چاپ        ارسال به دوست

اطلاعیه تصویب پروپوزال (بروز رسانی جدید)

دا

مقتضی است دانشجویان مشروحه ذیل هر چه سریعتر فایل های (word-pdf و تاییدیه ثبت پرپوپوزال در ایرانداک)مربوط به پروپوزال خود را به آدرس sh.torab@ucna.ac.ir ارسال نمایند.

آموزش تحصیلات تکمیلی

 

تصویب پروپوزال – جلسه مورخ 96/02/25

پروپوزال دانشجو سارا فروزان از گروه معماری با راهنمائی آقای دکتر نژاد ابراهیمی  تصویب گردید.

پروپوزال دانشجو زکیه درگاهی از گروه ارتباط تصویری با راهنمائی آقای حسن ستاری به عنوان استاد راهنمای بخش نظری و آقای کاظمی راشد به عنوان استاد راهنمای بخش عملی تصویب گردید.

پروپوزال دانشجو صنم جاجالی از گروه ارتباط تصویری با راهنمائی آقای دکتر مقبلی به عنوان استاد راهنمای بخش نظری و آقای کاظمی راشد به عنوان استاد راهنمای بخش عملی تصویب گردید

پروپوزال دانشجو مهدی نداف از گروه مکانیک با راهنمائی آقای دکتر علوی به عنوان استاد راهنمای اول و آقای دکتر شروانی تبار به عنوان استاد راهنمای دوم و آقای دکتر جعفری به عنوان استاد مشاورتصویب گردید

پروپوزال دانشجو محمد عباسی از گروه مکانیک با راهنمائی آقای دکتر علوی به عنوان استاد راهنمای اول و آقای دکتر شروانی تبار به عنوان استاد راهنمای دوم تصویب گردید

پروپوزال دانشجو امید هجرت از گروه کامپیوتر با راهنمائی آقای دکتر زمینی به عنوان استاد راهنمای  آقای دکتر علی ستاری به عنوان استاد مشاور تصویب گردید.

پروپوزال دانشجو مینا محمودنسلیانی از گروه ارتباط تصویری با راهنمائی آقای دکتر فرحی نیا به عنوان استاد راهنمای بخش نظری و آقای اسعدی به عنوان استاد راهنمای بخش عملی تصویب گردید.

پروپوزال دانشجو مهدی رجبی از گروه مکانیک با راهنمائی آقای دکتر علوی به عنوان استاد راهنمای اول و آقای دکتر شروانی تبار به عنوان استاد راهنمای دوم تصویب گردید

پروپوزال دانشجو رضا علیزاده از گروه مکانیک با راهنمائی آقای دکتر علوی به عنوان استاد راهنما و آقای دکتر اسماعیل زاده به عنوان استاد مشاور تصویب گردید

پروپوزال دانشجو مجید فعله گری از گروه مکاترونیک با راهنمائی آقای دکتر زمینی به عنوان استاد راهنما و آقای دکتر بابائی به عنوان استاد مشاور تصویب گردید

پروپوزال دانشجو مونا لزگی از گروه ارتباط تصویری با راهنمائی آقای دکتر افشار به عنوان استاد راهنما تصویب گردید

پروپوزال دانشجو محمدرضا صدیق از گروه ارتباط تصویری با راهنمائی آقای دکتر افشار به عنوان استاد راهنما تصویب گردید

پروپوزال دانشجو محسن مختاری از گروه معماری با راهنمائی آقای دکتر شهبازی  به عنوان استاد راهنما تصویب گردید

پروپوزال دانشجو محمدصادق علیپوری از گروه نمایش با راهنمائی خانم دکتر شعله سعدی به عنوان استاد راهنما تصویب گردید

با تصویب پروپوزال دانشجو رحمان طالبی با راهنمایی آقای دکتر وکیلی و مشاوره اقای دکتر زهساز موافقت گردید.

با تصویب پروپوزال دانشجو یاسمن پرویزی با راهنمایی آقای دکتر اسماعیل زاده موافقت گردید.

با تصویب پروپوزال دانشجو علی شیرین زاده با راهنمایی آقای دکتر علوی(راهنمای اول) و آقای دکتر شروانی تبار(راهنمای دوم) موافقت گردید.

با تصویب پروپوزال دانشجو رضا همت جو با راهنمایی آقای دکتر حمزه نژاد موافقت گردید.

با تصویب پروپوزال دانشجو ائلناز طوبائی با راهنمایی آقای دکتر نویدی موافقت گردید.

