دانش آموختگان موسسه آموزش عالی نبی اکرم(ص) که در این موسسه به عنوان استاد پذیرفته شده‌اند:

ردیف

نام و نام خانوادگی

دانشکده

1

آقای مهران فرجی

دانشکده هنر

2

خانم ساناز حسین زاده

3

آقای عباس نوری

4

خانم فرشته معتمد

5

آقای فرزین ریحانی

6

آقای علی جواهر

7

آقای سعید خوش منش

8

آقای جواد پیرمرزآبادی

9

آقای بختیار رنجبری

10

آقای حامد شفیع خواه

11

خانم ماوا حسین زاده

12

خانم رعنا چائی اصل

دانشکده
فنی و مهندسی

13

آقای سیدپویا سیدکاظمی

14

خانم سودابه غفوری

15

آقای پیمان پاسبان

16

آقای حسین بهین فراز

17

خانم بیتا قاسم خانی

18

آقای یاشار اسدزاده

دانشکده علوم انسانی

19

آقای حامد برقی

20

خانم فهیمه رمضان بهتاش

21

آقای هادی عبدی قویدل

22

آقای سیامک تقی پور

23

آقای مهدی محمدپور ترکایش

24

خانم ساناز سلطانی

25

آقای امیر توانافر

تمامی حقوق این سایت متعلق به موسسه آموزش عالی نبی اکرم (ص) تبریز می باشد.