه عبادزاده گلدر

نرم افزار کامپیوتر

کارشناسی ناپیوسته

حامد رسولی

بازیگری

کارشناسی

مهدی فرجی

نرم افزار کامپیوتر

کارشناسی ناپیوسته

رضا فغانی نوبری

نرم افزار کامپیوتر

کارشناسی ناپیوسته

ظريف-فائزه

 

 

هوشيار -قاسم

 

 

آزادي -مهدي

 

 

نوخيزي سيس-سميه

 

 

آوازه -خديجه

 

 

سواره-شيركو

 

 

تاجداربناب-سحر

 

 

همتي-آرش

 

 

سخنورلاله-سميه

 

 

عبادزاده گلدر-صفيه

 

 

آذربرزين نياز-فرهاد

 

 

شهابي-امير

 

 

محمدولي زاده-سعيد

 

 

كوكبي كرجان-مهدي

 

 

فغاني نوبري-رضا

 

 

فيضي آلمالو-مريم

 

 

قهرماني آبش احمدلو-نگين

 

 

مصطفائي-الناز

 

 

گلمحمدي كردآباد-گلناز

 

 

قيصري-رحيم

 

 

نوري دخت هراب-آراسته

 

 

فرضي زاده دامنجاني-رباب

 

 

عباسي-حامد

 

 

صيامي-حامد

 

 

رحيمي حسن بگلو-زهرا

 

 

علي خواه شيخ حسن-حسين

 

 

سليمان زاده -اكبر

 

 

عظيم زاده- اسماعيل

 

 

جباري-زهرا

 

 

خاكپور-هادي

 

 

بوداغ -مهسا

 

 

خادم حسيني شيشوان-الهه

 

 

بك زاده محبوب آباد-عبداله

 

 

ناصرزاده ينگجه-علي

 

 

حسن نيا-سميه

 

 

موسائي-حامد

 

 

آخوندزاده-الهه

 

 

فروغي والا-سهند

 

 

فتحي آبادي-احد

 

 

اسدي افشرد-كيوان

 

 

محمدي-مهديه

 

 

حسين پور زيوري-رضا

 

 

ابراهيمي ميزاب-حميد

 

 

جباري-حسن

 

 

انتظاري-سيدمحمد

 

 

جعفريان گل آخور-زهرا

 

 

محمدي-محمدرضا

 

 

قليزاده آقاميرلو-مرضيه

 

 

مهرآذردليران-الناز

 

 

صديق نيا-سميه

 

 

جليلي چوپانلار-مريم

 

 

اسمعيلي نهر-هانيه

 

 

ابراهيم پور-عارفه

 

 

پاشائي-نادر

 

 

حاجي عباسي-احد

 

 

دولخاني-مهين

 

 

علي ميرزالو-هادي

 

 

جعفري-شهناز

 

 

اسماعيلي-مرتضي

 

 

تقوي زينال- مريم

 

 

نجفي فر-الهام

 

 

علي اقدم-فرشاد

 

 

شهابي خضرلو-سميرا

 

 

سهرابي دلي-مهدي

 

 

طالعي مهرباني-رامين

 

 

بلندي سادات-سيدفرزاد

 

 

آلي-ميلاد

 

 

فيروزي-ياسر

 

 

آذري-بهزاد

 

 

نيك نژاد-طاهر

 

 

نوين بهادر-نگين

 

 

غفارزاده-اصغر

 

 

يقطين-نغمه

 

 

وفيدسركاري-علي

 

 

پاكدل فرد-عليرضا

 

 

پورصادق-مريم

 

 

آقازاده سنگ تراش-مسعود

 

 

زارع طويقون-پريسا

 

 

بارنج-ندا

 

 

شاطرفردوسيان-مهري

 

 

شفيعي متنق-نسرين

 

 

ترمه-رضا

 

 

خداياري اسفهلان-ناصر

 

 

رنجگر كرجان-عليرضا

 

 

ماشينچي عباسي-الهه

 

 

ارشدي نوساله-پريسا

 

 

عليزاده-الهه

 

 

ميراقدسي-ميرمهدي

 

 

كفيل حقي-سارا

 

 

محبي-ولي

 

 

خسروي نسب-علي

 

 

سيف جمالي جمال آباد-ياشار

 

 

جسورخانشان -فرزانه

 

 

صفرزاده كليبر- آرمان

 

 

بابائي قاضيجهاني-سميرا

 

 

فرجي-مهدي

 

 

محمدزاده قزلقيه-رقيه

 

 

مشهدي منافي-راحله

 

 

حاجي زاده انباستق-رقيه

 

 

اميركواسمي-سميرا

 

 

نهنگي- مهدي

 

 

احساني زنوز-پيمان

 

 

حجتي نيا-الناز

 

 

اسدي-فريده

 

 

پورشيخ علي-هانيه

 

 

كلاگر-سميرا

 

 

پورحسن-مرجان

 

 

رهبر قاضي-بابك

 

 

عابديني-حميد

 

 

سياوش نيا - مريم

 

 

زنده دل -ميلاد

 

 

محمودي كامل آباد-فرهاد

 

 

فرشبافي تاج شفقي-بهروز

 

 

بيلان-سعيد

 

 

بهزادي كلوجه-اصغر

 

 

سلطاني زين آباد-حامد

 

 

روشني پردول-سجاد

 

 

رحمتي خواجه-كمال

 

 

رشتبر سقاي-سجاد

 

 

آسماني-مرتضي

 

 

جوهري سار-سعيد

 

 