با تصویب پروپوزال دانشجو مینا ملکی با راهنمایی آقای چاره ئی موافقت گردید.

با تصویب پروپوزال دانشجو حسین جاوید  با راهنمایی آقای دکتر ستاری و مشاوره آقای دکتر اسلامیان موافقت گردید.

با تصویب پروپوزال دانشجو محمد آموس با راهنمایی آقای دکتر علوی و آقای دکتر شروانی تبار به عنوان استاد مشاور موافقت گردید.

با تصویب پروپوزال دانشجو فرهاد ژیان با راهنمایی آقای دکتر علوی و مشاوری آقای دکتر اسماعیل زاده موافقت گردید.

با تصویب پروپوزال دانشجو امیر فتحی با راهنمایی آقای دکتر زمینی موافقت گردید.

 

تصویب پروپوزال – جلسه مورخ 96/02/18

پروپوزال دانشجو سعید ابراهیمی از گروه مترجمی به راهنمائی آقای دکتر کوهی به تصویب رسید.

پروپوزال دانشجو بشیر فرخ زاد  از گروه هوش مصنوعی به راهنمائی آقای دکتر نقی پور به تصویب رسید.

پروپوزال دانشجو جرج سرحدیان از گروه مکانیک به راهنمائی آقای دکتر زهساز و استاد مشاور آقای دکتر وکیلی   به تصویب رسید.

پروپوزال دانشجو محمدرضا رحیمی از گروه حسابداری به راهنمائی آقای دکتر اسلامیان و استاد مشاور آقای دکتر ستاری به تصویب رسید.

پروپوزال دانشجو امین ایزدیار از گروه معماری به راهنمائی آقای دکتر غفاری به تصویب رسید.

پروپوزال دانشجو معصومه بخششی از گروه هوش مصنوعی به راهنمائی آقای دکتر نقی پور و استاد مشاور آقای زارعی به تصویب رسید.

پروپوزال دانشجو شهاب عبدالرزاقی از گروه مکانیک به راهنمائی آقای دکتر یاری به تصویب رسید.

پروپوزال دانشجو ولی عبدالهی از گروه حسابداری به راهنمائی آقای دکتر اسلامیان به تصویب رسید.

پروپوزال دانشجو سمانه قدکساز از گروه ارتباط تصویری به راهنمائی آقای دکتر افشار مهاجر به تصویب رسید.

پروپوزال دانشجو حامد اسفندی از گروه مکانیک به راهنمائی آقای دکتر اسماعیل زاده به عنوان استاد راهنمای اول و آقای دکتر علوی به عنوان استاد راهنمای دوم به تصویب رسید.

پروپوزال دانشجو رویا حسینی  از گروه معماری به راهنمائی خانم ولایتی به تصویب رسید.

 

تصویب پروپوزال – جلسه مورخ 96/02/13

پروپوزال دانشجو خدیجه زارع از گروه حسابداری با راهنمائی آقای دکتر ستاری مورد تصویب قرار گرفت.

پروپوزال دانشجو نسرین علیزاده از گروه مدیریت  با راهنمائی آقای دکتر ستاری (استاد راهنمای اول) و آقای دکتر زمینی(استاد مشاور) مورد تصویب قرار گرفت.

پروپوزال دانشجو داریوش الهیاری از گروه ارتباط تصویری با راهنمائی آقای دکتر لاله مورد تصویب قرار گرفت.

پروپوزال دانشجو امیر محمدی  از گروه مترجمی با راهنمائی آقای دکتر باقری حمیدی مورد تصویب قرار گرفت.

پروپوزال دانشجو محیا اسمعیل زاده از گروه مترجمی با راهنمائی آقای دکتر کوهی مورد تصویب قرار گرفت.

پروپوزال دانشجو معصومه نصیری اصل از گروه کامپیوتربا راهنمائی آقای دکتر زمینی و مشاوره آقای دکتر بابائی مورد تصویب قرار گرفت.

پروپوزال دانشجو معصومه کرداوغلی از گروه کامپیوتر با راهنمائی آقای دکتر نقی پور مورد تصویب قرار گرفت.

پروپوزال دانشجو محمد درنگی از گروه مکانیک با راهنمائی آقای دکتر زمینی و مشاوره آقای دکتر بابائی مورد تصویب قرار گرفت.

پروپوزال دانشجو نادر قالیبافان از گروه مکانیک با راهنمائی آقای دکتر بابائی و مشاور ه آقای دکتر زمینی مورد تصویب قرار گرفت.

