فصل نامه آموزشی پژوهشی نیارش موسسه آموزش عالی نبی اکرم تبریز

فصل نامه آموزشی پژوهشی نیارش موسسه آموزش عالی نبی اکرم (ص)، از کلیه اساتید، محققان وعلاقمندان  در تخصص های معماری، عمران، شهرسازی، مرمت ، هنر و سایر رشته های مرتبط دعوت می نماید مقالات، اخبار، مطالب، تصاویر، پروژه های برجسته و را جهت چاپ در نشریه به آدرس الکترونیکی  niyaresh@ucna.ac.ir    و یا به آدرس پستی:  تبریز، خیابان راه آهن، بالاتر از میدان خطیب، موسسه آموزش عال نبی اکرم(ص)، گروه معماری (تلفن: 8-34429991-041 - فاکس: 34442095-041( ارسال نمایند.

شیوه نامه نگارش مقاله

نشریه آموزشی- پژوهشی نیارش

1.         موضوعات نشریه در زمینه های معماری- عمران و رشته های مرتبط با معماری  من جمله هنر ، شهرسازی ، مرمت و.... می باشد.

2.        مقاله های ارسالی نباید قبلا در نشریه های دیگر یا مجموعه مقالات همایشها چاپ شده باشد. ضمنا همزمان برای مجله دیگری ارسال نشده باشد.

3.      مقالات باید به زبان فارسی و با رعایت اصول و آیین نگارش این زبان باشند.

4.      تائئید نهایی مقالات برای چاپ در نشریه، پس از تائید داوران نشریه است.

5.       مسئولیت مطالب مطرح شده در مقاله به عهده نویسنده و یا نویسندگان است.

مقاله ها باید دارای ساختار زیر باشند:

-صفحه مشخصات نویسنده: ( بدون شماره) شامل عنوان کامل مقاله، نام و نام خانوادگی نویسنده یا نویسندگان، محل اشتغال، نشانی، شماره تلفن، پست الکترونیکی و عکس 

-چکیده فارسی همراه با کلید واژه   در یک صفحه مجزا تنظیم می گردد.

-مقدمه شامل: طرح موضوع، اهداف تحقیق، معرفی کلی مقاله و .....

-متن مقاله شامل: مبانی نظری ، مطالعات ،  بررسی ها و ....

نتیجه گیری

- پی نوشت ها: شامل معادل لاتین و توضیحات ضروری درباره اصطلاحات و مطالب مقاله، که  به ترتیب با شماره در متن و به صورت پی نوشت در انتهای مقاله درج گردد.

-منابع فارسی و لاتین به ترتیب حروف الفبا

 متن مقاله با ( فونت فارسی  B- Nazanin سایز 12 و انگلیسی  Times New  Roman سایز 11 ) و حداکثر 12 صفحه ( با تمام اطلاعات: عکس، متن، نقشه و کلیه تصاویر ) یک رو ( هر صفحه 32 سطر) تنظیم گردد.

 شیوه درج منابع (فارسی و لاتین:

- در متن  مقاله به صورت (نام خانوادگی نویسنده، سال انتشار، صفحه)

- در فهرست منابع پایان مقاله به صورت:

کتاب ها:  نام خانوادگی نویسنده ،نام نویسنده. ( سال انتشار ). عنوان کتاب. جلد. نام مترجم یا مصحح. محل انتشار: نام ناشر.

مقاله ها:  نام خانوادگی نویسنده ، نام نویسنده. ( سال انتشار ). عنوان مقاله. نام مجله. شماره مجله. شماره صفحه های مقاله در مجله.

سند اینترنتی : نام خانوادگی نویسنده ،نام نویسنده.( تاریخ). عنوان سند از آدرس اینترنتی به طور کامل . بازیابی شده در تاریخ.

-مقالات به آدرس اینترنتی niyaresh@ucna.ac.ir   و یا به آدرس پستی زیر ارسال گردد.

       تبریز، خیابان راه آهن، بالاتر از میدان خطیب، موسسه آموزش عال نبی اکرم(ص)، گروه معماری

     تلفن: 8-                              041 34429991

فاکس: 34442095 041

 

 

تمامی حقوق این سایت متعلق به موسسه آموزش عالی نبی اکرم (ص) تبریز می باشد.