• نام و نام خانوادگي:
 • آقای
 • دکتر کریم صمد زمینی

 • تحصيلات:
 • گواهي جامع دكتري طراحی مدارات مجتمع آنالوگ-دیجیتال

 • تاریخ و محل تولد:
 • 1346 - تبریز

 • سمت:
 • مربی پایه 3 - عضو هیئت علمی و مدیر
 • گروه کامپیوتر
 • دانشکده فنی و مهندسی

 • نشاني:
 • تبریز- خیابان راه آهن- موسسه آموزش عالی نبی اکرم (ص)

 • شماره مستقيم:
 • 0

 • آدرس ايميل:
 • samadzamini@ucna.ac.ir و kszamini@tabrizu.ac.ir
<#f:431/>
تمامی حقوق این سایت متعلق به موسسه آموزش عالی نبی اکرم (ص) تبریز می باشد.