پروپوزال دانشجو سجاد مصطفوی از گروه مدیریت با راهنمائی آقای دکتر دانشور مورد تصویب قرار گرفت.

پروپوزال دانشجو محسن ولی نسب از گروه مدیریت با راهنمائی آقای دکتر اسلامیان مورد تصویب قرار گرفت.

پروپوزال دانشجو سهیلا میرزائی از گروه حسابداری با راهنمائی آقای دکتر متقی مورد تصویب قرار گرفت.

پروپوزال دانشجو لیلا منیع سرشت از گروه مترجمی با راهنمائی آقای دکتر بهنام مورد تصویب قرار گرفت.

پروپوزال دانشجو مرتضی رمضان زاده از گروه کامپیوتربا راهنمائی آقای دکتر نقی پور و مشاوره آقای دکتر نوشیار مورد تصویب قرار گرفت.

پروپوزال دانشجو آرش اصفهانی نژاد از گروه مدیریت با راهنمائی آقای دکتر عالی مورد تصویب قرار گرفت.

 

تصویب پروپوزال – جلسه مورخ 96/02/11

پروپوزال دانشجو سحر نژاد برازنده از گروه کامپیوتر با راهنمائی آقای دکتر زمینی و مشاوره آقای دکتر نقی پور مورد تصویب قرار گرفت.

پروپوزال دانشجو وحید قلی زاده  از گروه معماری  با راهنمائی آقای دکتر شهبازی (استاد راهنمای اول) و خانم ولایتی (استاد راهنمای دوم) مورد تصویب قرار گرفت.

پروپوزال دانشجو صفورا فضل الهی  از گروه معماری  با راهنمائی آقای دکتر شهبازی (استاد راهنمای اول) و خانم ولایتی (استاد راهنمای دوم) مورد تصویب قرار گرفت.

 

تصویب پروپوزال – جلسه مورخ 95/12/24

پروپوزال دانشجو علیرضا نجفلوئی از رشته حسابداری با راهنمائی آقای دکتر ستاری مورد تصویب قرار گرفت.

پروپوزال دانشجو علی شاکری از رشته حسابداری با راهنمائی آقای دکتر نویدی مورد تصویب قرار گرفت.

پروپوزال دانشجو سپیده وفادار از رشته مترجمی زبان انگلیسی با راهنمائی آقای دکتر سلمانی مورد تصویب قرار گرفت.

پروپوزال دانشجو محمدعلیزاده از رشته مترجمی زبان انگلیسی با راهنمائی آقای دکتر سلمانی مورد تصویب قرار گرفت.

پروپوزال دانشجو مهسا نیما از رشته ارتباط تصویری با راهنمائی آقای دکتر افشار مهاجر مورد تصویب قرار گرفت.

پروپوزال دانشجو یوسف نظمی بهروز از رشته حسابداری با راهنمائی آقای دکتر ستاری مورد تصویب قرار گرفت.

پروپوزال دانشجو رسول واحدی از رشته حسابداری با راهنمائی آقای دکتر ستاری مورد تصویب قرار گرفت.

پروپوزال دانشجو جواد صادقی  از رشته حسابداری با راهنمائی آقای دکتر محمدزاده سالطه مورد تصویب قرار گرفت.

پروپوزال دانشجو سونیا کیوان بد از رشته حسابداری با راهنمائی آقای دکتر متقی مورد تصویب قرار گرفت.

پروپوزال دانشجو شیوا قنبری از رشته مترجمی زبان انگلیسی با راهنمائی آقای دکتر سلمانی مورد تصویب قرار گرفت.

پروپوزال دانشجو تورج قدیم خانی از رشته مترجمی زبان انگلیسی با راهنمائی آقای دکتر سلمانی مورد تصویب قرار گرفت.

پروپوزال دانشجو زهرا فرج الهی از رشته مترجمی زبان انگلیسی با راهنمائی آقای دکتر بهنام مورد تصویب قرار گرفت.

پروپوزال دانشجو مریم صاحب اختیاری از رشته مترجمی زبان انگلیسی با راهنمائی آقای دکتر شکرالهی فر و مشاوره آقای دکتر  ؟         مورد تصویب قرار گرفت.

پروپوزال دانشجو فرزانه گرامی فر از رشته مترجمی زبان انگلیسی با راهنمائی آقای دکتر عزبدفتری مورد تصویب قرار گرفت.