آبادي فروغ - ميرفرزاد

 

 

فلاحي سراسكانرود-معراج

 

 

امامي مقدم-مسعود

 

 

زراعت گر كندولي-مهدي

 

 

محجل حكم آباد- ياشار

 

 

برنا-مجيد

 

 

افندي پورخياوي-ساناز

 

 

زينالي اقدم-جعفر

 

 

نيكرو -محسن

 

 

افروز-امير

 

 

پيغامي قوزوللو-وحيد

 

 

محمودفقه-ظاهر

 

 

قنبري-سعيد

 

 

سيفي نژاد-شيوا

 

 

هلالي-سعيده

 

 

راعي فتح آباد-امير

 

 

جعفري بيرق-فاطمه

 

 

پاك طلب-سحر

 

 

غيبعلي پور-هادي

 

 

عربي مهربان-مينا

 

 

پرالك-ليلا

 

 

نصرالهي نوري داريان-شيما

 

 

شاهي - مهناز

 

 

جباري كله دره  - سارا

 

 

نظيري ايلخچي - نسترن

 

 

عربلو-يدالله

 

 

جهانفر-صنم

 

 

شهبازي شهرك-الناز

 

 

نيكخونربين-نسرين

 

 

بستان سرا-ليلا

 

 

ولي پور-هانيه

 

 

رادمرداسكندر-مريم

 

 

رونده مايان-مينا

 

 

ابراهيم پور-پريسا

 

 

زينالي-كبري

 

 

ايماني -مهربان

 

 

كرمي-فاطمه

 

 

جمالي-پريسا

 

 

سجادي-وحيده سادات

 

 

هاشمي حشمت مقام-فرناز

 

 

اماني-شه پول

 

 

سلطاني جانبلاغي-روناك

 

 

اشجعي-سعيده

 

 

كبودين-نيلوفر

 

 

بهشتي سولا-سميرا

 

 

اثباتي -سارا

 

 

مقدسي - سولماز

 

 

اكبري - سارا

 

 

جمال پور مقدم طيول- نيلوفر

 

 

صدفي -ترلان

 

 

صابونچيان -فاطمه

 

 

موسوي بناب-زهراسادات

 

 

حميدي -ميرعلي

 

 

فيضي-افسانه

 

 

قلي زاده-آرش

 

 

عبادي- پريسا

 

 

اسديان--سميه

 

 

صدقيان  گاوگاني- الهام

 

 

دشتي-بابك

 

 

عزتي كرعليا-رؤيا

 

 

رحيم پور شفائي -مرتضي

 

 

يك روي -سينا

 

 

محمود نژاد-بهناز

 

 

خضري مياندوآب-ليلا

 

 

كنگري-مجتبي

 

 

ملكي-فاطمه

 

 

سرباز-لاله

 

 

بهروزنيا-سهيلا

 

 

اورج پورمراغي-مهنا

 

 

ضياءمنش -پوريا

 

 

سيدمسلم زاده -سيدمحمد

 

 

عباس پور مينق-اصغر

 

 

نقيب زاده -رضا

 

 

دالاني قديم -مريم

 

 

رستمزاده كليبر- مسعود

 

 

ميرزاخاني سيلاب - محدثه

 

 

فرامرزي - انيس

 

 

حيدري قشلاقي-آيسان

 

 

خاقاني محمدي -سعيده

 

 

واعظي-آيسان

 

 

قنبري-مهرداد

 

 

نيك خو-فائزه

 

 

عربي اسكوئي-سپيده

 

 

ايمانزاده كليبر -ندا

 

 

فيروزفر آقائي -محمد

 

 

راستكار-فهيمه

 

 

ايراني فام-سئودا

 

 

حاجي زاده -فرشته

 

 

اعظمي نوشهر -اكبر

 

 

فخاري -نجما

 

 

رزبان حقيقي - فريناز

 

 

باغبان زاده نوبري -بهارك

 

 

رنجگر انرجان -آرزو

 

 

مناف زاده  گاوگاني -خديجه

 

 

رشيدي نوشهر -معصومه

 

 

اسماعيل زاده -ريحانه

 

 

خراساني-صنم

 

 

سعيدي-فرزاد

 

 

چلانداري-فاطمه

 

 

صاغري-نگار

 

 

كشوري  ايلخچي -بهناز

 

 

اسماعيل زاده -مهدي

 

 

علي محمّدي-وحيده

 

 

علي جاني -حبيبه

 

 

قلي پور -آيسان

 

 

دربان زاده -فريبا

 

 

بيمقدار ورزقان -پريسا

 

 

مشگيني -فريد

 

 

مرجاني-ليلا

 

 

خاكزاد تنور آغاج-نرگس

 

 

عليزاده -حميده

 

 

زماني - مسعود

 

 

ورقائي پايدار-نازنين

 

 

عبدل پور -شيرين

 

 

توفيقي-شيرين

 

 

منشي -مصطفي

 

 

اصلاني- ايمان

 

 

كاظمي اسگنداني - سيده زهرا

 

 

نژاد حسيني نوشهر - افشين

 

 

طارمي-حسن

 

 

رسولي-حامد

 

 

عادلي آذرسعد آباد - سميرا

 

 

همداني - محمدرضا

 

 

مولائي بليلي-محمدمهدي

 

 

فلسفي - سيده فرنوش

 

 

قره بگلو -زرين دخت

 

 

ساعي - پريسا

 

 

احمدي آذر مقدم قرا گوني - سحر

 

 

عباسي - كاوه

 

 

شفيعي نجد - پريسا