مدراک لازم برای تحویل گواهینامه موقت

مراجعه حضوری دانش آموخته یا وکیل اعم از آقا یا خانم

·        پایان‌خدمت یا معافیت از خدمت سربازی یا گواهی اشتغال به‌خدمت از یگان مربوطه یا گواهی اشتغال به تحصیل از دانشگاه محل تحصیل دارای شماره و تاریخ معافیت (برای دانش آموختگان مرد).

·         آخرین وضعیت پرداخت بدهی صندوق رفاه (پرداخت باید به‌روز باشد).

·         اصل گواهینامه موقت باید به هنگام دانشنامه مسترد گردد.

·        گواهینامه موقت قابل ترجمه نمی‌باشد در داخل کشور معتبر است.

·        گواهینامه موقت بعد از ارسال پرونده اقدام می شود.

مدارک مورد نیاز برای اخذ دانشنامه

مراجعه حضوری دانش آموخته یا وکیل اعم از آقا یا خانم

·         کارت پایان و معاف از خدمت برای آقایان

·         تصویر دانشنامه مقطع قبلی برای مقاطع ناپیوسته یا نامه لغو تعهد

·         تسویه حساب صندوق رفاه برای کلیه افراد در تمامی مقاطع

·         عودت اصل گواهینامه موقت

در صورت مفقود شدن گواهی موقت و دانشنامه دانش آموخته ضمن درج آگهی مفقودی طی سه مرحله در روزنامه‌های کثیر الانتشار و تکمیل فرم‌های مربوطه و پس از تایید محضری تحویل امور دانش‌آموختگان جهت صدور المثنی اقدام می نماید.

تمامی حقوق این سایت متعلق به موسسه آموزش عالی نبی اکرم (ص) تبریز می باشد.