پروپوزال دانشجو ثریا حامدی  از رشته مترجمی زبان انگلیسی با راهنمائی آقای دکتر عزبدفتری مورد تصویب قرار گرفت.

پروپوزال دانشجو شیما عضدانلو از رشته کارگردانی با راهنمائی خانم دکتر امیریان مورد تصویب قرار گرفت.

 

تصویب پروپوزال – جلسه مورخ 95/12/23

 

پروپوزال دانشجو نادر قبله وی از رشته حسابداری با راهنمائی آقای دکتر اسلامیان و مشاوره آقای دکتر ستاری مورد تصویب قرار گرفت.

پروپوزال دانشجو فردین پارسا  از رشته حسابداری با راهنمائی آقای دکتر محمدزاده سالطه مورد تصویب قرار گرفت.

پروپوزال دانشجو رئوف باغکار از رشته حسابداری با راهنمائی آقای دکتر اسلامیان مورد تصویب قرار گرفت.

پروپوزال دانشجو مرجان السادات طیاطبا وکیلی از رشته ارتباط تصویری با راهنمائی خانم دکتر اکبری و راهنمائی آقای سجاد اسعدی برای بخش عملی  مورد تصویب قرار گرفت.

پروپوزال دانشجو سعیده ستوده از رشته ارتباط تصویری  با راهنمائی آقای دکتر یمانی مورد تصویب قرار گرفت.

پروپوزال دانشجو فائزه پیروی  از رشته کارگردانی   با راهنمائی آقای دکتر امینی مورد تصویب قرار گرفت.

پروپوزال دانشجو اشکان حیدری از رشته کارگردانی  با راهنمائی آقای دکتر صادقی مورد تصویب قرار گرفت.

 

تصویب پروپوزال – جلسه مورخ 95/12/22

 

پروپوزال دانشجو حمیده سجودی از رشته ارتباط تصویری به راهنمائی آقای دکتر تقی لر و راهنمائی بخش عملی با خانم عابدی تصویب گردید.

پروپوزال دانشجو مریم صنعتی ایرانی از رشته ارتباط تصویری به راهنمائی آقای دکتر تقی لر و راهنمائی بخش عملی با آقای میرزاعلیخانی تصویب گردید.

پروپوزال دانشجو وحید بهاری از رشته ارتباط تصویری به راهنمائی آقای دکتر تقی لر و راهنمائی بخش عملی با آقای جواد پیرمرزآباد تصویب گردید.

پروپوزال دانشجو هدی باغبانی از رشته ارتباط تصویری به راهنمائی آقای دکتر تقی لر و راهنمائی بخش عملی با آقای میرزاعلیخانی تصویب گردید.

پروپوزال دانشجو حامد حسن پور از رشته مکانیک  به راهنمائی آقای دکتر زهساز و مشاوره آقای دکتر وکیلی تصویب گردید.

پروپوزال دانشجو اکبر فهیمی از رشته مکانیک  به راهنمائی آقای دکتر زهساز و مشاوره آقای دکتر وکیلی تصویب گردید.

پروپوزال دانشجو نسیم علی نژاد از رشته مکانیک  به راهنمائی آقای دکتر یاری تصویب گردید.

پروپوزال دانشجو سعید معصومی از رشته مکانیک  به راهنمائی آقای دکتر بابائی تصویب گردید.

پروپوزال دانشجو ماندانا عبداله پور از رشته نمایش  به راهنمائی آقای دکتر فرخی تصویب گردید.

 

 

تصویب پروپوزال – جلسه مورخ 95/12/16

پروپوزال دانشجو هادی امان پور رشته مترجمی زبان انگلیسی به راهنمائی آقای دکتر شکرالهی فر مورد تصویب قرار گرفت و مقرر گردید یک استاد مشاور متخصص در زمینه هوانوردی انتخاب گردد.

پروپوزال دانشجو بهزاد خلیل زاده رشته مترجمی زبان انگلیسی به راهنمائی آقای دکتر شکرالهی فر و مشاوره آقای دکتر فیض مورد تصویب قرار گرفت

پروپوزال دانشجو مهدی یمینی رشته مترجمی زبان انگلیسی به راهنمائی آقای دکتر سلمانی مورد تصویب قرار گرفت .

پروپوزال دانشجو حامد دهقان پور رشته مترجمی زبان انگلیسی به راهنمائی خانم دکتر انورحقیقی مورد تصویب قرار گرفت .

پروپوزال دانشجو خاطره وطندوست رشته مترجمی زبان انگلیسی به راهنمائی خانم دکتر انورحقیقی مورد تصویب قرار گرفت .

