• سرکار خانم بهناز حسین زاده
     
مسئول آموزش گروه فنی و مهندسی
 
 
 
 
 
تمامی حقوق این سایت متعلق به موسسه آموزش عالی نبی اکرم (ص) تبریز می باشد.