پروپوزال دانشجو سدا مقدس رشته مترجمی زبان انگلیسی به راهنمائی خانم دکتر انورحقیقی مورد تصویب قرار گرفت .

پروپوزال دانشجو سودابه جیگاری رشته مترجمی زبان انگلیسی به راهنمائی خانم دکتر انورحقیقی مورد تصویب قرار گرفت .

پروپوزال دانشجو زینب نصیری رشته مترجمی زبان انگلیسی به راهنمائی خانم دکتر انورحقیقی مورد تصویب قرار گرفت .

پروپوزال دانشجو نرگس هاشمی رشته مترجمی زبان انگلیسی به راهنمائی آقای دکتر عزبدفتری مورد تصویب قرار گرفت .

 

تصویب پروپوزال – جلسه مورخ 95/11/11

پروپوزال محمد شکوری دانشجوی رشته مکاترونیک به راهنمائی آقای دکتر بابائی و مشاوره آقای دکتر زمینی تصویب گردید.

پروپوزال حسن زارع منبر دانشجوی رشته کارگردانی با راهنمائی آقای دکتر ستاری به عنوان استاد راهنمای اول و آقای دکتر تقی لر به عنوان استاد راهنمای دوم تصویب گردید.

پروپوزال سعید ارغوانی دانشجوی رشته کارگردانی با راهنمائی خانم دکتر فریدخت زاهدی و مشاور آقای دکتر تقی لر تصویب گردید.

 

تصویب پروپوزال – جلسه مورخ 95/11/18

پروپوزال فاطمه علیزاده بکتاش دانشجوی رشته مکانیک – طراحی کاربردی با راهنمائی آقای دکتر اسماعیلی تصویب گردید.

پروپوزال علیرضا خسروزاده رضیلو دانشجوی رشته مکانیک – طراحی کاربردی با راهنمائی آقای دکتر اسماعیلی تصویب گردید.

پروپوزال معصومه انصاری دانشجوی رشته مکانیک – طراحی کاربردی با راهنمائی آقای دکتر اسماعیلی تصویب گردید.

پروپوزال شهلا ذکریا زاده دانشجوی رشته حسابداری با راهنمائی آقای دکتر ستاری تصویب گردید.

پروپوزال محمدتقی افخمی دانشجوی رشته مدیریت MBA-بازاریابی با راهنمائی خانم دکتر نیکی تصویب گردید.

پروپوزال مختار اصغری دانشجوی رشته ارتباط تصویری با راهنمائی آقای چارئی تصویب گردید.

پروپوزال رضا غفوری دانشجوی رشته ارتباط تصویری با راهنمائی آقای دکتر لاله تصویب گردید.

پروپوزال یاشار مشیرفر دانشجوی رشته ارتباط تصویری با راهنمائی آقای دکتر لاله تصویب گردید.

پروپوزال محمدمهدی رضایی  دانشجوی رشته کارگردانی با راهنمائی آقای دکتر باقری حمیدی و مشاوره آقای دکتر تقی لر تصویب گردید.

پروپوزال محمدرضا محمدخانلو دانشجوی رشته مدیریت MBA-بازاریابی با راهنمائی آقای دکتر اسلامیان تصویب گردید.

پروپوزال محمد لایق دانشجوی رشته حسابداری با راهنمائی آقای دکتر اسلامیان تصویب گردید.

 

  تصویب پروپوزال – جلسه مورخ 95/12/09

پروپوزال امین باقرزاده دانشجوی رشته مترجمی زبان انگلیسی با راهنمائی آقای دکتر صبوری تصویب شد.

پروپوزال هانیه باغبان محمدی وند دانشجوی رشته مترجمی زبان انگلیسی با راهنمائی آقای دکتر صبوری با شرط اصلاح سوال دوم تصویب شد.

پروپوزال گیلار تواضع دانشجوی رشته مترجمی زبان انگلیسی با راهنمائی آقای دکتر حسینی بقانام  تصویب شد.

پروپوزال شیوا عبدی دانشجوی رشته مترجمی زبان انگلیسی با راهنمائی آقای دکتر حسینی بقانام  تصویب شد.

 


١٧:٣٩ - سه شنبه ٢٦ ارديبهشت ١٣٩٦    /    شماره : ٣٠٩٥    /    تعداد نمایش : ١٢٠٥تمامی حقوق این سایت متعلق به موسسه آموزش عالی نبی اکرم (ص) تبریز می باشد.